Opnieuw vragen aan de raadsleden: komt er nu wel antwoord?

Opnieuw vragen aan de raadsleden: komt er nu wel antwoord?

Onderstaand de vragen aan de raadsleden.

Betreft: Vragen en feitelijkheden Aan: Deelnemers Commissievergadering 10-06-2021 Gemeente Bronckhorst Van: AC Op en Um ’t Hengelse Zand

Graag zouden we uw antwoord en/of mening op onderstaande vragen en over onderstaande feitelijkheden voor 16-06-2021 per mail ontvangen: https://www.hengelsezand.nl/contact/ Om uw mening aan de inwoners van Bronckhorst kenbaar te maken. We plaatsen uw reactie op onze website hengelsezand.nl. Wist u het of vraagt u zich anders eens af.

1. Wat is de RES, de Regionale Energie Strategie eigenlijk? Welke status heeft ze? Welke rechtsgeldigheid heeft ze? Weet u dat?

2. Er worden momenteel door deze RES, promotiegelden vrij gemaakt, om inwoners te beïnvloeden zodat zij minder negatief zijn over windturbines. Wat vindt u hiervan?

3. Wat bieden andere gemeenten in de Achterhoek en hoe is dat opgebouwd? Weet u dat?

4. Wist u dat andere gemeenten (Berkelland, Oost Gelre) niet meegaan met het verwachte RES-bod? Wie moet het dan wel ophoesten? Hoger bieden kan altijd nog… Dat is gemakkelijker dan terug-uit-bieden, geven enkele andere bestuurders van andere gemeenten aan.

5. In Aalter België heeft het Europese Hof de windturbinezaak platgelegd. Wat betekent dit voor Nederland? Ook in Eefde heeft de Raad van State reeds op basis van 3 van de 200 punten de vergunningverlening voor windturbines afgewezen.

6. Wist u dat de vergunningverlener, de gemeente dus, financieel aansprakelijk is als blijkt dat vergunningen toch onrechtmatig zijn verleend? Dat de derving als gevolg van de stilstand eveneens door de vergunningverlener moet worden betaald? Wist u dat alleen al de afbouw van een turbine € 900.000,= kost en dat dit dan door de vergunningverlener moet worden opgehoest? Van wiens geld gaat dat dan betaald worden?

7. Waarom was niet de gehele coalitie van Bronckhorst op de hoogte van het onderzoek door Bos & Witteveen? Waarom had de wethouder hen niet geïnformeerd?

8. Wat kostte dit onderzoek? En waarom heeft men dit laten uitvoeren, terwijl middels de enquête al duidelijk was dat de inwoners tégen windturbines zijn? Wanneer is dit onderzoek in gang gezet?

9. Waarom geeft u geen antwoord op de vragen die ons actiecomité Op en Um ’t Hengelse Zand direct aan u hebben gesteld, via een brief en later in Contact?

Bent u bang uw mening te kennen te geven aan de inwoners? U bent toch hun volksvertegenwoordiger?

10. Na de vakantie beginnen de eerste voorbereidingen voor de verkiezingen al. Geeft u uw mening op bovengenoemde vragen niet omdat u bang bent niet weer herkozen te worden?

11. Bent u bang voor de nieuwe politieke partij Bronckhorst Windturbine Vrij, die wél antwoord op de vragen gaat geven? Die wel durft op te komen voor de belangen van een leefbaar & duurzaam Bronckhorst?

12. Is het plan van het CDA, de zaak windmolens tot 2026 op te schuiven, juist niet heel verstandig, gezien het feit dat zelfs het RIVM i.s.m. de GGD opnieuw onderzoek gaat doen over de schadelijke gevolgen van windturbines?

13. Vindt u het ook een minachting als mensen met geld worden afgekocht terwijl we allemaal willens en wetens ervan bewust zijn dat het de gezondheid (kan) gaan (t) schaden? Dat kinderen leerachterstand op school krijgen omdat ze niet kunnen slapen?

