De landelijke politiek wil mega turbines alleen op zee

De landelijke politiek wil mega turbines alleen op zee

In de landelijke politiek begint het besef door te dringen. Mega turbines alleen op zee!

Zoals eerder Wiebes (VVD) en Plasterk (PvdA) al aangaven: die mega turbines horen op zee!

Nu zegt ook Klaas Dijkhoff (VVD): We moeten naar kernenerge kijken, niet het hele land volplempen met windmolens (Algemene Beschouwingen, 17 sept 2020).

En Ollongren (D66) maakt het nog eens heel duidelijk: zet die turbines op zee! Financieel Dagblad: “De uitspraken van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken over het niet bouwen van zonneweides en het zo veel mogelijk plaatsen van windmolens op zee, heeft tot grote verontwaardiging in de regio en in de duurzame sector geleid.

Haar uitspraken slaan een barst in het regionale energiebeleid. Dat zeggen energieadviseurs en bestuurders die bezig zijn met regionale energiestrategieën. Die uitspraken zijn opvallend, omdat ze lijnrecht ingaan tegen de plannen van regio’s om grote hoeveelheden windparken en zonneweides op land te gaan bouwen’.  http: //fd.nl/economie-politiek/1357150/ollongren-slaat-barst-in-regionaal-energiebeleid: windmolens op zee

Bronckhorst: beter ten halve gekeerd … In de landelijke politiek begint het besef door te dringen, nu in de Achterhoek.

Afbeelding: pexels