Nog meer beweging: Motie Tweede Kamer, gesjoemel met de normen, slaapproblemen. GroenLinks en D66 zijn toch niet blind? Of toch?

Nog meer beweging: Motie Tweede Kamer, gesjoemel met de normen, slaapproblemen. GroenLinks en D66 zijn toch niet blind? Of toch?

Het is toch een raadsel waarom D66 en GroenLinks zo star blijven vasthouden aan de megaturbines. Heeft men van het drama van de biomassa centrales, en de datacenters (en turbines) in Zeewolde, nog steeds niets geleerd? Daar is toen zo gewaarschuwd, maar nee, hardnekkig doorduwen …

Follow the Money: Overheid NL is blind voor geluidsoverlast

Van geluidsoverlast kun je gek worden. Omwonenden van windparken klagen al jaren over herrie door windturbines. Slaapstoornis is een aantoonbaar effect.

Nederlandse overheid is blind voor geluidsoverlast windmolens – Follow the Money – Platform voor onderzoeksjournalistiek (ftm.nl)

Stichting Nationaal Kritisch Platform Windenergie:

De normen zijn expres verlaagd in NL, omdat ze anders niet passen. In alle andere Europese landen zijn de normen meestal 3 tot 5 keer zwaarder! Hoe is dat zo gekomen? Lees en huiver…

https://nkpw.nl/

Achteraf had het toch niet zo gemoeten … maar ze staan er wel!

De windmolens in de Monden en Oostermoer hadden niet op 300 à 400 meter van woningen geplaatst worden. Dat zeggen Gemeentebelangen, Leefbaar en D66 in de gemeente Borger-Odoorn.

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14383511/drie-partijen-borger-odoorn-pleiten-voor-terugkeer-strengere-windmolennormen

Slaapproblemen

Omwonenden van windparken lopen risico op slaapproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van een groep deskundigen. Vandaag publiceert het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) de eerste resultaten.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/874517/windmolengeluid-kan-slaapstoornissen-veroorzaken

Een ingediende motie VVD en SP over afstandsnormen (Tweede Kamer)

Gelukkig zijn er partijen die nu al aandringen op strengere normen!

T W E E D E KA M E R D E R S T A T E N -GE N E R A A L 2
Vergaderjaar 2021-2022

32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 985 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN ERKENS
Voorgesteld 23 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat er afstandsnormen
komen voor de bouw van windmolens op land;


overwegende dat deze afstandsnormen pas in 2023 kunnen worden
vastgesteld als de plan-MER is afgerond;


overwegende dat het van belang is dat er ook tot die tijd door gemeenten en
provincies eenduidige normen worden gehanteerd om te voorkomen dat er
grote ongelijkheden ontstaan tussen regio’s;


verzoekt de regering om dit voorjaar afspraken te maken met gemeenten,
provincies en RES-regio’s over de te hanteren uitgangspunten voor de
plaatsing van nieuwe windmolens, waaronder strenge
minimumafstandsnormen,
in afwachting van de nieuwe landelijke
windturbinenormen;


verzoekt de regering om te bezien of we hiervoor het Deense model tijdelijk
kunnen toepassen,


en gaat over tot de orde van de dag.
Leijten
Erkens