Wat u zegt: hanteer de nieuwe afstandsnormen, ook Halle straks de dupe, raadsleden overzien het niet meer, loze woorden

Wat u zegt: hanteer de nieuwe afstandsnormen, ook Halle straks de dupe, raadsleden overzien het niet meer, loze woorden

Ons Actiecomité wordt voortdurend aangesproken door haar achterban. Ook nu een greep uit de reacties en aanbevelingen.

Gehaaide investeerders profiteren van naïef GroenLinks en D66

In Nederland worden vier op de tien windturbines geplaatst in, of op de rand van natuurgebieden. Dieren weg, recreatie weg, omwonenden eerst ziek, dan ook weg. De natuur wordt door GroenLinks vogelvrij verklaard. Om te kunnen scoren bij (buitenlandse) investeerders en bij ‘Europa’. Hoezo ‘groen’?

Gehaaide investeerders werken samen met naïeve ideologen van GroenLinks en D66. Na het debacle van de biomassa centrales blijven we nog steeds dom doorgaan, nu met het debacle van de windturbines-op-land. Wordt er dan niets geleerd? Nee, er wordt niets geleerd, die dingen moeten op zee! (Naam bij actiecomité bekend).

Raadsleden hebben het moeilijk

Het Actiecomité en ook mensen uit de achterban spreken met de lokale bestuurders. Hieruit ontstaat het beeld dat veel raadsleden het niet meer kunnen overzien. Als de kaders vastgesteld zijn, kunnen initiatieven niet meer worden gestopt. Raadsleden geven aan: ‘Ik heb ook nog een baan, ik kan er niet de hele dag mee bezig zijn’. ‘Dit zijn beslissingen, ik kan het niet goed overzien’. ‘Er zijn veel verhalen, maar wat zijn de feiten…’. ‘Wethouder Hofman is niet te pakken, hij glibbert overal langs heen’. (Naam bij actiecomité bekend).

Onafhankelijke audit

Dit hele proces is zo fout. We worden er ingeluisd. De gemeenteraad moet een pas op de plaats maken, en een onafhankelijke audit laten uitvoeren op dit hele proces. Geen besluitvorming, nu. Pas op de plaats, en even goed kijken. Dan zal blijken dat dit hele proces van de Gemeente geregisseerd is om over onze ruggen heen turbines door te drukken. (Naam bij actiecomité bekend).

Nieuw Bankstel

Als je een nieuw bankstel koopt, kijk je toch ook eerst even of het wel in de woonkamer past? Je gaat toch nu niet beslissen over turbines, zonder dat je kijkt of ze wel in de gemeente passen? Idioot. Waar wil je ze neerzetten? Ze kunnen hier niet! (Naam bij actiecomité bekend).

Pijn

De wethouder geeft steeds aan ‘het gaat pijn doen’. ‘Ik maak het niet mooier dan het is, want het gaat pijn doen’. Laat de wethouder maar eens vertellen welke pijn. Wat voor pijn. Hoeveel mensen pijn. Wie krijgt de pijn. Wie er zeker geen pijn krijgen zijn de wethouder zelf, en de investeerders. De omwonenden krijgen de pijn. Heel veel pijn. Wat vindt de wethouder acceptabel? Hoeveel inwoners mogen op het altaar van een achterhaald plan geofferd worden? (Naam bij actiecomité bekend).

Medelijden

Ik heb medelijden met de omwonenden die straks moeten verhuizen. En ik heb medelijden met de raadsleden die straks gaan beslissen. Zij zijn er straks verantwoordelijk voor dat ze de wethouder hun gang hebben laten gaan. Ik ben blij dat ik geen raadslid ben, want dit soort beslissingen zou ik niet durven nemen. Ik zou tegen de turbines zijn, en tegen de kaders. Maar als je in de verkeerde fractie zit, moet je toch meestemmen met de fractie, zo gaat dat. Je geweten gaat je bij iedere wiekslag opspelen. Blij dat ik niet in de schoenen van de fractieleden van D66 en GroenLinks sta. En ja, het klimaat is belangrijk. Maar turbines zijn hier niet de oplossing. Ze moeten het voorzorgbeginsel hanteren! (Naam bij actiecomité bekend).

Recreatiewoningen

Ik heb een recreatiewoning, en voel me vogelvrij. We zitten hier heel veel, op het ogenblik. Voor de rust. Wij tellen straks niet mee, bij de afstandsnormen, want wij wonen hier niet officieel. Dus ons mooie plekje is straks ineens onleefbaar, en onverkoopbaar. (Naam bij actiecomité bekend).

Over je graf heen regeren

Deze raad moet niet beslissen over megalomane windmolens. Dat is over je graf heen regeren. Nu al hebben CDA en GBB samen een meerderheid in de raad. Als GBB de rug recht houdt, kan ze samen met CDA minstens op 3/4 van de raadszetels komen. Laat deze gemeenteraad niet over haar graf heen regeren. ALS de kaders er zijn, komen de turbines er, en dan zitten we er gewoon 25 jaar aan vast. (Naam bij actiecomité bekend).

Algemene kaders stellen voor turbines, zonder locaties aan te wijzen, waanzin

Hoe kun je nou kaders vaststellen, zonder de locaties aan te wijzen. Dat moet je gewoon per locatie doen! Berkelland heeft dit begrepen. Bronckhorst niet. Naam bij actiecomité bekend).

Rechtszaken

Als er straks kaders liggen, hebben rechtszaken geen zin meer. Deze waanzin moet NU stoppen, straks is het te laat. We moeten nu met juristen aan de gang. Via een kort geding locaties opvragen. Bestuurders/politici op voorhand aansprakelijk stellen. (Naam bij actiecomité bekend).

