In Bronckhorst: artsen, natuurorganisaties, toerisme, horeca. Zes actiecomités, heel erg veel gestreste inwoners. Stop Nu.

In Bronckhorst: artsen, natuurorganisaties, toerisme, horeca. Zes actiecomités, heel erg veel gestreste inwoners. Stop Nu.

Vandaag bereikt ons een brandbrief die naar alle raadsleden in Bronckhorst is verstuurd, vanuit Actiecomité Natuurlijk Landschap Heidenhoek – Actiecomité voor bescherming van natuur en leefbaarheid (https://www.natuurlijklandschapheidenhoek.nl/)

Deze brief is ondertekend door 11 natuurorganisaties, en wordt gesteund door de recreatiesector en horeca. Stem tegen het ‘Procesvoorstel richting kaders voor windenergie’

Een citaat uit de brief:

Wij doen, namens de natuur- & landschapsorganisaties, een beroep op uw verantwoordelijkheid. Sta voor Bronckhorst: nu nog van hoge natuurlandschappelijke waarde. Juist vanwege haar unieke bewaard
gebleven cultuurlandschap, kwetsbaar erfgoed en bijzondere natuur.
“Het zijn kenmerken van oorspronkelijkheid, die je elders in ons land niet meer kunt vinden.”

De gehele brief, alsmede de lijst van ondertekenaars, is te vinden op de website https://www.natuurlijklandschapheidenhoek.nl/wist-jij-dit

Zoals Achterhoekse artsen zeggen in de Gelderlander en bij Omroep Gelderland dat de gezondheid van de inwoners niet mag wijken voor een ver doel. En dat bij het hanteren van een verantwoorde afstandsnorm tot woningen, mega turbines gewoon niet inpasbaar zijn.

Zoals Achterhoekse duurzaamheidsexperts zeggen: deze megaturbines hebben een veel te laag rendement op land: 4 op land tegenover 1 op zee. Zon is genoeg.

Zoals de landelijke politiek zegt: deze industriële megaturbines horen niet op land maar op zee (Ollengren D66, Wiebes VVD). Niet het hele land volplempen met turbines (Dijkhoff VVD). Kathedralen van de nieuwe religie (Plasterk PvdA).

Zoals Achterhoekse planologen aangeven: ze zijn niet inpasbaar in de ruimte.

Zoals de technologie-sector zegt: het gaat heel hard met de ontwikkelingen. Zeker ook op het gebied van waterstof als opslag en brandstof.

Zes of zeven actiecomités, petities met meer dan duizend handtekeningen, massale demonstraties bij het gemeentehuis, tractor en kettingzaagconcerten.

Megaturbines, ze kunnen hier niet. ze mogen hier niet. Ze passen hier niet. Ze lonen hier niet. Wij willen ze niet. Er is geen enkel draagvlak.

Afbeelding: pexels