Stemgedrag onze gemeenteraadsleden

Onlangs hebben de raadsleden en B&W een vragenformulier ontvangen waarin een aantal stellingen staat. Transparantie, we mogen toch weten wat hun opvattingen zijn? Zodra wij de antwoorden hebben ontvangen, worden ze op deze website getoond. U kunt zo desgewenst het raadslid, waarop u heeft gestemd in 2018, aanspreken op zijn of haar opvattingen en stemgedrag.

Reacties t/m 26 maart 2019

VVD, Ton van Linder: wil niet per mail discussie voeren voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 maart

CDA, en PvdA verwijzen naar hun verkiezingsprogramma. D66 gaat de stukken bestuderen.

Vragen aan de raad en college

Hieronder vindt u een selectie van de, aan de raad en leden van het college, voorgelegde vragen en stellingen.

1. Stelling Overrompeld

Veel bewoners voelen zich overrompeld. Evenals buurtbelang-verenigingen, waarmee geen afstemming heeft plaatsgevonden. Dit moet beter.

o Oneens. Het kan gewoon niet dat mensen zich overrompeld voelen. Dat zeggen ze misschien, ik kan me er niets bij voorstellen.

o Oneens. Dat kan wel zijn, dan hadden ze maar beter op moeten letten.

o Weet ik niet. Daar heb ik geen signalen over ontvangen.

o Eens, nu ik merk wat het losmaakt, ook met de petitie, vind ik dat het juist om voorafgaand aan de besluitvorming de burgers beter te betrekken.

o Daar lijkt het inderdaad op, ook als ik naar de petitie kijk. Het tijdstip van besluitvorming moeten we heroverwegen.

2. Stelling Effect op bewoners en landschap

Ik ben een sterke voorstander van een Bewoners Effect Rapportage (Vereniging Eigen Huis). Wat gaan de plannen betekenen voor de bewoners? En het landschap? Ik wil dat deze BER expliciet deel uitmaakt van de besluitvorming over de Routekaart.

o Zo is het. Een BER hoort vanzelfsprekend aan dit soort besluiten vooraf te gaan, en met belanghebbenden besproken te worden. Dat is zorgvuldig, en dient ook de burgerparticipatie.

o Een BER vind ik niet echt noodzakelijk. Ik wil de mogelijkheid open houden om besluiten te nemen zonder dat het effect op de bewoners duidelijk is.

3. Vraag Afstandsnorm

Ik verzet mij krachtig tegen een hogewindmolen (van 150-230 meter tiphoogte) op een beperkte afstand van een woonhuis. Dat gaat niet gebeuren. Wat ik een goede norm vind?

o 400 meter (norm Nederland).

o Ca. 1000 meter (norm rest van Europa).

o 1500 meter.

o 2500 meter (hoorbaarheidsafstand).

4. Stelling Duurzaam en leefbaar

Ik stel duurzaamheid boven leefbaarheid.

o Eens. De routekaart gaat over duurzaamheid. Niet over leefbaarheid.

o Oneens. Beide aspecten moeten in balans zijn.

o Geen mening.

o Dit vind ik een vervelend en onjuist geformuleerde stelling. Geen antwoord.

5. Stelling Drentse Toestanden

Het is zo langzamerhand een begip. ‘Drentse toestanden’. Maar die zullen we hier in Bronckhorst niet krijgen. (Meerdere antwoorden mogelijk).

o Eens, ik las er over in de Volkskrant van 11 maart. En dat gaat hier ook niet gebeuren. Drenten laten namelijk niet over zich heen lopen.Achterhoekers zijn gelukkig een stuk gemakkelijker.

o Eens. Drentse toestanden krijgen we hier niet. De routekaart zit goed in elkaar, de burgerparticipatie is prima geweest, en het draagvlak is in orde.

o Drentse toestanden? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Is dat weer wat nieuws?

o Drentse toestanden zijn nooit uit te sluiten. Dat risico hoort er nu eenmaal bij.

6. Vraag Zichtbaarheid

In een vlak landschap, bij helder weer,is een windturbine (200 meter tiphoogte) natuurlijk vanaf een bepaalde afstand zichtbaar. Tot welke afstand is zo’n hoge windmolen eigenlijk zichtbaar?

o Geen idee, ik kan hier zelfs geen schatting van maken.

o Natuurlijk weet ik dat. Deze afstand is ongeveer 25 tot 30 kilometer.

o Ik weet het niet exact , en denk aan 3 of 4 kilometer. Maar ik kan er helemaal naast zitten.

o ’s Nachts kan het ook helder weer zijn, dan zie je de molen helemaal niet. Hoogstens de lichtjes. Dan hoor je hem alleen. Verkeerde vraag.

7. Vraag Geluid

Bij windstilte op de grond waait het op 100 meter hoogte meestal nog behoorlijk. En dan draagt het molengeluidbehoorlijk ver. Dag en nacht.Vanaf welke afstand kun je zo’n molen dan horen?(Meerdere antwoorden mogelijk).

o Dat zoevende geluid? Ik heb geen idee, ik zou er geen schatting van durven maken.

o Dit is mij bekend, dat is 2500 meter. Dus binnen een cirkel van 5 kilometer. Ook ‘s nachts.

o Ze zeggen van alles, 2500 meter wordt wel eens genoemd. Maar ik heb twijfel bij dit soort getallen. Ik ga er niet zomaar van uit. Ik doe er even niets mee.

8. Stelling Stilte Stilte is mooi, en wordt heel schaars in Nederland.

Het is een luxeproduct, het goud van de toekomst. Een uniek kenmerk van de Achterhoek. Daar moeten we zuinig op zijn.

o Oneens. Stilte is ook maar een relatief begrip.

o Oneens. Het wordt inderdaad schaars, maar haast niemand geniet van stilte.

o Eens. Stilte is belangrijk, en is mij veel waard. Ook met het oog op recreanten en toeristen.

9. Stelling Burgerparticipatie

Nu ik zie wat de Routekaart en het Koersdocument los maken, ben ik van mening dat we alsnog energie moeten steken in de dialoog met de betrokkenen/belanghebbenden (bewoners, ondernemers, recreanten). Hierin moeten we nog een stap maken, voordat we op 28 maart kunnen beslissen. (Meerdere antwoorden mogelijk).

o Oneens. Ik vind dat voldoende belanghebbenden betrokken zijn geweest.

o Oneens. Dat kan men wel zeggen, maar iedereen heeft de kans gehad.

o Oneens. Dat had dan eerder moeten gebeuren. Daar is nu geen tijd meer voor.

o Eens, nu ik merk wat het losmaakt, is het beter om voorafgaand aan de besluitvorming de burgerparticipatie beter vorm te geven.