Transparantie? Hoezo transparantie. Inzage antwoorden op de enquêtevragen wordt geweigerd

Transparantie? Hoezo transparantie. Inzage antwoorden op de enquêtevragen wordt geweigerd

Een betrokken inwoner uit de achterban is terecht geïnteresseerd in de antwoorden die de inwoners hebben gegeven op de open vragen van de enquête. Het is namelijk gangbaar dat deze inzichtelijk worden gemaakt. ‘Transparantie’, heet dat. Of mag dat niet van de Gemeente?

In het licht van een groeiend wantrouwen naar de Overheid, de noodzaak tot transparantie, het debacle van de biomassacentrales, de Toeslagenaffaire, is het toch onbegrijpelijk hoe onze gemeente met haar inwoners om gaat. Wees transparant, en wees eens eerlijk. Misleidende berichtgeving in het Contact over de enquête, de antwoorden op de open vragen worden geheim gehouden. Wees eens eerlijk, en vertel het echte verhaal. Of moet de achterban het echte verhaal vertellen? Vooruit, dan.

Het echte verhaal?

Het echte verhaal volgens de achterban: mega turbines zullen en moeten er komen. Als wethouder heb ik lak aan de leefbaarheid, de gezondheid van de inwoners, het landschap en de natuur. Hoewel megaturbines op land niet rendabel zijn, en hier op het platteland geen optie zijn, gaan we het hier toch doen. Ik negeer alle nieuwe inzichten. Ik baseer me op een volstrekt gedateerd plan, en verouderde gegevens. Artsen neem ik niet serieus. Ik zorg voor een ‘net procesje’, maar ik luister niet. Ik druk het gewoon door. De uitkomst van de enquête weet ik zo te draaien, dat het lijkt of de inwoners er voor zijn. Ik ben blij als er industriële turbines komen, want dan kan ik zeggen dat ik bijgedragen heb aan de oplossing voor het wereldwijde klimaatvraagstuk. Ik offer Bronckhorst en haar inwoners hier graag voor op. Want ik zit hier niet voor Bronckhorst, of haar inwoners. Ik zit hier voor mezelf, draai me rond in mijn eigen bubbel, en hoop te scoren bij mijn vriendjes in Den Haag. Als dat gelukt is, ga ik hier weg. Ik laat Bronckhorst kapot achter, maar het doel heiligt de middelen. De gemeenteraad moet nog wel even meewerken, maar dat gaat vast lukken.

Is dit het echte verhaal? Volgens ons Actiecomité zou dit verhaal best eens kunnen kloppen, we weten het niet. Onze grootste twijfel zit bij de laatste zin: we vragen ons af of de gemeenteraad ‘wel even mee zal werken’.

Onderstaand het verzoek van een betrokken inwoner aan Het Pon, en het antwoord …

Geachte heer/mevrouw,

Ik zie in uw rapportage geen opsomming van de antwoorden op:  “Anders“ . Vreemd, alle data van een onderzoek hoort toch in een rapportage beschikbaar te zijn? Waar kan ik die antwoorden inzien?

Antwoord van Het Pon

Geachte heer ………,
Hartelijk dank voor uw bericht.
De antwoorden die gegevens zijn op de open vragen en Anders, namelijk zijn samengevat in de rapportage weergegeven. Aangezien er bij Anders, nl en ander open vragen enkele honderden antwoorden gegeven zijn, zijn deze samengevat weergegeven en niet integraal aan het rapport toegevoegd.

Ik hoop u hiermee voldoende antwoord gegeven te hebben op uw vraag.

Vriendelijke groet,
Onderzoeksteam Het PON & Telos

Afbeelding: pexels