Wilt u daar aan meewerken? Wilt u dat toestaan? Doet u er niets aan om dit tegen te houden? Hoe kunt u zich dan toch nog een volksvertegenwoordiger noemen?

14. Hoe vindt u het dat de inwoners nog steeds geen goede informatie hebben ontvangen van de gemeente over de effecten van windturbines, over de waardedaling van hun huizen, over de financiële gevolgen die dat voor hen gaat hebben? Hun huizen kunnen onder water komen te staan, of gaat u dat op voorhand compenseren? Waarvan wilt u deze compensatie betalen? Denkt u dat de banken dit gaan compenseren?

15. Waarom wil de RES meer bieden dan we verbruiken in de Achterhoek? Wie zit er in de RES? Wat is de RES? Staat ze ergens ingeschreven? Nee nergens. Waarom laat u zich dan hierdoor in de tang nemen?

16. 60% van de RES-kopstukken in Gelderland zijn politiek GroenLinks. (3 RES regio’s + Gedeputeerde Jan van Meer). Groen Links, een partij die landelijk gedecimeerd is en wellicht niet meer terugkomt in de volgende regeerperiode. Offeren we onze inwoners en ons landschap nu op aan de standpunten van deze partij? Of zou deze zo fatsoenlijk zijn bij te buigen op het laatste moment?

17. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseerde i.s.m. de RES online-sessies voor volksvertegenwoordigers om hen te ondersteunen bij ‘het omgaan met maatschappelijke weerstand bij de energietransitie’. Wat vindt u daar van?

18. Denkt u dat vogels die kapot gehakt worden door windturbines, het belangrijk vinden om te weten om hoeveel SDE+subsidie het gaat?

19. Denkt u dat kinderen die zich niet kunnen concentreren op school, omdat ze slecht slapen a.g.v. het geluid van windturbines, worden geholpen met de participatie van hun ouders in de lokale windmolencoöperatie? Denkt u dat dit verantwoord is voor deze gezinnen?

20. Gelooft u dat klachten over windturbines verminderen wanneer mensen participeren?

Wij zien het als een regelrechte minachting voor mens, dier en natuur. Niet alles is immers te koop.

21. Lage drukgolven veroorzaakt door windturbines kunnen in bepaalde gevallen hart-en vaatziekten veroorzaken, en brengen hoe dan ook leed bij inwoners. Wij denken dat statistici en politieke bestuurders die geloven dat we met het plaatsen van windturbines in ons coulisselandschap het milieu van de hele wereld kunnen redden, altijd de effecten op gezondheid en leefbaarheid zullen blijven ontkennen. Bent u dat met ons eens?

22. Wist u dat de Deense windmolenfabrikant Vestas er streng op toe ziet dat haar monteurs tijdens de opbouw van een turbine niet langer dan strikt noodzakelijk binnen 400 meter van de installatie verblijven. Dit vanwege technische en gezondheidsrisico’s. Maar wat nou als uw tuin op 400 meter van die turbine blijkt te liggen? Die monteur mag niet meer in uw tuin komen, voor hém is het te gevaarlijk! En voor u?

23. Stel: Plotseling woont u in de buurt van een windturbine! Het gevolg: In één keer staat uw huis onder water! 30% gedaald in waarde! De bank denkt wel met u mee, mogen we voor u hopen. En anders klopt u gewoon aan bij de gemeente. Toch?

24. Campinghouders worden sterk benadeeld als ze binnen 4-5 km van een windturbine gevestigd zijn: Geen toerist wil immers slagschaduw voor zijn tent.

25. Wist u dat noaberschap, vriendenrelaties, familierelaties, kindervriendschappen totaal worden verwoest als projectontwikkelaars zich gaan inlaten met landeigenaren om deze vast te leggen in hun strikken? Wilt u dat toestaan?

Bij voorbaat dank voor u reactie namens de inwoners van de Bronckhorst.

Foto: pexels