De wethouder over aantasting ‘landschap en natuur’. ‘Ook maar een aanname’. Lees zijn antwoord

De wethouder over aantasting ‘landschap en natuur’. ‘Ook maar een aanname’. Lees zijn antwoord

De wethouder is blijkbaar niet onder de indruk van 11 natuur- en landschapsorganisaties in onze gemeente die een brandbrief hebben geschreven. Hij deelt de opvattingen van deze organisaties niet. Voor wat betreft de minimale afstand  tot natuurgebieden laat de wethouder verder niets los. De 0-meter-uitspraak staat blijkbaar nog. Aantasting van het coulisselandschap is ‘een aanname’…

Onderstaand de letterlijke antwoorden van wethouder Hofman.

 21. Op welke punten kan de samenspraak met de inwoners/omwonenden van invloed zijn op de kaderstelling voor wat betreft landschap?

Wethouder: Standpunt na proces

 22. Betrekt u ook lokale experts bij het bepalen van deze lokale criteria?

Wethouder: We werken nauw samen met deskundigen, binnen en buiten de regio.

23. Turbineparken hebben een verwoestende werking op de landschappelijkheid. Het coulisselandschap wordt gebroken, ‘stilte’ wordt zwaar aangetast. Welke landschappelijke schade vindt u aanvaardbaar bij het plaatsen van turbines?

Wethouder: De verwoestende werking en zware aantasting zijn uw aanname. Wat aanvaardbare aantasting is, volgt uit het proces.  Daarbij is het wel goed om aan te geven dat de energietransitie en het landelijke Klimaatakkoord juist bedoeld zijn om de jarenlange aantasting van natuur en milieu een halt toe te roepen.

Voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad hebben 11 natuurorganisaties in Bronckhorst in een brief duidelijk laten weten dat zij mordicus tegen het plaatsen van hoge windturbines in ons landschap, en aan de rand (0 meter afstand) tot natuurgebieden zijn.

24. Heeft het standpunt van deze organisaties uw mening beïnvloed?

Wethouder: Delen geen opvatting

25. Op welke punten kan de samenspraak met de inwoners/omwonenden nog van invloed zijn op de kaderstelling voor wat betreft natuur?

Wethouder: Standpunt na  proces

26. Bent u bekend met het gegeven dat grootschalige opwekking een sterke invloed heeft op de natuur? Het blijkt namelijk dat dieren ver uit de buurt blijven van turbines, en in veel gevallen hun natuurlijke habitat verlaten vanwege de drukgolven?

Wethouder: Uw aanname. Bent u bekend met het feit dat het huidige energiesysteem en de voortgaande klimaatverandering in de afgelopen decennia de biodiversiteit enorme schade heeft toegebracht. Denk niet alleen aan droogte, maar ook aan fijnstof en luchtvervuiling.

27. Bent u bereid de afstandsnorm tot natuurgebieden (nu 0 meter) te verhogen?

Wethouder: Standpunt na  proces

28. Als de natuur lijdt onder het turbinepark, welke schade vindt u dan aanvaardbaar?

Wethouder: Standpunt na proces

Afbeelding: pexels