Dit moeten we voorkomen in Bronckhorst

Uit vrees voor aanslagen op zijn bedrijf en familieleden, stapt directeur Ben Timmermans van wegenbouwbedrijf Avitect infra & milieu uit Nieuw-Buinen uit Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

 

lees het artikel in het Dagblad van het Noorden:

https://www.dvhn.nl/groningen/Ondernemer-zwicht-voor-bedreigingen-en-stapt-uit-windmolenproject-De-Monden-24304755.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.nu.nl%2Fbinnenland%2F5811909%2Fondernemer-drents-windmolenpark-trekt-zich-terug-vanwege-bedreigingen.html

‘Als ze er komen, krijgen we oorlog’

Volkskrant 11 maart 2019

Provincies kunnen windmolens niet kwijt: ‘Als ze er komen, krijgen we oorlog

Nergens is het verzet tegen windmolens feller dan in Drenthe. De haat richt zich tegen windboeren en politici. ‘De korenwolf heeft meer rechten.’ Even buiten Eerste Exloërmond zendt een hijsinstallatie radioruis uit. Stoort de elektromagnetische straling de telescoop in Dwingelo? Hier, in de Drentse Veenkoloniën, zijn tientallen Nordex N131-turbines gepland. Op het hoogste punt, de tiphoogte, zijn ze 210,5 meter.

Akkers in rust, groene boerenschuren, lintdorpen, bomenrijen, vlak land tot aan de horizon: plek zat voor 45 windmolens in zes lijnopstellingen, zou je denken. Maar nergens is het verzet tegen windmolens feller dan in de Drentse en Groninger Veenkoloniën. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwde zelfs al voor ­radicalisering en extremisme na bedreigingen, intimidatie en vernielingen.

De haat richt zich tegen de ‘windboeren’ die het gebied veranderen in een ‘onbewoonbare industriezone’. De molens ‘vernielen’ niet alleen het landschap, maar leiden ook tot ‘tweespalt in kindervriendschappen’ en roepen ‘bewust en onbewust angst en vluchtgedrag’ op, aldus een brochure met ‘NEE!!!!’ op de omslag. De boeren zouden zich over de rug van de bewoners ‘substantieel verrijken’.

lees het hele artikel op

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/provincies-kunnen-windmolens-niet-kwijt-als-ze-er-komen-krijgen-we-oorlog-~ba04fef8/

 

Zo kan het ook (Flevoland)

Asbest eraf, zonnepanelen erop

Vanaf 1 april 2019 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen na het saneren van een dak met asbest. Met deze subsidie hoopt de provincie twee vliegen in één klap te kunnen slaan. Voor 2025 moeten alle daken van woningen, bedrijven en overheidsinstellingen asbestvrij zijn.

In Flevoland zijn er ongeveer 10.000 panden die mogelijk nog asbest bevatten. Tegelijkertijd wil de provincie de opwekking van duurzame energie door haar inwoners stimuleren. Daarom is er nu 1,5 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor de regeling 'Van Asbest naar Duurzaam Dak'. Gedeputeerde Jop Fackeldey: “In Flevoland maken we praktisch werk van de energietransitie. Deze subsidie helpt mensen die toch al van hun asbestdak af moeten aan meer duurzame energie én verlaagt de energierekening. De energietransitie: dat doen we samen slim!”

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie is het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met saneren de grootste voorwaarde. Hiervoor is een basisbedrag van € 500 beschikbaar, met daarnaast € 6,50 per vierkante meter dakoppervlakte. Voor daken groter dan 250 vierkante meter geldt een bedrag van € 4,50 per vierkante meter. Wordt er naast het plaatsen van zonnepanelen ook isolatie aangebracht op het dak, dan komt er nog € 2,- per vierkante meter bij. Er geldt per eigenaar een maximum van € 25.000. Mocht het dak niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen, dan mogen de panelen ook op een ander dak geplaatst worden.

Terugwerkend

De regeling geldt niet alleen voor gebouwen die nog gesaneerd moeten worden, maar ook voor gebouwen die na 1 januari 2016 gesaneerd zijn. Mochten de eigenaren van die panden alsnog zonnepanelen met eventuele isolatie willen laten plaatsen, dan kunnen zij ook een subsidie aanvragen. De subsidie kan vanaf 1 april 2019 worden aangevraagd via het loket.