Het gaat maar door. Tweede Kamer eist onderzoek, Raad van State zegt NEE, gemeenten en hele regio’s zeggen NEE tegen turbines

Het gaat maar door. Tweede Kamer eist onderzoek, Raad van State zegt NEE, gemeenten en hele regio’s zeggen NEE tegen turbines

Het is echt elke dag weer raak. Nooit een gunstig bericht over mega turbines op land. Over ‘dat het wel meeviel’. Integendeel, dag in dag uit wordt er op de rem getrapt. Als vallende dominostenen stopt het ene na het andere plan.

Tweede Kamer

De meerderheid van de Tweede Kamer eist vervolgonderzoek naar de effecten van windturbines op de leefbaarheid van de omgeving en de gezondheid van omwonenden. Dit op basis van een motie van SP en VVD. Tot die tijd niet vergunnen …

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z10842&did=2021D23600

Twente

Zorg minder voor Twentse gemeenten: beslissing over locaties windmolens uitgesteld.

https://www.tubantia.nl/almelo/zorg-minder-voor-twentse-gemeenten-beslissing-over-locaties-windmolens-uitgesteld~a6c3f0c0/

Raad van State

Nu mede uit de Strategische Milieu Beoordelingsrichtlijn  (2001/42/EG) volgt dat het juridisch voorzorgsbeginsel dient te worden gehanteerd, kan op goede grond worden betoogd en volgehouden dat er geen vergunningen voor windturbines mogen worden afgegeven voordat vooraf en met wetenschappelijke zekerheid is vastgesteld dat de gezondheid en de leefomgeving van de mens wordt beschermd of verbeterd‘.

Participatie Windturbines op Zee?

Er zijn door de achterban voorstellen gedaan aan AGEM om een coöperatie te starten om met Achterhoekse participatie te investeren in een windmolen op zee. AGEM reageert niet, geeft niet eens antwoord.

RES-en: wel zon, wind heeft niet de voorkeur

In Regionale Energiestrategieën krijgt zonne-energie de voorkeur boven wind.

https://www.enpuls.nl/podcasts/nieuwe-energie/wind-en-zon-in-de-regionale-energiestrategie/

Afbeelding: Pexels