Wat u zegt, wat u vraagt, wat u kunt doen

Wat u zegt, wat u vraagt, wat u kunt doen

Allereerst iedereen uit de achterban heel erg bedankt.

We krijgen veel steunbetuigingen, en informatie doorgespeeld van betrokken inwoners. Inwoners die soms ook beroepsmatig betrokken zijn bij de energietransitie. Denk aan mensen van Liander, de Waterschappen, boeren, en ook enkele ambtenaren van gemeente en provincie. Daarnaast bedanken we ook de mensen die via social media berichten van onze website royaal delen. En natuurlijk de mensen die ons van berichten voor de website voorzien, en de website onderhouden.

Onderstaand een greep uit de binnengekomen reacties.

Als ik jullie een bericht stuur, mag dat dan anoniem?

Het valt op dat veel mensen er op aandringen anoniem te willen blijven. Bang om hun reputatie beschadigd te zien, om als ‘klimaatontkenner’ weggezet te worden. Of als ‘kortzichtig’ en ‘misdadig’. (Michel Coenen, twitter, GroenLinks). Of de vraag krijgen ‘heeft u wel enig moreel besef?’. (Jan Engels, D66, tijdens de raadsvergadering). Bij gebrek aan argumenten zien we dat dit zich af en toe bij een enkeling van GroenLinks- en D66-voordoet. Onnodig en heel onplezierig. Opgemerkt wordt dat de wethouder Paul Hofman zich hier absoluut niet schuldig aan maakt, en zich in dit opzicht, ook naar ons toe, correct en fatsoenlijk gedraagt.

Hoe vaak wordt jullie website bekeken? Werkt de website wel?

Vanaf 5 september 2020 houden we de statistieken bij. Op 20 april heeft de website 20.604 bezoekers gehad. Vanaf 5 september tot 20 april zijn onze berichten 44.516 keer bekeken. Dit zijn geen typefouten, en de dag is nog niet om … Dan hebben we het nog niet eens over alle gedeelde facebook berichten.

Wat wil je wel?

Het valt me op dat de berichten op jullie website vaak zo negatief zijn. Het is altijd tegen turbines. Mee eens hoor, maar zeg ook wat je dan wel wilt! Niet alleen wat je niet wilt.

Actiecomité: dit klopt inderdaad. Een goede suggestie. We hebben de gemeente duidelijk laten weten wat we wel willen. Zet in op de verbetering van ons eigen Achterhoekse electriciteitsnet. Fijnmazig, zodat je de vele (schuur)daken kunt benutten voor opwek met zonnepanelen. Uit de berekeningen blijkt dat dit voldoende is! Dan investeer je in de Achterhoek, en spaar je het landschap, de leefbaarheid en de gezondheid. Maar de wethouder zegt dat Liander dat niet wil. Met giga turbines gaan er miljoenen aan subsidie naar het buitenland, en help je de Achterhoek om zeep. Wij denken dat je dan beter Liander subsidie kunt geven, in plaats van buitenlandse projectontwikkelaars.

Gebrek aan transparantie leidt tot onrust, wantrouwen en speculaties

Ik merk dat jullie heel druk zijn om het verborgen plaatje helder te krijgen. Ik heb zelf jarenlang in besturen gezeten. De belangrijkste les die ik geleerd heb, is dat je helder en duidelijk moet zijn. Anders bied je alleen maar ruimte voor speculatie en onrust. Verbijsterend, dat de gemeente dit zo aanpakt. Als je kijkt naar het hele proces, had zo’n wethouder al lang weggestuurd moeten zijn. De volgzaamheid van de fracties verbaast me. Keer op keer worden er kleine stapjes gezet. Zeg van tevoren wat je met de uitkomst van de enquête gaat doen. Gebeurt niet. Ook weer heel raar. (Naam bij Actiecomité bekend)

Gedateerd en verouderd

15 jaar hebben ze niets aan de doelstelling gedaan. En nu in paniek hier de boel verzieken. 2030 duurt nog wel even. Als je in 2028 over turbines gaat nadenken, heb je ze er ook voor 2030 staan. Maar voor die tijd zal voor iedereen duidelijk zijn dat ze niet op land kunnen. Dit gaat over heel iets anders, de contracten zijn waarschijnlijk gewoon al getekend. Anders doe je het toch niet zo?

