Raadsleden geven niet thuis: wat vinden zij echt?

Raadsleden geven niet thuis: wat vinden zij echt?

Vreemde sfeer, de politici spreken zich niet uit

Al ruim twee jaar proberen diverse belangencomités, namens grote groepen inwoners uit onze gemeente, in gesprek te komen met politici van Bronckhorst over de energietransitie. Bij enkele partijen lukt dit.

De meeste politici zijn gesloten. Bang om hun mening te geven over de energie transitie?

Alles wijst erop dat de GroenLinks wethouder Paul Hofman iedereen zijn dictaat oplegt hoe Bronckhorst in 2030 energieneutraal moet worden.
Hij zegt open en transparant te zijn. Het tegendeel blijkt.
Hofman houdt iedereen voor dat de Gemeente de regie in eigen hand moeten houden. Maar intussen formuleert hij een plan zodat initiatiefnemers per 1 januari 2022 wel tot actie kunnen overgaan. In Bronckhorst! Nog net vóór de gemeentelijke verkiezingen in maart 2022!

Zijn argument is telkens de dreiging met inpassing van windturbines door de Provincie. Terwijl de Provincie al heel goed weet dat het allemaal niet kan, dat de weerstand te groot is.
Veel andere gemeenten hebben de discussie over de komst van windturbines al uitgesteld met 4 tot 6 jaar omdat de gezondheidseffecten duidelijk zijn geworden, en dat er alternatieven komen.
De Bunker aan de Eldrinkweg in Hengelo, de bijnaam van ons gemeentehuis, luistert niet naar haar inwoners, maar koerst op juridische procedures.

Het is ons een raadsel hoe wethouder Hofman een enquête kan laten houden, de uitslag compleet negeert (75% was tegen de komst van windturbines), toch heimelijk 20 locaties aanwijst waar windturbines kunnen komen, en roept dat Eldrik het meest geschikt is omdat daar de minste gedupeerden wonen.

Het CDA probeerde in de raadsvergadering op 27 mei jl. via een motie dit heikele punt in de vergadering te krijgen. Op voortouw van D66 werd er die avond niet over gesproken. In het belang van de inwoners van Bronckhorst moeten volgens ons bestuurders juist wel met elkaar praten.
Wij stelden alle raadsleden vragen en publiceerden deze vragen ook in deze krant. Geen van de bestuurders heeft gereageerd. Dat is toch raar?
Dat er nu een nieuwe ‘one-issue partij’ opstaat is niet vreemd. Bronckhorst Wind Turbine-Vrij. 

Waarom koersen op een achterhaald plan, waarom negeren van onderzoek en nieuwe inzichten? Waarom, op de valreep, met verouderde normen toch ruimte te scheppen voor windturbines? Hoeveel pijn mag het eigenlijk doen?

Graag hadden we een samenvatting gegeven van de verschillende standpunten van de raadsleden en partijen. Voor een transparant politiek proces. Dat kan helaas niet.

Daarom slechts een samenvatting van de antwoorden van de nieuwe politieke partij Bronckhorst Windturbine-Vrij, van Charles den Tex en Ton Schaapveld:

 • Geen mega turbines in Bronckhorst, wel op zee
 • Dus nul omwonenden met gezondheidsklachten
 • Uit het achterhaalde akkoord van Groenlo stappen. Het realiseren van een fijnmazig netwerk voor panelen op daken duurt nu eenmaal langer
 • We moeten optrekken met andere gemeenten en samen naar de provincie gaan om zo de belangen van de inwoners voorop te stellen
 • Nakomen van de normen en de regels van het Verdrag van Aarhus
 • Wel hanteren van het voorzorgsbeginsel
 • De wethouder moet van het project afzien omdat verantwoordelijkheid van een bestuurder aan de inwoners hoger is, dan aan een project
 • Pas als we echt NEE zeggen tegen windturbines kunnen we serieus kijken naar alternatieven en kansen
 • Het grote (energie)bedrijfsleven profiteert het meest van de subsidies. Het verbijsterende is dat juist GroenLinks ongegeneerd meehelpt om deze bedrijven te spekken met belastinggeld
 • Dat windturbines ook mooi zijn en de natuur en het landschap kunnen verrijken, is een volstrekte dwaling van GroenLinks en D66
 • De enquête was niet bedoeld om de mening van de inwoners te peilen, maar om de verwachtingen te beïnvloeden, te managen. Het was geen mogelijkheid tot inspraak maar een communicatiemiddel om de mening van de wethouder uit te dragen. Het was een beschamende exercitie
 • Het vereist de nodige moed om op een lager politiek niveau de achterhaalde oekaze uit Den Haag naast je neer te leggen. Bronckhorst Windturbine-Vrij wil dat doen.


De komende weken staan er belangrijke vergaderingen op de politieke agenda. Wij hopen dat de bestuurders inzien dat er tijd, onderling vertrouwen en vertrouwen van de inwoners nodig is om beslissingen met zulke ingrijpende en verstrekkende gevolgen te kunnen nemen.
Aan wethouder Hofman: Stop met mooie woordspelingen die de inhoud niet weergeven.

Actiecomité Op en Um ’t Hengelse Zand – duurzaam & leefbaar Bronckhorst

www.hengelsezand.nl

‘De inwoners van Bronckhorst kozen overduidelijk voor een windmolenvrije leefomgeving’