Gesprek met de wethouder: draagvlak niet meer van belang!

Op 22 september 2020 heeft ons actiecomité een overleg gevoerd met wethouder Paul Hofman en de ambtenaar Erik Mol.

De toon van het gesprek was plezierig. De inhoud wat minder …

Kernpunten:

  • We hebben aangegeven dat de achterban van ons actiecomité nog steeds groeiende is. Naar schatting 1.000 tot 1.200 inwoners van Bronckhorst zijn  betrokken, ook via whatsapp- en facebook-groepen. Waaronder ter zake doende deskundigen (juristen, projectleiders, energiedeskundigen) en velen die ons van input voorzien. Waarvoor dank.
  • De gemeente heeft een adviseur ingeschakeld om te onderzoeken hoe de gemeente het beter kan doen. Vooral op het gebied van communicatie. Deze adviseur heeft haar opdracht teruggegeven. Dit vinden wij jammer. Goede adviezen kan de gemeente zeker gebruiken!
  • De berekeningen die de basis vormen voor de plannen, onder andere voor de 250 meter hoge turbines, wil/kan men niet met ons bespreken. Volgens ons wordt er vele, vele malen meer opgewekt dan nodig. Daarvoor wordt een afspraak gepland met het bureau dat de berekeningen heeft gemaakt. We zijn erg benieuwd.
  • Wethouder Hofman heeft ook nu duidelijk aangegeven dat Bronckhorst alleen energie gaat opwekken voor de eigen gebruik. Dus niet voor andere gemeenten.
  • Het stellen van criteria aan de eis van 50%  ‘financiële participatie’ van de inwoners wil de wethouder niet. Dus 1 persoon kan een vermogen investeren, en de omwonenden hebben de lasten … De wethouder wil geen ‘checklist’ of beperkende eisen aan de financiering. Onderzoek wijst uit dat financiële participatie door de omwonenden keer op keer mislukt. Een paar procent van de mensen doet hier slechts aan mee. (Onderzoek, Financieel Dagblad 24 september 2020).
  • Wat verstaat de gemeente onder ‘voldoende draagvlak’? Bij wie? Bij de omwonenden? En wat is ‘voldoende’? 90% van de omwonenden? Of 70%? Of 15%?

De wethouder geeft aan dat hij het begrip ‘draagvlak’ niet mee wil nemen in de verdere stappen die er nu genomen gaan worden. Hij geeft aan dat het heel lastig is om hier ‘iets goeds over af te spreken’. Ons actiecomité vindt dat als iets lastig is, dat geen reden is om het dan ook maar niet te doen. Het standpunt van de wethouder is ook merkwaardig, omdat in de eigen plannen staat dat er bijeenkomsten georganiseerd gaan worden over ‘lokaal draagvlak’…

  • RIVM heeft gemeenten dringend geadviseerd om bij de plaatsbepaling van mega turbines meer rekening te houden met de gezondheidseffecten op de omwonenden. Hoe vertaalt de  gemeente deze oproep naar de, vergeleken met andere Europese landen, absurd lage norm van 400 meter? Hierop wordt geen duidelijk antwoord gegeven, deze vraag wordt ontweken.
  • Een vervolgoverleg met ons actiecomité wordt door de gemeente gepland.