Hoogte schadevergoeding voor gedupeerden

Hoogte schadevergoeding voor gedupeerden

Ons Actiecomité wordt de laatste weken benaderd door haar achterban over de hoogte van de schadevergoeding bij plaatsing van een turbinepark in de nabijheid van een woning.

Wij zijn geen juristen.

De meningen variëren. We weten dat één buurt zal opteren voor een eenmalige vergoeding van 30% van de WOZ-waarde, en een jaarlijkse vergoeding van €20.000 voor de aantasting van het woongenot.

Een andere buurt wil zich met hand en tand verzetten tegen de turbineparken, en meent ‘dat geld nooit de gezondheid van mensen kan compenseren‘. Zij willen procederen, desnoods tot aan het Europese Hof.

Ons Actiecomité blijft zich inzetten voor het verhinderen van de plaatsing van gigantische turbines in ons landschap. Dan is een schadevergoeding helemaal niet nodig.

Afbeelding: Wikipedia