Hengelse Zand en ‘t Klooster in gevaar: voorsorteren op mega turbines

Hengelse Zand en ‘t Klooster in gevaar: voorsorteren op mega turbines

Ons Actiecomité wil zich hard inzetten voor het klimaat, en ook het behoud van Bronckhorst. Investeer in een fijnmazige infrastructuur om eindelijk de vele, vele schuurdaken van zonnepanelen te voorzien en aan te kunnen sluiten. Maar nee, industriële megaturbines moeten en zullen er komen, als het aan de wethouder, GroenLinks en D66 ligt. Om het klimaat van de wereld te redden mag Bronckhorst kapot.

1. Vanuit onze achterban wordt het Actiecomité gewezen op mogelijke industriële mega turbines op ‘t Zand en Het Klooster.In 2019 werden we gerustgesteld door wethouder Paul Hofman. ‘Actiecomité, stop er maar mee, want bij jullie komen geen mega turbines, want er is een laagvliegroute’. In 2020 is de laagvliegroute officieel opgeheven (zie een eerder bericht op deze site), om ‘ruimte te geven aan initiatieven zoals windturbines‘.

2. In 2020 werd ons verteld dat er geen turbines komen op ‘t Zand, ‘want het is immers een natuurgebied’. We zien nu dat er een traject wordt ingezet door de RES Achterhoek om met aanpassingsbesluiten de ruimtelijke ordening te veranderen (zie eerder artikel op deze site).

3. Onlangs is ons bekend geworden dat er ten behoeve van Vitens (Het Klooster) een zogenaamd ‘onderstation‘ bij Het Klooster wordt aangelegd. Ons Actiecomité kende dit woord niet, maar een onderstation is een soort groot transformatorhuis, waarmee een aansluiting gemaakt wordt op het hoogspanningsnet. Daar kun je megaturbines op aansluiten.

4. In februari zijn op ‘t Zand allerlei landmetingen verricht. Een deelnemer uit onze achterban is speurwerk gaan doen, en heeft begrepen dat er door een initiatiefnemer gekeken wordt naar turbines op ‘t Zand. Eén turbine op de hoek 1e Berkendijk/Rijnweg. Eén turbine vlak voorbij de splitsing Rijnweg/Jachtweg, en één turbine richting Veldhoek.

5. Eind maart is een behoorlijke lap bos (Jachtweg) totaal gerooid. Niet alleen zijn de bomen weggehaald, ook de wortels blijken diep te zijn uitgefreesd, wordt ons gemeld. Voor nieuwe beplanting schijnt dat niet nodig te zijn. Het is echter wel nodig om een ‘asfaltplein’ te kunnen aanleggen. Oude rottende boomwortels zouden tot verzakkingen kunnen leiden. (Zie foto onderaan dit bericht).

6. Er wordt ons meegedeeld dat bij Het Klooster velden met zonnepanelen gepland worden (landelijke politiek: zonnepanelen horen op (schuur)daken, niet op akkers en velden. En mogelijk ook enkele mega turbines, want die kunnen gemakkelijk worden aangesloten op het ‘onderstation’.

7. De wethouder wil snel soepele kaders stellen voor mega turbines, voordat het RIVM met strengere normen komt. Als de kaders er liggen, staat de gemeenteraad verder buiten spel. Als een initiatief binnen de kaders valt, gaat het altijd door, want dan kan het van rechtswege afgedwongen worden.

8. We begrijpen (maar het proces is volstrekt niet transparant) dat Bronckhorst aan de RES achterhoek spoedig een opgave gaat doen van de toekomstige grootschalige energie opwek in onze gemeente. Daar zitten de mega turbines bij in. Dan kun je natuurlijk moeilijk terugkrabbelen als gemeente, en heb je het ‘voordeel’ dat de RES Achterhoek je er aan gaat houden.

9. De wethouder meldt ons Actiecomite per mail het volgende.

Vraag 16a: kunt u ook aan ons Actiecomité bevestigen dat het inderdaad uitgesloten is dat er turbines op ’t Zand geplaatst worden? Dit zal de omwonenden enorm gerust stellen.

Wethouder: Ja, dat kan ik bevestigen. ’t Zand is deel van het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Het GNN biedt vanuit de provincie Gelderland geen basis voor nieuwe initiatieven. Deze uitsluiting geldt ook nu laagvliegroute 10A inderdaad wordt opgeheven.

Vraag 16b: Kunt u bevestigen dat de turbines evenmin op de grens (0 meter) van het Zand geplaatst worden? Vraag 16c: Kunt u aangeven welke afstand tot ’t Zand minstens gehanteerd wordt voor de uitsluiting van turbines?

Wethouder: Daarover kan ik geen uitspraken doen. In principe is het leidend principe dat het niet kan op de uitgesloten gebieden en of, hoe en wat op de overige gebieden afhangt van de verdere kaders die moeten worden vastgesteld.

De drie plekken op ‘t Zand die bovenstaand genoemd worden, liggen toevallig allemaal net op de rand van ‘t Zand...


10. De agenda’s van de commissie- en raadsvergaderingen worden ineens niet meer op de website van de gemeente geplaatst. We weten dat ons Actiecomité gevreesd wordt door de politiek. We zijn in 2019 op de valreep heel succesvol geweest met onze acties bij het gemeentehuis. Het trekkerconcert aangevuld met tientallen kettingzagen en bladblazers heeft de politiek van uitstel overtuigd. Dat wil men misschien niet nog een keer?

Ons Actiecomité telt al deze punten bij elkaar op. Dan lijkt het toch duidelijk dat er hard wordt gekoerst op megaturbines bij ‘t Zand en Het Klooster. De wethouder zal ongetwijfeld zeggen dat dit nogal wantrouwend is. Ons Actiecomité zal dit volmondig bevestigen. Overal in Nederland blijkt dat ze er in één keer staan, waarbij de burger genegeerd wordt. Zogenaamde inspraak …Waarom zou dat in Bronckhorst niet zo zijn?

Hartekreet

Onze hoop op de gemeenteraadsleden van GroenLinks en D66 geven we zo langzamerhand maar op. Maar … we hebben ook raadsleden van CDA en van GBB. Die vormen samen een meerderheid. CDA heeft zich steeds reëel en kritisch opgesteld, en blijkt op te komen voor onze burgers. We hopen dat ook GBB de belangen van Bronckhorst, de gezondheid van haar inwoners, het landschap, de leefbaarheid, de natuur centraal durft te stellen. En dat partijen als VVD, PvdA, CU/SGP dit uiteindelijk ook willen. Ga alstublieft niet verder ‘stapje voor stapje’ mee in een traject dat onomkeerbaar leidt tot de verwoesting van Bronckhorst en de gezondheid van haar inwoners.

Kan wethouder Paul Hofman ons bevestigen dat er geen turbines Op en Um ‘t Hengels Zand komen? We zijn benieuwd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is kaalslag-t-Zand-2-1024x768.jpg
Jachtweg

Afbeelding: pexels