WOB-verzoek aan de gemeente over de enquête

Er komen veel signalen binnen vanuit de achterban. Met de suggestie dat de enquête voorgekookt is, trechtert naar een gewenste uitkomst, de gemeente invloed heeft uitgeoefend op de vraagstelling. Veel wantrouwen, dus. Daarom heeft ons Actiecomite een WOB-verzoek aan de gemeente gericht, en alle correspondentie tussen gemeente en onderzoeksbureau opgevraagd. We zullen zien.

Onderstaand het WOB-verzoek.

Geachte heer, mevrouw,

In het kader van de Wob, verzoek ik u mij de volgende informatie/documenten te verstrekken.

Onderwerp:

De Enquête energietransitie Bronckhorst.

Aanleiding:

De gemeente Bronckhorst is voornemens windturbineparken aan te leggen. De definitieve kaderstelling hier voor moet nog plaats vinden.

Vanuit de achterban van ons Actiecomité Op en Um ’t Hengels Zand (hengelsezand.nl), zijn er vragen gerezen naar aanleiding van de objectiviteit, validiteit, betrouwbaarheid, interpretatie en ‘onafhankelijkheid’ van de enquête.

Onze vraag:

Wij verzoeken u om ons de volgende stukken te verstrekken:

  • de opdracht en opdrachtformulering die u aan het bureau ‘Het Pon’ verstrekt heeft;
  • de overeenkomst die u met Het Pon gesloten heeft;
  • Alle correspondentie (brief- en mailwisseling) die heeft plaatsgevonden tussen de Gemeente Bronckhorst en Het Pon vanaf 1 januari 2019, betreffend de bedoelde Enquête.
  • Bovenstaande impliceert uiteraard eveneens de eventuele (tussentijdse) concepten van de enquete, en de correspondentie dien aangaand.

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de WOB, verzoek ik u ons de gevraagde informatie uiterlijk voor 13 januari 2021 toe te sturen.  


Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan per mail vooraf op de hoogte te brengen.


Hoogachtend,

Actiecomité Op en Um ‘t Hengels Zand

Afbeelding: deslappelach/wordpress.com