De wethouder vindt ‘gezondheid’ ook maar een mening. Zijn antwoord

De wethouder vindt ‘gezondheid’ ook maar een mening. Zijn antwoord

Het aspect ‘gezondheid’, wordt ontweken door de wethouder. Nieuwe inzichten en ervaringsgegevens blijken geen merkbare invloed te hebben op zijn plannen. Ook een gesprek met Achterhoekse artsen heeft geen indruk op hem gemaakt. Hij deelt hun opvattingen en zorgen niet. Wel moet er gezorgd worden voor een ‘leefbare en gezonde woonplaats’, zegt hij. Maar dat kan niet met windturbines, zeggen de artsen die vele onderzoeken bestudeerd hebben.

Opvallend genoeg ontwijkt de wethouder het logische verband tussen de afstand tot de turbine en de ervaring van overlast en gezondheidsproblemen. Hoe dichter bij je huis, hoe meer overlast, zou je denken. Hoe verder weg, hoe minder je er van merkt. De wethouder is het hier blijkbaar niet mee eens en noemt dit afwerend onze ‘aanname’.

Onderstaand de antwoorden van de wethouder

U geeft aan (Routekaart) dat u lokaal voorwaarden wilt stellen aan ‘Gezondheid’.

Eerst onderstaande frase van Sylvia van Manen (huisarts): ‘Bij Windpark Spui, zijn van de aanpalende dijk (op een afstand ruimer dan de Nederlandse minimumafstand) 6 van de 12 bewoners binnen het jaar verhuisd. Iemand met wie ik frequent contact had moest al na een maand luchtwegmedicatie gaan gebruiken, lag soms op de keukenvloer te slapen onder een natte handdoek. Wat ik niet wist: bij windstilte -wanneer je rust verwacht- zoekt de turbine iedere 5 minuten ‘de wind op’ door te draaien. Dus ook dan is er geen rust voor omwonenden’.

Erich Taubert en Jurian Rooks (Achterhoekse medici):

‘Wanneer een voor de gezondheid verantwoorde afstand tot woningen wordt gehanteerd, zijn deze turbines niet in Bronckhorst inpasbaar’.

  1. Op welke wijze wilt u het aspect ‘gezondheid’ meenemen in de kaderstelling?

Wethouder: Gezondheid zal straks onderdeel uitmaken van de kaderstelling.

  • Op welke wijze gaat u het begrip ‘gezondheid’ een plek geven in de enquête?

Wethouder: Gevraagd wordt naar diverse zorgen rondom gezondheid.

Onlangs heeft een afvaardiging van Achterhoekse medici (Erich Taubert en Jurian Rooks) , na een grondige literatuurstudie, een gesprek met u gehad, om u te wijzen op de gezondheidsrisico’s.

  • Heeft dit gesprek u beïnvloed, zo ja, op welke wijze?

Wethouder: Delen geen opvatting

  • Kijkt u nu anders tegen het aspect ‘gezondheid’ aan?

Wethouder: Delen geen opvatting

  • Neemt u hun opinie mee in uw afwegingen (afstandsnorm), of worden deze genegeerd?

Wethouder: Delen geen opvatting

6. Bent u van mening dat de gezondheid van omwonenden ondergeschikt is aan het behalen van de klimaatdoelen?

Wethouder: Dit is wat mij betreft een onbestaande tegenstelling. We hebben wereldwijd, in Nederland en in Bronckhorst zelf klimaatdoelen gesteld. Om er voor te zorgen dat de wereld leefbaar blijft en een gezonde woonplaats is. Nu, en ook voor toekomstige generaties.

De gezondheid van de omwonenden staat in direct verband met de hoogte van de turbines en de afstand tussen woningen en turbines.

Wethouder: Uw aanname

Afbeelding: pexels