De wethouder over ‘Participatie’ en ‘Draagvlak’. Spelregels na afloop. Zijn antwoord

De wethouder over ‘Participatie’ en ‘Draagvlak’. Spelregels na afloop. Zijn antwoord

Krijgen de omwonenden van de turbines nu naast de lasten, ook de ‘lusten’? Is dit echt een harde voorwaarde? Hier wil de wethouder pas na het proces op ingaan. Dus na de wedstrijd bepalen we de spelregels … Met het draagvlak net zo.

Onderstaand de antwoorden van de wethouder.

U geeft aan (Routekaart) dat u lokaal voorwaarden wilt stellen aan ‘participatie’. Een financiële participatie van ‘50% lokaal eigendom’ stelt u als voorwaarde.

29. Bent u bekend met de uitspraak van de Noordelijke Rekenkamer dat deze voorwaarde (zonder wetswijziging) niet rechtsgeldig is, omdat de gemeente zich slechts dient te beperken tot ruimtelijke aspecten?

Wethouder: Ja, dit is ons bekend. Hiervoor is ook landelijke aandacht.

30. Heeft u er weet van dat bij projecten elders in het land deze voorwaarde ook hard gesteld is, maar dat de participatie uiteindelijk (tussenkomst rechter) tussen de 4% en 11% is uitgekomen?

Wethouder: We kennen op dit gebied goede (100% lokaal eigenaarschap), en slechte voorbeelden.

31. Bent u bereid de ‘participatie’ scherper te formuleren, omdat deze voorwaarde nu onvoldoende specifiek is? (50% lokaal eigendom kan immers behaald worden wanneer één inwoner van de gemeente voor 50% participeert, dat is natuurlijk geen verdeling lusten/lasten).

Wethouder: Standpunt na proces

32. Wat vindt u van ons eerder gedane voorstel: ‘Aan de voorwaarde tot financiële participatie wordt voldaan als minstens 80% van de huishoudens binnen een straal van 5 km. financieel participeert, voor een totaalsom die ten minste 50% bedraagt’? (Anders gaat het niet door). Op deze wijze worden lusten en lasten namelijk wel samengebracht.

Wethouder: Standpunt na proces

33. Gaat u de voorwaarde voor financiële participatie generiek vaststellen, of kan dit verschillen per zoekgebied?

Wethouder: Het afwegingskader financiële participatie zal generiek van toepassing  zijn voor projecten in heel  Bronckhorst.

34. Is het bepalen van de definitie van het begrip ‘financiële participatie’ opgenomen in het procesvoorstel (enquête, dialoog) , en is dit bespreekbaar in het traject met de omwonenden? En natuurorganisaties?

Wethouder: In de enquête wordt gevraagd naar het onderwerp financiële participatie en naar de voorkeur voor bepaalde participatievormen. In de gesprekken met Het PON mogen stakeholders de opvatting over de financiële participatie en de gewenste definitie kenbaar maken.

In het procesvoorstel wordt gesproken over ‘lokaal draagvlak’.

46. Bent u bereid dit begrip te definiëren voorafgaand aan de uitvoering van het proces?

Wethouder: Standpunt na proces

47. Wanneer is in uw ogen wel/geen sprake van ‘draagvlak’? (Graag in kwantitatieve termen, bijvoorbeeld: Indien meer dan XX% van de deelnemers aan de enquête voor turbines is, bestaat er voldoende draagvlak.

Wethouder: Zie antwoorden op vraag 37

Afbeelding: pexels