Gezondheidsklachten

WINDMOLENS MAKEN WEL DEGELIJK ZIEK VOLGENS SCANDINAVISCH ONDERZOEK

https://www.vrijpolderland.nl/2018/11/28/windmolens-maken-ziek/

Een huisarts maakt zich zorgen over de gezondheid van omwonenden van Windmolens. Onderzoek wijst uit dat het geluid dat windmolen produceren wel degelijk invloed heeft op de gezondheid. 

In Denemarken wordt momenteel een big-data-onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen windrichting en ­kracht en een aantal gezondheidsafgeleiden. Dit betreft ziekenhuisopnames vanwege acuut coronair syndroom, vroeggeboorten en de prescripties van bloeddrukmedicatie, antidepressiva en slaapmedicatie.

In afwachting van de uitkomsten heeft een groot aantal Deense gemeenten de bouw van onshoreturbines gestopt. In Beieren – voorloper in windenergie – heeft de federale overheid in 2016 besloten dat de minimale afstand tussen turbines en bewoning tienmaal de tiphoogte moet bedragen: de 10­H­regel. Deze maatregel heeft ook in hoger beroep standgehouden. Dit betekent de facto een bouwstop in 90 procent van de deelstaat. Blijkbaar komen de gidslanden tot inkeer. Andere overheden  zouden hierdoor gealarmeerd moeten zijn.

Een substantieel deel van omwonenden van windturbines rapporteert wereldwijd identieke klachten: chronische slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, vertigo, visusklachten, luchtwegproblemen, tachycardie, prikkelbaarheid, concentratie­ en geheugenproblemen, en angstgevoelens samengaand met de sensatie van inwendige pulsaties of trillingen zowel slapend als in wakkere toestand.

Hieronder treft u het hele document aan: