Onderzoeksbureau Het Pon erkent: de gemeente heeft de enquête WEL beïnvloed!

Onderzoeksbureau Het Pon erkent: de gemeente heeft de enquête WEL beïnvloed!

Wethouder Paul Hofman heeft aangegeven dat voor de enquête het onafhankelijke onderzoeksbureau Het Pon is ingehuurd. De wethouder heeft ons bezworen: ”onafhankelijk’ betekent dat er na het verstrekken van de opdracht aan dit bureau, geen contact meer zal zijn tussen de gemeente en dit bureau, om beïnvloeding vanuit de gemeente te voorkomen’. De wethouder heeft dit ook op twitter herhaald.

Vanuit ons Actiecomité is contact gelegd met Het Pon. Hieruit blijkt echter dat er WEL sprake is geweest van beïnvloeding vanuit de gemeente.

Het PON per mail op 16 december 2020: De opdrachtgever bepaalt de kaderstelling, en heeft invloed op de formulering van de vragen.
De vragenlijst is met de gemeente Bronckhorst inhoudelijk afgestemd en vastgesteld
.

Het Pon per mail op 16 december 2020: ‘Een communicatiemedewerker van de gemeente heeft zowel de uitnodigingsbrief als de vragenlijst
gecheckt en waar nodig de formulering aangepast om ervoor te zorgen dat de tekst zo begrijpelijk mogelijk is voor iedereen’
.

Het Pon telefonisch op 14 december 2020: Het is wel onze afweging geweest om de hoogte van de turbines in meters te beschrijven. Maar de gemeente wilde hoog-laag, om daarmee niet de suggestie te wekken van hele hoge turbines.

Verantwoording: Op 14 december heeft een telefonisch interview van 50 minuten plaatsgevonden met Het Pon. Dit was een open en eerlijk gesprek, waarvan het concept verslag ter toetsing aan Het Pon is voorgelegd.

Het Pon is geschrokken van haar eigen antwoorden, en heeft op 16 december per mail haar commentaar gegeven op de tekst van het concept verslag. Tegelijkertijd heeft Het Pon het concept verslag, aangevuld met haar opmerkingen, ook naar de gemeente gestuurd. Daarom voelt het Actiecomité zich vrij om ook haar achterban te informeren over de inhoud van het telefoongesprek. De mailwisseling is in het bezit van het Actiecomité.

Afbeelding: pexels