Hoe kijkt de wethouder nu tegen gezondheidseffecten aan? Er zijn toch ook dokters met hem gaan praten? De gezondheidseffecten zijn toch langzamerhand duidelijk?

Wethouder per mail reagerend op de vraag over de gezondheidseffecten: ‘Uw aanname, voor deze aanname mist wetenschappelijke onderbouwing’.

Wat zijn nu precies de nadelen van de windmolens?

Actiecomité: hier is veel over te vinden op internet, en op deze website. Voor de gezondheid, kijk ook eens op windwiki.nl

Samengevat (turbines van 250 meter tiphoogte):

 • zichtbaar tot op 30 á 40 kilometer afstand;
 • ‘s nachts een kermis van rode lampjes (zitten op de wieken);
 • hoorbaar tot op 3 á 4 kilometer afstand, vooral ‘s nachts. Dus slapen met de ramen dicht, niet meer buiten op het terras. Dit heet het ‘zoeven en zwiepen van de wieken’;
 • voelbaar laagfrequent geluid. Dat zijn onhoorbare drukgolven die overal doorheen gaan. Isoleren helpt niet, mensen moeten dan gaan slapen in de kelder. Dat helpt een beetje.

Verkeerde volgorde

Heel gek, de gemeente gaat de burgers NA de enquête informeren met zogenaamde expert meetings. Dat moet je toch VOORAFGAAND aan de enquête doen? Is dit nou kwade opzet?

Ervaringen elders

Als ik jullie site lees, en de interviews met die mensen, we weten toch de laatste jaren wat voor effect die dingen hebben op je nachtrust en gezondheid? En ze kunnen gewoon op zee!!!! Niet doen, zeker niet doen, hier.

Ze gaan er gewoon komen

Ik heb de wethouder een paar keer horen zeggen dat de windturbines er gewoon gaan komen. De gespreksleider bij de internet-sessies (meneer de Kruijf, de man met die hallucinerende overhemden), heeft het ook eens met een glimlach gezegd. Maar daar gaat de gemeenteraad toch ook nog over? Dit is toch heel gek?

Laaghangend fruit

Het laaghangend fruit van GBB wordt gewoon niet geplukt. Verduurzaming, panelen, het loopt allemaal achter. Ze laten dat volgens mij expres liggen, want dan moeten ze wel naar die turbines toe. Dit is zo vreselijk fout. (Naam bij Actiecomité bekend).

WOZ belasting niet of te laat betalen

Waarom pikken we dit hele traject. Dit is zo fout. De politiek staat zover af van de burger. Ze doen gewoon wat ze willen. Als we nou eens met z’n allen de WOZ- en afvalstoffenheffing (verdubbeld!) gewoon eens een jaartje niet gaan betalen. Gewoon, met 16.000 huishoudens tegelijk. Of desnoods betalen na de derde herinnering? Is dat een idee voor een actie? (Naam bij Actiecomité bekend).

Kaderstelling over de gemeenteraadsverkiezingen heen tillen.

Straks wordt er besloten over de kaders voor de mega molens. We willen ze niet. Ik ben tegen de doodstraf, dan ga ik toch ook niet nadenken over de kaders voor de doodstraf? Die kaders worden altijd opgerekt. Als je besluit dat dwars door het dorp een snelweg komt, en het kader is dat er maar 60 gereden mag worden, dan is het toch ook gewoon binnen een jaar 130? Kaders worden alleen maar opgerekt. Alle overheidsprojecten lopen uit, en worden twee keer zo duur. Kaders zijn zoethoudertjes, we worden gewoon vern**kt, gen**id en gepiepeld. (Kleine tekst redactie door Actiecomité).(Naam bij Actiecomité bekend).

GBB

GBB moet gewoon de coalitie laten klappen. We zitten toch vlak voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Reken er maar op dat het er straks heel anders uitziet. GroenLinks en D66 gaan helemaal onderuit, met hun giga windmolens over onze rug heen.

GroenLinks

We noemen ze Groen Slinks. Ik ben er helemaal klaar mee.

