Winterswijk pakt het beter aan

Winterswijk heeft veel om trots op te zijn. De natuur, het landschap, de kleinschaligheid verdienen onze bescherming. De gemeente Winterswijk had een standpunt ten aanzien van de energietransitie dat was gestoeld op “het Akkoord van Groenlo” uit 2009. Destijds een prima akkoord, dat was gebaseerd op de toenmalige technische mogelijkheden. De tijden zijn echter veranderd en de techniek heeft enorme vooruitgang geboekt. Dat wat toen vooruitstrevend was, is nu deels achterhaald. De gemeente Winterswijk heeft in 2017 een meer uitgebreide energievisie ontwikkeld. In de concepten, die tot juni 2017 verschenen, behoorden 12 windturbines van mogelijk 300 meter hoog tot de mogelijkheden. Dat zou een zware aanslag zijn op ons Nationaal Landschap.

 

Lees verder: http://www.winterswijkwindmolenvrij.nl/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email

In Beieren geldt de 10H regel

Sinds 2016 geldt in de Duitse deelstaat Beieren de 10H regel. De afstand tot woningen moet minimaal 10 x de tiphoogte zijn. De gemeente wil 235 meter hoge windmolens. Dat betekent in Duitsland 2,35 km afstand tot woningen. Gemeente Bronckhorst vindt 400 meter voldoende!

lees: https://www.tagesspiegel.de/politik/windenergie-und-die-10-h-regel-was-das-windkraft-urteil-aus-bayern-bedeutet/13571680.html

Kosten en draagvlak windenergie land en zee

De kosten voor windenergie op zee zijn inmiddels lager dan van windenergie op land

Heel interessant. Kijk eens op dit artikel.

http://www.groenerekenkamer.nl/download/Wind-op-Zee-in-relatie-tot-Wind-op-Land.pdf

Oproep natuurmonumenten aan college en raad

Natuurmonumenten neemt stelling tegen windturbines in een waardevol landschap

Lees: http://www.winterswijkwindmolenvrij.nl/wp-content/uploads/2017/03/Brief-m.b.t.-plannen-windpark-in-Winterswijk.pdf

Een bezorgde inwoner van Bronckhorst

Woon ie net as ik in Bronckhorst. HEERLIJK buutn af... kom dan donderdag oavond moar noar Hengel!!!. Veur daj wet,, hej n grote... NEEE ONWIES grote windmullen in oe tuin.. Den roast nogal!! Meer lawaai daj denkt..

Net zon zoemerieje in ie oor as Tinnitus.. Woj knas mesjokke van.. Zelf wolln wie n veranda bouwen.... neeeee dat mocht niet., dat stond nens noar volgens de welstand... windmulles van 200 meter hoog zeker wal😨

Doar zakt mien bokse vanaf...

Standpunt van Natuurmonumenten

In de eerste plaats vraagt Natuurmonumenten de overheid zich maximaal in te zetten op energiebesparing. De resterende opgave kan opgewekt worden met duurzame energie.

Windenergie

Natuurmonumenten ziet het belang van windenergie. Tegelijkertijd kunnen windmolens effect hebben op de omgeving. Daarom pleit Natuurmonumenten voor een goede locatiebepaling en inpassing van windmolens in het landschap.

Windmolens op land

Natuurmonumenten vraagt overheden nadrukkelijk te kijken naar de effecten op landschap en natuur bij de locatiebepaling van windmolens. Windmolens bij en rondom bedrijventerreinen en grootschalige infrastructurele voorzieningen passen vaak goed. Ook ziet Natuurmonumenten mogelijkheden in het buitengebied, zoals in de jonge agrarische landschappen. Hier zijn de kansen op negatieve effecten voor de natuur over het algemeen laag en vaak minder verstorend dan in een karakteristiek open cultuurhistorisch landschap.

Natuurmonumenten vindt windmolens niet passen in bestaande (beschermde) natuurgebieden.

In natuurgebieden moet de bescherming van leefgebieden en het behoud van planten- en diersoorten voorop staan.

Daarnaast vindt Natuurmonumenten windmolens niet thuishoren in cultuurhistorische en landschappelijk waardevolle gebieden.

Zulke landschappen onderscheiden zich door de ongerepte horizon, cultuurhistorische waarde en bieden een prachtige plek voor mensen om rust en ruimte te ervaren..

Standpunt Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat achter windenergie, maar stelt wel voorwaarden aan windplannen:

huiseigenaren mogen geen last hebben van de molens.

‘Stel de turbines daarom op zee op, of plaats ze in perifere gebieden. Daar waar er toch windmolenplannen zijn in de buurt van woningen, vindt Vereniging Eigen Huis een toetsing van het draagvlak van omwonenden voor deze plannen essentieel.

Deze toetsing moet zwaar meewegen in de besluitvorming. Als bepaalde windplannen in de buurt van woningen onoverkomelijk zijn, vindt de vereniging compensatie van eventuele waardedaling van de woningen essentieel. Net als de mogelijkheid voor omwonenden te kunnen participeren in de molen, of te kunnen profiteren van de molen,’ zegt Claudia Umlauf, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis.

Participatiehandvest

luisteren is logisch Als er iets verandert in de buurt, moeten buurtbewoners daar over mee kunnen praten. Dat klinkt heel logisch, maar het gebeurt nog lang niet altijd. Het Participatiehandvest van Vereniging Eigen Huis geeft zes punten die minimaal geregeld moeten worden om bewoners invloed te geven bij veranderingen in hun omgeving. Deze uitgangspunten moeten wat ons betreft wettelijk vastgelegd worden in de nieuwe Omgevingswet.

https://www.eigenhuis.nl/wat-doet-vereniging-eigen-huis/bewonersinvloed/participatiehandvest#/