Audit op de enquête: uitkomst vernietigend, enquête onbruikbaar

Vanuit de achterban is er veel commotie over de ‘sturende en misleidende’ enquête. Er heeft zich een team geformeerd, van experts, om te kijken of het echt zo erg is. En zo erg is het …