Stoppen met thee drinken

In onze buurt hebben we een GL echtpaar. Soms komen we met de buurt bij elkaar. Dan gaat het ook over turbines. Mijn vrouw heeft tegen ze gezegd dat ze misschien ook kunnen stoppen met thee drinken, als we een droge zomer hebben. Want ‘alle beetjes helpen’, zeggen jullie toch? Dit vonden ze niet leuk, en je merkt gewoon dat dit een onderwerp is waar je het beter niet over kunt hebben, als je de buurt goed wilt houden.

Corona wordt misbruikt

Dat alles nu met de computer moet, en met internet, komt de politiek goed uit. Dan kunnen ze zeggen dat er geen vragen meer zijn. Ik heb geen enkel vertrouwen in de politiek meer.

Zijn er eigenlijk ook actiecomités die VOOR de turbines zijn?

Actiecomité: Hierover is ons niets bekend. Met een overweldigend NEE op de enquête, lijkt dit ook onwaarschijnlijk. Mocht u zich toch geroepen voelen, dan staat het u natuurlijk vrij om waarschijnlijk in uw eentje, met of zonder spandoek, bij het gemeentehuis actie te voeren voor industriële turbines in ons landschap.

Onrust

Vele mensen geven aan dat ze slecht slapen na het lezen van onze website. Het begint nu tot de mensen door te dringen dat het menens is.

Overdrijving en Windwiki

Worden die effecten op de gezondheid niet wat overdreven? Als het echt zo erg is, dan gaat de gemeenteraad hier toch niet voor beslissen?

Actiecomite: nee, de effecten worden niet overdreven, eerder wat weggewuifd. Meer dan 100 artsen, ook uit de Achterhoek, hebben zich verenigd, en schrijven brandbrieven naar bestuurders. Ze hebben zelfs een site gemaakt, met veel artikelen over de effecten. Kijk maar eens op windwiki.nl

Schadevergoeding

Hoe gaat dat dan straks, als je dichtbij de turbines woont, wordt er dan een regeling getroffen, of krijg je een jaarlijkse vergoeding?

Actiecomité: Nee. Dat mag je zelf uit gaan vechten met de Overheid, zie onderstaande antwoorden van de wethouder.

59. Bent u bereid voorafgaand aan het proces voor kaderstelling inzicht te geven in de schadevergoeding/compensatie die omwonende gedupeerden tegemoet kunnen zien?

Wethouder per mail: Staat helemaal los van de kaderstelling en is onderdeel van een eventuele RO-procedure waarvoor de wettelijke regels van eventuele planschade gelden.

60. Is de mate van compensatie/schadevergoeding bespreekbaar in het proces om te komen tot kaderstelling en normering?

Wethouder per mail: Staat helemaal los van de kaderstelling en is onderdeel van een eventuele RO-procedure waarvoor de wettelijke regels van eventuele planschade gelden.

Hulp als de turbines er staan?

Petje af voor jullie Actiecomité. Maar als ze er over onze rug heen toch komen, gaan jullie de omwonenden dan helpen met schadevergoedingen en zo?

Actiecomité: helaas niet. Wij strijden voor een eerlijk, zorgvuldig en transparant proces. Volgens democratische regels. Daarnaast dringen wij aan op kleinschalige opwek, en investeren in onze Achterhoekse bekabeling, om de schuurdaken (200 hectare!) te voorzien van zonnepanelen. Als de turbines er staan, hebben we de strijd verloren. We worden geen loket voor rechtshulp, dan staat u er alleen voor, met uw buren. Dat wordt een eenzaam gevecht tegen de Overheid. Gelukkig heeft u daar tijdens uw slapeloze nachten tijd genoeg voor. Met een beetje geluk krijgt u na drie jaar procederen €2.000 om uw huis te isoleren. Zie de eerdere berichten op onze site.

Over de grens, harde actie

Ze willen toch niet luisteren. Wordt het geen tijd voor hardere acties?

Actiecomité: Dit wordt vaker gezegd. Maar dit doen we absoluut niet. We werken daar ook niet aan mee, op welke manier dan ook. Op geen enkele manier willen wij ons inlaten met dingen die tegen de wet zijn, of haaks staan op een democratisch proces. Geen Drentse toestanden in Bronckhorst. Dat de gemeente een heel naar proces voert, is absoluut geen legitimatie voor dat soort zaken. Stuurt u ons zeker ook geen berichten die deze richting op gaan. Wij doen het netjes. Met dat soort idioot gedrag willen we niets te maken hebben. Helemaal niets.

