Onteigening, verhuizing, en uw financiële vergoeding

Onteigening, verhuizing, en uw financiële vergoeding

Wethouder Hofman sluit niet uit dat er onteigeningen en verhuizingen zullen plaatsvinden. Hij ziet dat vreemd genoeg los van het traject om windturbines te plaatsen. Terwijl het daardoor juist veroorzaakt wordt. De gedupeerden kunnen met hun onverkoopbare huis jarenlange stressvolle procedures en rechtszaken tegemoet zien. Brrr. En hoeveel mensen? Dat zien we na het proces wel.

Onderstaand de antwoorden van de wethouder

19. Wat vindt u een acceptabel percentage (of aantal) omwonenden dat gezondheidsklachten zal ondervinden c.q. gedwongen zal verhuizen?

Wethouder: Bij elke plan wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd. Een m.e.r. kijkt naar geldende regelgeving, cumulatieve milieueffecten en de impact op de natuur, en levert daarbij ook maatwerk voor oplossingen. Het kan ook gemeentelijke kaders en wensen vanuit de raad meenemen. De suggestie van gedwongen verhuizen is uw aanname

Wanneer woningen dichterbij een turbine staan dan de afstandsnorm, is er sprake van onbewoonbaarheid.

57. Is het voorstelbaar dat de gemeente met een onteigeningsvoorstel zal komen aan de gedupeerden?

Wethouder: Staat helemaal los van de kaderstelling en is onderdeel van een eventuele procedure (in het ruimtelijk spoor). Hiervoor gelden de vigerende, wettelijke regels voor eventuele planschade.

58. Zijn de gedupeerden hiervan voorafgaand aan de beslissing op de hoogte? Of worden zij verrast, en raken zij verwikkeld in slopende rechtszaken?

Wethouder: Zie vraag 55, niemand wordt verrast

Schadevergoeding/Compensatie

59. Bent u bereid voorafgaand aan het proces voor kaderstelling inzicht te geven in de schadevergoeding/compensatie die omwonende gedupeerden tegemoet kunnen zien?

Wethouder: Staat helemaal los van de kaderstelling en is onderdeel van een eventuele RO-procedure waarvoor de wettelijke regels van eventuele planschade gelden

60. Is de mate van compensatie/schadevergoeding bespreekbaar in het proces om te komen tot kaderstelling en normering?

Wethouder: Staat helemaal los van de kaderstelling en is onderdeel van een eventuele RO-procedure waarvoor de wettelijke regels van eventuele planschade gelden

Afbeelding: pexels