Home

Onze missie

Duurzaamheid en leefbaarheid. Wij zetten ons in voor behoud van landschap, leefomgeving en wonen. Ons actiecomité richt zich op een eerlijk en fatsoenlijk proces voor het verduurzamen van de gemeente Bronckhorst. Dit is nodig, omdat de gemeente zonder onderbouwing koerst op het plaatsen van mega windturbines (250 meter hoog) in ons landschap. Dit zijn energiecentrales die niet op land thuis horen. De bewoners worden niet gehoord, de doorrekening is ‘geheim’, naar planologische inpasbaarheid wordt niet gekeken, voorgenomen lokaties worden geheim gehouden om de omgeving niet wakker te maken. Aantasting van het landschap, gezondheidsaspecten voor de omwonenden, ‘draagvlak’, leefbaarheid, het lijkt niet van belang. Wij vinden dat deze aspecten meegewogen moeten worden, U toch ook?