Landschap: vanaf 30 tot 40 km zichtbaar

Landschap: vanaf 30 tot 40 km zichtbaar

Windturbines van 250 meter hoog. Dat is meer dan twee keer zo hoog als de Dom in Utrecht. De wieken zelf zijn zo groot als de domtoren, 112 meter.

Drie zwiepende domtorens aan een mast, dit zijn energiecentrales.

Fietsknooppunten zullen vervallen, het uitzicht over ons coulisselandschap zal blijvend aangetast zijn.

Op bijgaande foto staat een ‘kleine’ windmolen van slechts 150 meter hoog.