Uitstel besluit routekaart met 6 maanden

Nieuws donderdagavond 28 maart: 

De raadsleden zijn onder de indruk van uw acties en reacties, luisteren naar uw mening (waarvoor lof!) en hebben besloten tot uitstel. Er komt een nieuwe inspraakronde en we roepen iedereen op om betrokkenheid te tonen en met de gemeente in gesprek te gaan.

Wilt u óók 12 windmolens van 200 meter hoog in ons landschap, of in de buurt van uw woning?

Dát hadden onze ambtenaren en bestuurders moeten vragen aan de inwoners van Bronckhorst.

Zonder draagvlak, geen besluit op 28 maart!

 

 

Teken de petitie en laat uw stem horen

https://www.petities24.com/bronckhorst_windturbines_en_zonneparken

Na ingeven van uw emailadres; druk op ondertekenen

Petitie gestart op 21 maart 2019 en aangeboden op donderdag 28 maart

Aantal handtekeningen t/m vrijdag 29 maart 2019 10:00

925

Op naar de 1000!

81% maakt zich zorgen over landschap

blijkt uit Natuurmonumenten enquete

Duurzame energie

De deelnemers vinden dat er ruimte moet zijn voor het opwekken van duurzame energie. Maar dan wel op logische plekken, zoals daken van woningen en bedrijven voor zonnepanelen. Windmolens willen ze bij snelwegen, havens en bedrijventerreinen. Natuurgebieden en kleinschalige landschappen vinden deelnemers ongeschikte locaties.

lees: https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/81-maakt-zich-zorgen-om-landschap?utm_source=mc&utm_medium=email&utm_campaign=rlmn&utm_content=nl01

Als dit plan wordt aangenomen dan staat de burger verder machteloos; Lees:

https://www.univerechtshulp.nl/windmolens-recente-juridische-ontwikkelingen/

Bezoek onze facebookpagina

Meer inspraak van inwoners

De routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 is tot stand gekomen met een zeer kleine inbreng van inwoners. De vragen die gesteld zijn aan het burgerpanel waren algemeen en vaag en zeker niet over het plaatsen van hoge windturbines en grote zonneparken.

Het inzicht komt pas als de consequenties echt duidelijk worden.

Praat mee en laat uw stem horen tijdens nieuwe inspraakronde.

Op donderdag 28 maart 2019 is het beleidsplan 'Routekaart Energieneutraal Bronchorst 2030' geagendeerd in de gemeenteraadsvergadering. Als dit plan ongewijzigd wordt vastgesteld dan is er ruimte voor initiatiefnemers om grote zonneparken en windturbines (200 meter hoog) in onze gemeente te ontwikkelen.

Een zeer grote meerderheid van de inwoners weet niets van dit plan, voelt zich overrompeld en heeft sterke behoefte om hun mening hierover te geven voordat het beleidsplan wordt aangenomen.

Na een gesprek op dinsdag 20 maart met de verantwoordelijke wethouder Paul Hofman zijn de onrust en onduidelijkheid alleen maar toegenomen. Hij zei:

 

1. de routekaart gaat over duurzaamheid, de leefbaarheid is ondergeschikt

2. een Bewoners Effect Rapportage (wat betekent dit voor de bewoners) is niet nodig

3. gezondheidsonderzoeken? Ach......

4. de cijfers in de routekaart kloppen. Volgens onze deskundigen van het Actiecomité zijn er onjuistheden

5. de norm van 400 meter afstand tussen woning en windturbine kan in individuele gevallen afwijken en minder zijn

6. er is wel voldoende gecommuniceerd en er is voldoende draagvlak.

Oh ja? Wist u er ook van? Wij in ieder geval niet!

 

Wij vragen aan de gemeenteraad om dit plan op 28 maart van de agenda te halen en meer burgers te raadplegen wat zij van het plaatsen van grootschalige zonneparken en zeer hoge windturbines vinden. Bent u het hiermee eens en wilt u ook gehoord worden, teken dan deze petitie.

Luister hier naar het overdonderende geluid van een windturbine

Hoe stemmen onze raadsleden?

Binnenkort op deze website; hoe denken de partijen over grootschalige opwekking van duurzame energie in ons mooie landschap? En welke raadsleden hebben wat gestemd? 

Waardevolle informatie die u kan helpen om bij de volgende verkiezingen uw keuze beter te bepalen.