Maatje te groot

Het gaat nu om de belangrijkste beslissing die Bronckhorst ooit gaat nemen. De raadsleden doen het raadswerk er ook maar bij. Dit soort beslissingen kun je gewoon niet aan zo’n kleine gemeente overlaten.

Professor

Ik hoorde op de radio een professor van de TU Delft, hij zei: wind en zon zijn niet voldoende, en turbines moet je alleen op zee doen.

Wat kan ik doen?

Om ook uw steentje bij te dragen aan de bescherming van Bronckhorst en haar inwoners, kunt u denken aan het volgende.

 • Inspreken op commissievergaderingen (aanmelden op Bronckhorst.nl)
 • Berichten van deze website doorsturen naar fracties en raadsleden van uw keuze
 • Meedoen aan door ons en andere actiecomités te plannen acties
 • Een brief/mail sturen aan de politici van Provinciale Staten Gelderland

Ingrijpen

Hoe lang kan de wethouder nog doorgaan, waarom wordt dit nog langer getolereerd? Gemeenteraad, grijp in. De wethouder voert een opdracht uit van de gemeenteraad. De gemeenteraad moet gewoon de opdracht intrekken, of wijzigen.

Waarom een enquete als je de uitkomst toch negeert?

Ik ben voor het klimaat, maar tegen industriële windparken in Bronckhorst.

Hoeveel woningen/gezinnen moeten noodgedwongen verhuizen uit een onverkoopbaar huis?

Kaders

Participatie omwonenden mislukt tot nu toe. Durft de wethouder hier een bij de kaders een scherpe eis te formuleren?

Miljoenen subsidie naar het buitenland, wij kunnen hier in de str*nt zakken. (kleine tekst redactie door Actiecomité).

Fijnmazig netwerk

Actiecomité, zet meer in op de terug levering van zonnepanelen op schuurdaken. Dat de gemeente met een gek spelletje bezig is, is voor mij heel duidelijk. Maar als ik jullie berichten lees zijn het heel veel waarschuwingen, terecht hoor, maar dit weten we al. Ergens staat wel op de site dat je hier moet investeren in een fijnmazig elektriciteitsnet voor terug levering van schuurdaken van boeren, en blijf dat vooral benadrukken.

GBB

Schakel hard op GBB Bronckhorst. Zij moeten samen met CDA opkomen voor ons landschap en de mensen hier. GBB lijkt wel tegen, maar ondertussen lopen ze gewoon achter de wethouder aan. Slappelingen. Kijk eens naar gemeente Hollands Kroon, achteraf blijkt dat die wethouder daar ook gewoon gelogen heeft. Maar nu staan die dingen daar, voor de datacenters. GBB moet de rug nu recht houden.

Enquête

Enquête half ingevuld, toen gestopt. Ik wil geen turbines, maar ik mag kiezen tussen grote en kleine. Toen gingen bij mij de luiken dicht.

Sessie Het Pon 1 april

Ik heb de enquête ingevuld, en aan enkele expert meetings mee gedaan. Het valt op dat pittige vragen tijdens de sessie gewoon genegeerd worden. Ook bij de enquête sessie op 1 April. We waren ruim op tijd klaar, omdat er zogenaamd geen vragen meer waren. Maar die waren er wel. Mijn vragen zijn gewoon genegeerd.

Hypocriet

GroenLinks is blind en hypocriet. Ze adverteren dat ze voor de natuur opkomen. En dan wel windturbines plaatsen in natuurgebieden (bestemmingsplannen wijzigen) of naast natuurgebieden? Hypocriet. Bah

Nogmaals: Wat kunt u doen?

 • Inspreken op een commissievergadering (agenda: zie Bronckhorst.nl).
 • Een brief of mail sturen naar raadsleden van de gemeente Bronckhorst. (De mailadressen zijn eenvoudig te vinden op Bronckhorst.nl).
 • Berichten van deze website doorsturen (b.v. via facebook) naar uw buren
 • FaceBook in de gaten houden, en standby zijn voor komende acties
 • U verenigen met de buren en een actiecomité of belangengroep oprichten

Afbeelding: Pexels