Waarom geheime berekeningen? Laat maar zien!

De gemeente Bronckhorst zet stevig koers op de plaatsing van 12 mega windturbines, 740.000 zonnepanelen op daken, en 200 hectare zonneveld… Dat is wel heel erg veel ….

Eén turbine zal in de stroom voorzien van 16.000 huishoudens (Bron: portofRotterdam). Bronckhorst heeft 16.000 huishoudens. Nu wil de gemeente 12 van deze energiecentrales plaatsen op ons platteland. Naast alle zonnepanelen. Gaan we dan ook stroom leveren aan de verstandige Achterhoekse gemeenten die weigeren hun landschap en de gezondheid van de bewoners op te offeren?

Onderstaand ons verzoek om openbaarheid.

                                                                          Aangetekend Verstuurd

Aan College van B en W, Gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)                                                 Zelhem, 6 september 2020

Geachte heer, mevrouw,

In het kader van de Wob, verzoek ik u mij de volgende informatie/documenten te verstrekken.

Onderwerp:

Berekening benodigde opwekking energie door de gemeente Bronckhorst.

Aanleiding:

De gemeente Bronckhorst is voornemens windturbineparken aan te leggen. Definitieve besluitvorming hierover moet nog plaats vinden.

In de plannen (Verrijkte Routekaart) wordt gesproken over 12 windturbines van 250 meter hoog.

Volgens de leverancier levert één turbine de stroom op voor ca. 16.000 huishoudens. Bronckhorst telt zelf ca. 16.000 huishoudens…

Natuurlijk heeft Bronckhorst ook een bedrijfsmatig energieverbruik.

Uit de ‘Energiemix’ van Bronckhorst blijkt dat er daarnaast volop ingezet wordt op opwekking door PV-panelen. (740.000 panelen op daken, 200 hectare zonneveld…). Een veelvoud van wat door de windturbines zal worden opgewekt.

De suggestie wordt gewekt dat de gemeente Bronckhorst vele malen meer energie op wil wekken dan dat zij zelf, voor eigen gebruik, nodig heeft. Gaat er geleverd worden aan buurgemeenten, die zelf geen windturbines willen plaatsen?

Onze vragen:

  1. Wij verzoeken u om ons inzicht te geven in het rekenmodel dat ten grondslag ligt aan de plannen zoals verwoord in de Verrijkte Routekaart.
  2. Indien de gemeente Bronckhorst voornemens is, of reeds afspraken heeft, om ook energie te gaan leveren aan andere gemeenten, verzoeken wij u om de informatie en documentatie hierover aan ons te verstrekken.

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de WOB, verzoek ik u ons de gevraagde informatie uiterlijk voor 5 oktober toe te sturen.  

Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan per mail vooraf op de hoogte te brengen.


Hoogachtend,

Namens actiecomité ‘Op en Um ’t Hengels Zand – Bronckhorst duurzaam & leefbaar’