Gemeenteraad: twee jaar uitstel, dan verder kijken. Wat u zegt …

Gemeenteraad: twee jaar uitstel, dan verder kijken. Wat u zegt …

Twee jaar uitstel van besluitvorming, een overwinning met een toch enigszins dubbel gevoel. Eerst de uitkomst, dan ‘wat u zegt’.

Op 5 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten om wel kaders te stellen (max 150 meter tiphoogte, en 10 x de ashoogte tot woonkernen). Die zijn dan geldig voor het gebied Eldrik/Laag Keppel. De rest van de gebieden wordt uitgesloten. Wat gebeurt er echter met de omwonenden van de turbines in het buitengebied? Die mogen ziek worden, die mogen weg? Er mogen dus plannen gemaakt worden… Maar pas vanaf 2024, en niet vanaf 1 januari, 2022 zoals het College B&W voorstelde. Met enorme dank voor het amandement van GBB en VVD om ‘medewerking aan initiatieven van windmolens minimaal op te schorten naar 1 januari 2024’. CDA en CU/SGP steunden deze wijziging, waardoor een ruime meerderheid van de raad (18 van de 25 zetels) instemde met uitstel. Alleen PvdA, D66 en GroenLinks waren tegen. Zij willen wel zo snel mogelijk grote turbines. Zij zien grootschalige industriële opwek van stroom in ons kleinschalige landschap als de oplossing om ons klimaat te redden. (Dokter, ik heb hoofdpijn. Dat is heel naar voor u, één van de alternatieven is om uw hoofd te amputeren, dat maar doen?).

Met uitstel tot 2024 zal de tijd haar werk doen. Mega turbines op land is gewoon geen oplossing, dat begint (bijna) iedereen in te zien. RIVM komt met nieuwe normen, waarbij naar verwachting het ‘jaargemiddelde’ wordt losgelaten, laag frequent geluid (‘trillingen’) eindelijk wordt meegenomen, en de afstand tot woningen gelijk getrokken zal worden met andere Europese landen. Een nieuwe, en veel strengere norm, dus.

We zien de moties in de Tweede Kamer, gericht op herbezinning. Het akkoord van Groenlo, en ook de RES, zullen opnieuw bekeken worden. Het ene na het andere gezondheidsonderzoek wijst uit dat er wel degelijk ernstige gezondheidseffecten zijn. Honderden Nederlandse artsen zitten er boven op.

De meerderheid van de Gemeenteraad wil deze ontwikkelingen terecht afwachten. De verwachting van ons Actiecomité is dat er tegen die tijd zoveel inzicht is opgedaan, dat helemaal niemand meer mega turbines in natuurgebieden en kleinschalige landschappen wil.

We zijn blij met deze uitkomst, met dank aan met name CDA, GBB en VVD. Maar houden we het wel tot 2024 droog?

De Actiecomités, waaronder natuurlijk ook ons Hengelse Zand, hebben er het afgelopen half jaar echt alles aan gedaan. Om het onwerkelijke plan voor de plaatsing van mega turbines in ons coulisselandschap van tafel te krijgen. We zijn blij en opgelucht, we hebben weer enige jaren uitstel! En daarmee afstel…?

Wel blijft ons Actiecomité aandringen op het aansluiten van de schuurdaken, dus het ontwikkelen van een fijnmazige infrastructuur, en lokaal eigenaarschap. Maak nu eens echt vaart met verduurzamen en kleinschalige opwek! Stel een doel, monitor dat, ga hier nu eens echt mee aan de gang! Dan zijn de mega turbines hier helemaal niet nodig. Klimaat is belangrijk!

In 2019 zijn we er op de valreep achter gekomen dat wethouder Paul Hofman (GroenLinks) met alle steun van D66 stiekem probeerde de mega turbines er doorheen te jassen. Een heel klein regeltje in Contact. Daarmee zou alles in één keer geregeld zijn. ‘Dan hebben we de burgers keurig geïnformeerd, draagvlak is voor mij niet relevant (wethouder Hofman, 2019), ze zullen er komen, en wat jullie ook doen, ze komen er toch’ (wethouder Hofman 2019 en 2020). Althans, dat dachten Groen Links en D66. ‘Dan moeten de mensen maar beter lezen’, we horen het de heren nog zeggen. Glimmend van zelfvertrouwen.

Een oplettende inwoonster zag het kleine regeltje in Contact, en binnen twee dagen hadden we ons Actiecomité Hengelse Zand. Met een enorme inspanning hebben we in 2019 uitstel tot 2022 weten te bereiken. Daar waren we erg blij om. Maar een jaar later begint het hele spektakel weer opnieuw. De burgers zijn wakker, en er ontstaan in korte tijd zes actiecomités en belangengroepen.

