Onze acties

 • Inspreektekst Actiecomite (commissievergadering 15 oktober 2020)
  Ons actiecomite heeft op 15 oktober ingesproken bij de commissievergadering. Op veler verzoek de gehele tekst.
 • Spreek de raadsleden aan
  De gemeente beslist deze maand over een proces om turbineparken er snel even door te drukken. De plaats van deze parken houdt men geheim. Zodat de omwonenden geen argwaan krijgen. Schrijf een brief!
 • We doen het wel netjes …
  De laatste maanden is ons Actiecomité enkele malen benaderd door personen die voorstellen doen voor verdergaande acties. Wij zijn hier heel duidelijk in: wij distantiëren ons van acties die strafbaar zijn. Zoals bedreiging/stalking van personen, inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer, saboteren van werkzaamheden, of het ‘terugpakken van boeren die hun land ter beschikking stellen…
 • Provincie Gelderland: houdt de gemeente Bronckhorst bij de les
  De Provincie geeft Bronckhorst alle ruimte voor een rommelig proces om de turbine parken er zonder draagvlak doorheen te drukken. Provincie: sta dit niet toe!
 • Gemeente Bronckhorst wil de mega turbines er nog snel even ‘doorheen jassen’
  Om de mega turbines er toch doorheen te drukken, heeft de gemeente een procesvoorstel gemaakt. Draagvlak is niet meer van belang, geen criteria voor lokale participatie, geen dialoog met de omwonenden, alle ruimte voor projectontwikkelaars, een open eind met dramatische afloop. Zie onderstaand onze reactie naar de gemeente. Reactie procesvoorstel                                                           Zelhem, 2 oktober 2020…
 • Gesprek met Provinciale Staten Gelderland
  Onze Provincie zit er best goed in. Zij geeft aan dat zij de gemeenten geen dwang op legt. Ook wordt gezegd dat draagvlak belangrijk is. En dat er niet alleen met de ‘inwoners’, maar zeker ook met de omwonenden gesproken moet worden. De Provincie is wel voor zorgvuldigheid, transparantie en eerlijkheid. Maar ze geeft de…
 • WOB-verzoek: Berekening van de op te wekken energie. Mega turbines lijken helemaal niet nodig! Wat gebeurt hier!
  We hebben op ons WOB-verzoek om inzage in de berekeningen antwoord gekregen van de gemeente. ‘De berekeningen die ten grondslag liggen aan de plannen voor o.a. 12 windturbines van 250 meter hoog, betreffen de ‘Energiemix’,  die deel uitmaakt van de verrijkte Routekaart’. Aldus de gemeente. Het lijkt er toch sterk op dat de energie uit…
 • Gesprek met de wethouder: draagvlak niet meer van belang!
  De wethouder: draagvlak is niet meer van belang. Want dat is te ingewikkeld.
 • Reactie Partijen Provinciale Staten Gelderland
  Provinciale Staten Gelderland: 12 partijen, 4 reacties. Waar blijven de anderen?
 • Waarom geheime berekeningen? Laat maar zien!
  De berekeningen die de basis vormen voor de plaatsing van giga windturbines in Bronckhorst, houdt de gemeente geheim. Het is veel te veel! Daarom een beroep op de WOB.
 • Opschakelen naar Provinciale Staten
  Bewoners en gemeenteraad buitenspel. Bronckhorst heeft aan de Provincie doorgegeven hoeveel energie zij gaat opwekken. Inclusief 12 mega turbines. GroenLinks: ‘Dan hebben we met de bewoners en de gemeenteraad niets meer te maken, de Provincie zal het dan gewoon afdwingen’. Met een oproep aan de Provinciale Staten probeert ons Actiecomité hier een stokje voor te steken.
 • De WOB: we doen niets, en weten van niets
  De gemeente heeft onze vragen, met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur, beantwoord. Hierin wordt gesteld dat de Gemeente geen reserveringen op het netwerk heeft gedaan, vooruitlopend op de windturbines. Evenmin heeft zij weet van andere partijen, die dat gedaan zouden hebben. Verder deelt zij mee dat de gemeente geen locaties op het oog…
 • Toch geen netwerkaansluiting voor goedgekeurde zonnepaneel-projecten
  Ondernemers met goedgekeurde en zelfs gesubsidieerde zonnepaneel-projecten kunnen voor hun teruglevering niet aangesloten worden op het netwerk. Gebrek aan capaciteit … Het plukken van ‘laaghangend fruit’ (eenvoudige opwekking zonder gigantische omgevings- en gezondheidseffecten) gebeurt dus niet. Heeft de gemeente reeds stiekem capaciteit gereserveerd voor de mega windturbines? Vandaar ons beroep op de WOB.                                                                           Aangetekend…
 • De Kwestie: windturbines komen er, gemeenteraad buitenspel, draagvlak niet relevant
  Weliswaar is de besluitvorming over de 12 mega windturbines met twee jaar uitgesteld, maar zoals gemeld door Groen Links: we geven in juni 2020 aan hoeveel we op gaan wekken als gemeente, en daar zitten die windmolens gewoon in, hoor. Dus ze gaan door, de provincie zal ons daaraan houden. Draagvlak of jullie Actiecomité, het doet er gewoon niet toe’.
 • Onze visie: wees transparant en eerlijk
  Ons Actiecomité is een voorstander van duurzaamheid. En van leefbaarheid in onze gemeente. Wij eisen een zorgvuldig, transparant en eerlijk proces om tot verduurzaming te komen. Dat betekent: Maak het rekenmodel openbaar. 12 mega windturbines leveren alleen al stroom voor een equivalent van 180.000 huishoudens. Bronckhorst heeft nog geen 20.000 huishoudens. Waarom mag niemand de…
 • Vlammende toespraak voor het gemeentehuis
  Henk houdt een bevlogen toespraak, in rook gehuld. Duurzaamheid, Ja. Leefbaarheid: mega windturbines zijn niet de oplossing. Je ziet ze vanaf 30 tot 40 kilometer afstand. Je hoort ze tot op ca. 5 kilometer afstand. En de drukgolven (ultra laag, onhoorbaar geleid) zijn tot op 25 kilometer meetbaar. Tot 7 kilometer afstand duidelijk voelbaar. Slapen…
 • Actie op 10 oktober 2019
  Op 10 oktober, na een half jaar uitstel, wordt de Routekaart voor de windturbines opnieuw geagendeerd in de gemeenteraad. Omdat er helemaal niets met de suggesties van ons actiecomité is gedaan, opnieuw een protest voor het gemeentehuis. De burgers voelen zich genegeerd. Men is niet betrokken. Waar komen de windturbines te staan? Dat zegt de…
 • Kettingzaagconcert
  Voorafgaand aan de Raadsvergadering heeft ons actiecomité een concert voor kettingzagen verzorgd. Dit maakte indruk.
 • Totaal Verrast
  Begin maart 2019 kwamen we er puur toevallig achter dat binnen enkele weken besloten zou worden over de plaatsing van 12 mega windturbines in ons landschap. Energiecentrales van 250 meter hoog! Met een brandbrief aan de politiek hebben we uitstel van besluitvorming gevraagd. En gekregen van een meerderheid van de raad. Actiecomité ‘Op en Um ’t…
 • Burgers niet geïnformeerd
  In opdracht van Actiecomité Op en um ‘t Hengelse Zand is in het Contact van oktober 2019 de volgende advertentie geplaatst: