RES Achterhoek stelt besluit uit, want eerst goed naar andere alternatieven kijken. Wethouder Hofman dendert door?

RES Achterhoek stelt besluit uit, want eerst goed naar andere alternatieven kijken. Wethouder Hofman dendert door?

De stuurgroep RES Achterhoek (waar Bronckhorst deel van uitmaakt) heeft ingestemd met het voorstel om de planning voor het indienen van de RES 1.0 Achterhoek te verruimen van 1 juli naar oktober 2021. Om meer tijd te hebben voor een zorgvuldig en weloverwogen besluit over de plannen.

De RES Achterhoek wil die tijd gebruiken om acht alternatieven af te wegen. Een pas op de plaats, om toch nog eens goed te kijken of we wel op de juiste weg zitten.

Alternatief 1 heet ‘Windmolenvrij‘.

Alternatief 4 (de koers van de wethouder) heet Snel en Goedkoop

Onderstaand de alternatieven, uit het document ‘Factsheet ruimtelijke alternatieven RES 1.0 Achterhoek’. (Ter voorbereiding op de online dialoogsessie voor inwoners op 10 en 11 februari 2021).

We hebben dit document niet op de website van RES Achterhoek kunnen vinden, maar dat zal wellicht aan ons liggen. Daarom onderstaand enkele afbeeldingen uit het document.

Afbeelding: pexels