Recent onderzoek wijst uit: windturbines op zee, de beste oplossing

Recent onderzoek wijst uit: windturbines op zee, de beste oplossing

Naar zee ermee! Van wind-op-land naar wind-op-zee!

Windalarm Amsterdam e.o. is een snel groeiende beweging die zich verzet tegen de plannen om 150-200 meter hoge megawindturbines te plaatsen. Zij heeft de afgelopen maanden overheidsbronnen geraadpleegd en met veel experts binnen en buiten de overheid gesproken. Zij publiceert een gedegen rapport.

Conclusie: geen turbines meer op land. Ze kunnen heel goed op zee. Een stuk goedkoper. Veel rendabeler. Geen gezondheidsrisico’s. Geen overlast. Behoud van leefbaarheid, natuur en landschap.

Voor het gehele rapport:

https://windalarm.amsterdam/doc/Position-Papers/Windalarm-positie-en-verkenning-wind-op-zee.pdf

Uit het onderzoek blijkt:

‘Turbines op zee is een haalbare en zelfs goedkopere oplossing. Alle nog niet gerealiseerde wind-op-land kan naar zee. Zonder enige consequentie voor het eindresultaat van de (toekomstige) ambitie van het Klimaatakkoord. Dit sluit ook direct aan op de recent uitgebrachte Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen (die beide wind-op-zee propageren)’.

‘Wind-op-zee is inmiddels de goedkoopste bron van energie’.

‘Er is voldoende ruimte op zee. Meer dan genoeg’.

‘Bijna alle politieke partijen pleiten voor (meer) wind-op-zee. GroenLinks pleit zelfs voor een verhoging tot 23 GW in 2030. Geen enkele partij noemt nog expliciet wind-op-land in haar verkiezingsprogramma’.

Windalarm rekent op een politieke herbezinning.

Voor wat betreft het rendement een mooi overzicht van Tegenwind:

http://tegenwindn33.nl/documents/WindopZeeinrelatietotWindopLand.pdf

Afbeelding: pexels