‘Uitstel’, was en is ons doel. We zagen de politiek langzaam kantelen. Hoewel we dachten twee jaar rust te hebben, mochten we toch in 2021 weer zwaar aan de bak. De gemeente liet een enquête uitgaan. Er werd alles aan gedaan om de uitkomst te trechteren in de gewenste richting. Dat is niet gelukt. 75% van de respondenten was mordicus tegen grote turbines. Ook werden er on line informatie avonden georganiseerd, onder strenge regie. Niet voor, maar NA de enquête…

Maar voor nu: tot 2024 geen besluit. Kunnen we gerust zijn?

Onze achterban is opgelucht, meer er toch niet helemaal gerust op.

Wat u zegt: (namen bij Actiecomité bekend).

‘Dit is een enorm succes, ik weet zeker dat over twee jaar iedereen begrijpt dat we deze dingen hier niet moeten hebben‘. (Naam bij actiecomité bekend).

GroenLinks en de wethouder mogen de actiecomite’s (en CDA, VVD en GBB) wel heel erg dankbaar zijn. Anders was de wethouder vast de boeken in gegaan als de ‘sloper van Bronckhorst’. Dit wordt hem nu bespaard. Alleen heeft hij het zelf nog niet door’. (Naam bij actiecomité bekend).

‘Geloof er maar niets van. De wethouder speelt onder één hoedje met de RES, en met de Provincie. Hij hoopt dat de Provincie toch volgend jaar mega turbines gaat afdwingen in Bronckhorst. Dan heeft hij het ‘altijd al gezegd’, en krijgt hij toch zijn zin’. (Naam bij actiecomité bekend).

‘Wordt dit hetzelfde als de biomassa centrales? Het is nu aangetoond (zelfs de NOS!) dat er oerbossen vernietigd worden in Letland en Canada, de snippers worden met dieselschepen naar NL verscheept, wij stoken het hier op. Want we zijn zo ‘groen’ bezig. Hier werd in 2017 al voor gewaarschuwd. Maar GroenLinks en D66 hebben het door weten te drukken. Deze politici houden niet van natuur, bos, leefbaarheid. Ze willen ergens een vinkje kunnen zetten op een Europees lijstje. En dat is gelukt. Nu heeft (bijna) iedereen spijt, en geven we 12 miljard aan subsidie om bossen in andere landen te verwoesten. Goed gedaan, GroenLinks en D66! Nu blij?’ (Naam bij actiecomité bekend).

‘Dit uitstel moet voldoende zijn, over een paar jaar snapt iedereen dat mega turbines in natuur en in een kwetsbaar landschap totale waanzin is’. (Naam bij actiecomité bekend).

‘Mijn politieke oriëntatie is ‘Links’. Maar ik ben zo teleurgesteld in de wijze waarop ‘links’ processen manipuleert. Zie ook biomassa centrales. Ik had niet kunnen bedenken dat ik ooit blij zou zijn met GBB en VVD en CDA. En dat ben ik wel! GBB en VVD bedankt voor jullie inbreng! (Naam bij actiecomité bekend).

‘Aan de ene kant mogen we blij zijn. Aan de andere kant moeten we waakzaam blijven. De gemeente heeft op haar website 20 locaties (vooral in/naast natuurgebieden) aangemerkt als mogelijke locaties voor mega turbines. Op dit moment lopen er al veel geldgraaiers, woekerwinst-makers en subsidie slurpers rond in onze gemeente om landeigenaren te benaderen. Toldijk is daar het voorbeeld van. Ik hoop niet dat deze nare initiatiefnemers hun projecten via de rechter gaan afdwingen…’ (Naam bij actiecomité bekend).

‘Ik vertrouw de politiek voor geen cent meer. Moet je kijken wat ze het afgelopen jaar weer hebben gedaan, met enquêtes en veel gedoe. Dit is echt nog niet afgelopen, de wethouder bleef er veel te relaxt onder. Hij heeft zeker weten nog een plannetje achter de hand. Hij gaat de Provincie vragen om de gemeenteraad buiten spel te zetten’.

Als het klimaat zo belangrijk is (wat het ook is), moet alles bespreekbaar zijn. Kijk naar kernenergie. Zeeland en Brabant willen al! (Naam bij actiecomité bekend).

‘Ik woon niet in jullie gemeente, maar ik volg jullie proces op de voet. ‘De Kwestie Bronckhorst’ … Uitstel tot 2024 is fantastisch, en nu al vast kaders vaststellen is merkwaardig voorbarig, want er gaan nieuwe normen aan komen. Anderzijds biedt het wel enigszins bescherming tegen idiote plannen’. (Naam bij actiecomité bekend).

Samengevat: Blij, en even genieten van de (tijdelijke?) rust en stilte. En waakzaam blijven.

Afbeelding: pexels