Bronckhorst misleidt haar inwoners

Bronckhorst misleidt haar inwoners

In het streekblad Contact van 6 april presenteert de gemeente de uitslag van de enquête over windturbines aan haar burgers. Heel summier. Dat kan ook niet anders, als je over de inwoners heen wilt lopen. Vanuit de achterban wordt verbolgen op deze berichtgeving gereageerd.

Gemeente: ‘een meerderheid van de respondenten staat (zeer) positief tegenover de energietransitie, en vindt het noodzakelijk dat de gemeente met de energietransitie aan de slag gaat’. Achterban: hierbij gaat het inderdaad om 51%, inderdaad, ‘een meerderheid’. Tjonge, jonge.

Gemeente: ‘wat windenergie betreft is men kritischer‘. Achterban: alstublieft, Gemeente, zeg dan ook gewoon dat de overgrote meerderheid echt tegen is.

Gemeente: ‘veel respondenten hebben aangegeven dat ze zelf actief mee willen denken over de inpassing van eventuele windmolens in het landschap. Dit getuigt van grote betrokkenheid van inwoners en lokale belangengroepen’. Achterban: als ze er dan toch perse moeten komen, willen we inderdaad graag meedenken, en strenge kaders en normen afspreken. Niet bij natuurgebieden, en op een afstand van minstens 10 keer de tiphoogte (dus 2,5 kilometer) van woningen. Gemeente, alstublieft, de grote betrokkenheid is gebaseerd op de enorme en breed gedragen weerstand, suggereer nu niet dat de inwoners zo graag mee willen denken, de inwoners willen helemaal geen megaturbines.

De berichtgeving in Contact is misleidend. Er is geen enkel draagvlak, dat had uw conclusie moeten zijn.

Om af te sluiten met een mooi citaat uit de achterban: ‘Cijfers liegen niet, maar leugenaars cijferen wel!

Volgens ons Actiecomité is het woord ‘liegen’ niet terecht. Misleidend is het wel. Als je een eerlijk bericht publiceert over de enquête, dan doe je het toch niet zo? Is het gek dat het wantrouwen naar de Overheid alleen maar groeit?