Gedateerd plan, verouderde inzichten

De wethouder moet de plannen bijstellen. Het turbineplan is volstrekt gedateerd, en is niet gebaseerd op de inzichten en ervaringen van de afgelopen jaren. (Naam bij actiecomité bekend).

Gemeenteraad moet opdracht wijzigen

De wethouder werkt in opdracht van de gemeenteraad. De gemeenteraad moet haar verantwoordelijkheid nemen, en de opdracht aan Hofman intrekken, of wijzigen. Als je opnieuw gaat kijken, zal blijken dat industriële windturbines in ons landschap totale waanzin is. (Naam bij actiecomité bekend).

Spijt en schaamte en ‘over de verkiezingen heen’

Ik heb spijt dat ik op D66 heb gestemd, bij de gemeenteraad. Ik schaam me er voor dat zij mijn stem vertegenwoordigen. Dit had ik niet gewild, dit had ik niet gedacht. Nu protesteer ik hier tegen. Laat de gemeenteraad het over de verkiezingen heen tillen. Ik ga straks op een partij stemmen die wel voor Bronckhorst en haar inwoners op komt. En velen met mij. Dan ziet de raad er werkelijk heel anders uit, en weet ik zeker dat Bronckhorst, net als sommige andere gemeenten, geen mega turbines gaan plaatsen. Mijn ogen zijn nu geopend, sorry, Actiecomité … (Naam bij actiecomité bekend).

VPRO Argos

Vanuit de achterban wordt er sterk op aangedrongen dat de raadsleden (en de wethouder) vooral eens kennis moeten nemen van onderstaande link, van de VPRO. Overtuigend bewijs dat onhoorbaar geluid schadelijk is voor de gezondheid. Dit onhoorbare geluid wordt NIET meegenomen in de huidige normen van RIVM. Juist dit laagfrequente geluid zorgt voor een scala aan gezondheidsklachten. Slapeloosheid, onrustgevoel, hartstoornissen, concentratieverlies, depressies, leerstoornissen bij kinderen, noem maar op. Is dit allemaal ook maar een mening, en een ‘aanname’, nee het is een FEIT. Zie ook de eerdere berichten van de Achterhoekse artsen op onze website. (Naam bij actiecomité bekend).

https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid.html

Halle

Ik woon tussen Zelhem en Halle, in het buitengebied. Gaan ze hier komen? (Naam bij actiecomité bekend).

Actiecomité: wie weet, kijk eens op onderstaande link …

https://www.natuurlijklandschapheidenhoek.nl/waar-komen-de-windmolens

Blijf alert, loze woorden

Ik las op de site jullie bericht over ‘t Zand, van de heer de Kruik. Nee, er zijn NU geen plannen. Laat je hierdoor niet sussen. Misschien zijn ze er morgen wel, die plannen. En overmorgen de turbines. Blijf scherp! Dit zijn gewoon loze woorden! Ze worden op de randen van natuurgebieden neergezet, dit is gewoon een zoethoudertje, en een woordenspel van de Kruik. (Naam bij actiecomité bekend).

GroenLinks en D66 zijn bijna misdadig bezig

Niet te geloven, ze vernietigen Bronckhorst, dit is niet democratisch, dit is arrogant, onzinnig, dwaasheid, bijna (of helemaal) misdadig. Ze gaan voor zichzelf, niet voor de inwoners, ze moeten stoppen. Ze willen deugen, maar ze deugen helemaal niet. Als ze er zelf achter komen, zijn ze te laat, en wij de dupe! (Naam bij actiecomité bekend).

Actiecomité: we begrijpen uw felle reactie. Toch willen we dit nuanceren. De Gemeenteraad is volgens een democratische proces samengesteld. Deze mensen zitten daar, omdat er door inwoners op hen gestemd is. De inwoners die D66 en GroenLinks gestemd hebben, hebben er voor gezorgd dat we nu in deze situatie beland zijn.

Dus als er iemand verantwoordelijk voor is, dan zijn het de kiezers. De gemeenteraad is opdrachtgever voor de wethouder. Hofman acteert dus niet ‘op eigen houtje’, maar met instemming van de raad. Ons Actiecomité doet geen uitspraak over ‘deugen’ of ‘niet deugen’. Dat soort uitspraken worden helaas genoeg gedaan door anderen. Ons Actiecomité gaat voor een eerlijk, transparant en zorgvuldig proces. Dat is het overigens tot nu toe niet …

Wat kan ik doen?

Ik neem slaappillen vanwege de stress. Kan ik wat doen? (Naam bij actiecomité bekend).

Actiecomité:

  • Stuur berichten van deze site (linkjes) door naar de gemeenteraadsleden, zeker ook naar GBB, PvdA en VVD
  • Deel berichten op deze site in uw whatsapp-groep, en via facebook
  • Spreek in op de commissievergaderingen (12 mei, 17 juni)
  • Organiseer u, in uw buurt, en stuur een brief namens de buurt
  • Zet een advertentie in Contact

Youtube reclame voor nieuwe inwoners (zonder turbines …)

Een blije burgemeester en een vrolijke wethouder maken reclame voor Bronckhorst op youtube. Prachtige beelden van een schitterend landschap, rust, ruimte, landschap. Geen woord over dat plan voor windparken. Dit is toch gewoon misleiding? Zeg het er gewoon even bij, dat we ook het klimaat even op gaan lossen met industriële objecten. (Naam bij actiecomité bekend).

Afbeelding: pexels