RES Achterhoek stelt besluit uit, want eerst goed naar andere alternatieven kijken. Wethouder Hofman dendert door?

RES Achterhoek maakt pas op de plaats, om alternatieve scenario’s te bekijken. Alternatief 1: windmolenvrij. Want met alleen zon is het in principe ook mogelijk, stelt de RES.