Provincie Gelderland: houdt de gemeente Bronckhorst bij de les

Provincie Gelderland: houdt de gemeente Bronckhorst bij de les

Ons Actiecomité heeft een verzoek gericht tot de Provincie Gelderland om toe te zien op het proces rondom mega turbines in onze gemeente Bronckhorst. De voorgestelde aanpak van de Provincie strookt niet met de aanpak van Bronckhorst. De provincie wil namelijk WEL een eerlijk transparant proces.

Onderstaand ons verzoek aan de Provincie Gelderland.

Aan:                Gedeputeerde Staten van Gelderland

T.a.v.:              De heer Jan van der Meer

C.C.:                de heer Paul Oomen

Datum:            28 september 2020

Betreft:           Industriële parken met mega windturbines Bronckhorst

Geachte heer van der Meer,

Onlangs hebben wij met uw collega de heer Paul Oomen gesproken. Het betreft het proces rondom de aanleg van Industriële parken met mega windturbines in het landschap van Bronckhorst.

Omdat de procesgang in Bronckhorst ernstig conflicteert met de uitgangspunten van de Provincie, heeft het CDA de heer Oomen gevraagd met ons in gesprek te gaan.

  • De Provincie wil dat de gemeenten zorgvuldig, transparant en eerlijk met het energievraagstuk omgaan.
  • De Provincie vindt het van belang dat er rechtstreeks met de betrokken omwonenden wordt gesproken, voordat er besluiten worden genomen over een park met mega turbines. Op 400 meter van woningen, zwaar onder de Europese normen. (Dus niet ‘ineens stonden ze daar …’).
  • De Provincie wil niet van bovenaf het proces en de uitkomst opleggen. ‘We willen niet top down opereren, maar de gemeenten ‘bottom up’ hun plannen laten maken’.

Door dit laatste punt gaat het mis.

De ruimte die de Provincie geeft met haar ‘bottom up-benadering’, wordt door onze gemeente Bronckhorst gebruikt om een even schimmig als dwingend ‘top down-proces’ te voeren.

De landelijke politiek komt in de breedte tot het inzicht dat industriële mega turbines echt op zee moeten.

Voortschrijdende technologie en grootschalige projecten op zee (Eemshaven) zorgen voor een dynamiek die het op de valreep doordrukken van een onlogische, verwoestende en ontwrichtende oplossing tegenspreekt.

In oktober besluit de Gemeenteraad over het toekomstig uit  te voeren proces.

Het is het meest verstandig om alle voorbereidende activiteiten voor het creëren van industriële parken vooralsnog op te schorten. De onrust en onzekerheid in onze gemeente onder de mensen is enorm. We hebben het niet alleen over duurzaamheid, we hebben het hier ook over mensen. Na 1,5 jaar wil men eindelijk weten welke locaties de gemeente op het oog heeft. De gemeente houdt dit geheim, om een eerlijke dialoog met de omwonenden te vermijden. Omdat gebleken is dat er bij de inwoners enorme weerstand is, en het draagvlak totaal afwezig is. Er is geen enkel draagvlak, met uitzondering van enige landeigenaren, die enorm gaan verdienen aan plaatsing op hun land. En bij projectontwikkelaars, die voor het grote geld gaan.

Indien u meent dat de gemeente toch door mag gaan met haar voorbereidende activiteiten, verzoeken wij u om toch enig toezicht te houden op het proces van besluitvorming. Door het uitvoeren van audits. Waardoor er wel sprake is van een zorgvuldig, eerlijk en transparant proces in de gemeente. Dat is geen betutteling van uw kant. Maar een helpende hand naar een kleine gemeente die niet gewend is om dit soort grootschalige projecten professioneel te managen. In combinatie met een jonge, zeer gedreven en ambitieuze GroenLinks-wethouder. In een periode waarin de opinie over dit soort industriële-parken-op-land kantelt.

Wij doen een beroep op u. Kunt u hier eens naar kijken? En wellicht de gemeente kenbaar maken dat zij het proces rondom mega turbines voorlopig opschort?

Duurzaamheid achten wij zeer van belang, en gaat ons echt aan het hart. Daarom moeten we verstandig zijn, en op basis van nieuwe inzichten plannen durven bij te stellen.

Achtergrondinformatie en ook het verslag van het gesprek met uw collega de heer Oomen treft u aan op onze website www.hengelsezand.nl

Wij zijn graag tot een nadere toelichting bereid. En kunnen ook een belafspraak maken.

Wij hopen op uw betrokkenheid,

Met vriendelijke groet,

Namens Actiecomité ‘Op en Um ’t Hengels Zand

Afbeelding: pexels