Wethouder onder vuur

Wethouder onder vuur

In onze brief van 21 januari 2021 aan wethouder Paul Hofman confronteren we hem met zijn eerder gedane uitspraken. Dit brengt hem in een heel lastig parket. Op 4 februari hebben we nog steeds geen antwoord. Ook het antwoord op ons WOB-verzoek is uitgesteld. Wat is hier aan de hand?

De tegenstrijdigheden tussen de uitspraken van de wethouder en de uitspraken van onderzoeksbureau Het Pon.

  • U heeft verzekerd dat een  ‘onafhankelijk’ onderzoeksbureau voor u betekent dat de gemeente na het verstrekken van de opdracht geen (inhoudelijk) contact meer zal hebben met dit bureau. ‘Om niet te beïnvloeden’.

Het Pon geeft zelf daarentegen letterlijk per mail (d.d. 16 december 2020) aan: ‘De opdrachtgever bepaalt de kaderstelling, en heeft invloed op de formulering van de vragen. De vragenlijst is met de gemeente Bronckhorst inhoudelijk afgestemd en vastgesteld’. En: ‘Een communicatiemedewerker van de gemeente heeft zowel de uitnodigingsbrief als de vragenlijst gecheckt en waar nodig de formulering aangepast …’.

Dit is toch tegenstrijdig? U kunt toch gewoon eerlijk zeggen hoe dit zit?

  • Daarnaast geeft u per mail aan (30 november 2020): ‘Het PON zal onafhankelijk de resultaten interpreteren en verwerken tot conclusies. Dit wordt niet door het college of de medewerkers van Bronckhorst gedaan’.

Het Pon daarentegen meldt per mail (d.d. 16 december 2020) : ‘we geven de antwoorden op alle vragen weer, zonder daarover een oordeel te vellen’. ‘Zonder daar een mening aan te verbinden’. Zij meldt dat de gemeente de ‘kale cijfers’ krijgt, zonder interpretatie en conclusie. Dat laat Het Pon aan de gemeente over. Het Pon interpreteert niet, en concludeert niet, zegt ze.

Ook op dit punt kunt u toch gewoon eerlijk zeggen hoe het zal gaan? Het Pon en de gemeente zeggen allebei iets heel anders. Hoe zit dat dan?

Vraag 1: Is er na de opdrachtverstrekking aan Het Pon wel of geen inhoudelijk contact/beïnvloeding  geweest over de inhoud van de enquête? U zegt van niet, Het Pon zegt (per mail) van wel. Wie heeft er gelijk?

Vraag2 : U zegt (per mail 30 november 2020) dat Het Pon de resultaten interpreteert, en conclusies trekt. Het Pon deelt mee  (per mail 16 december 2020) dat de gemeente dit zal doen. Wie gaat het nu doen?

Het Pon schrijft in haar mail:

Een communicatiemedewerker van de gemeente heeft zowel de uitnodigingsbrief als de vragenlijst gecheckt en waar nodig de formulering aangepast om ervoor te zorgen dat de tekst zo begrijpelijk mogelijk is voor iedereen’.

Vraag 3: Is dit juist?

Het Pon geeft per mail (16 december 2020) aan dat de Gemeente de kaderstelling heeft bepaald.

‘Leefbaarheid’ en ‘Natuur’ zijn niet als onderwerp gekozen. Evenmin als ‘alternatieve energiebronnen’.

Vraag 6: Waarom zijn bovengenoemde onderwerpen buiten de vraagstelling gehouden?

Wanneer ‘leefbaarheid’ buiten de enquête gehouden wordt, worden ook aspecten als ‘slapen met de ramen dicht’, ‘niet meer buiten op het terras kunnen zitten’, etc. buiten de enquête gehouden.

Vraag 7: Vindt u dat bovengenoemde aspecten van wezenlijk belang zijn voor de omwonenden?

In een bericht van u aan een ander Actiecomité (15 januari 2021)  schrijft u recent: ‘Aan bijvoorbeeld het actiecomité ’t Zand is al sinds maart 2019 mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt dat windmolens op ’t Zand zijn uitgesloten’. Het betreffende Actiecomité Heidehoek is dit bij ons nagegaan. In het voorjaar van 2019 heeft u eens terloops opgemerkt ‘waar maken jullie je zo druk om? Vanwege de laagvliegroute komen er helemaal geen turbines op ’t Zand’. Nadien is de laagvliegroute opgeheven ‘onder meer om ruimte te maken voor windturbines’,  aldus de toenmalige Minister. Een schriftelijke kenbaar making over de uitsluiting van ’t Zand heeft ons Actiecomité nooit bereikt.

Vraag 16a: kunt u ook aan ons Actiecomité bevestigen dat het inderdaad uitgesloten is dat er turbines op ’t Zand geplaatst worden? Dit zal de omwonenden enorm gerust stellen.

Vraag 16b: Kunt u bevestigen dat de turbines evenmin op de grens (0 meter) van het Zand geplaatst worden?

Vraag 16c: Kunt u aangeven welke afstand tot ’t Zand minstens gehanteerd wordt voor de uitsluiting van turbines?

Afbeelding: pexels