Gesprek met Provinciale Staten Gelderland

Onze Provincie zit er best goed in. Zij geeft aan dat zij de gemeenten geen dwang op legt. Ook wordt gezegd dat draagvlak belangrijk is. En dat er niet alleen met de ‘inwoners’, maar zeker ook met de omwonenden gesproken moet worden. De Provincie is wel voor zorgvuldigheid, transparantie en eerlijkheid. Maar ze geeft de gemeenten, dus ook Bronckhorst, alle ruimte het het geheel anders te doen …

Op aangeven van de CDA-fractie van Provinciale Staten Gelderland heeft de verantwoordelijke accounthouder (manager) van de transitie voor de Achterhoek (de heer Paul Oomen) een afspraak met ons gemaakt.

We hebben op 16 september 2020 een plezierig gesprek gehad.

Kernpunten:

 • De Provincie wil dat de gemeenten zorgvuldig, transparant en eerlijk met het energievraagstuk omgaan.
 • De Provincie wil niet van bovenaf het proces opleggen. ‘We willen niet top down opereren, maar de gemeenten ‘bottom up’ hun plannen laten maken’.
 • ‘Als we het als gemeente niet zo doen, dwingt de provincie het wel af’. Een veelgebruikt argument van de wethouder. De Provincie: ‘dat weet ik nog niet, de Provincie blijft beslisbevoegd over alle installaties die meer dan 5mW vermogen hebben’.
 • De provincie wil dat de gemeente met de rechtstreeks betrokken inwoners (omwonenden) in gesprek gaan, voordat er besluiten worden genomen.
 • De provincie heeft per gemeente niet meegekeken naar:
  • Afstandsnormen (woningen, natuur)
  • Berekeningen
  • Planologische inpasbaarheid
  • Proces van locatiekeuze
  • Dialoog met omwonenden.
 • We hebben als actiecomité geschetst hoe het proces nu loopt. De heer Oomen: ‘als dit klopt, is dit een heel gek verhaal’.
 • Verder hebben we aangegeven dat twee bijzondere elementen bij de gang van zaken ook een rol spelen. Namelijk: ‘men zet zwaar in op mega turbines, en denkt niet meer terug te kunnen zonder gezichtsverlies’. En het als gemeente behept zijn met een zeer ambitieuze GroenLinks-wethouder.

Onze oproep aan de Provincie: voer meer regie op de gemeente Bronckhorst. De ruimte die de Provincie geeft met haar ‘bottom up-benadering’, wordt door onze gemeente gebruikt om een schimmig ‘top down-proces’ te voeren. Dus: houd toezicht op het proces.