Reactie Partijen Provinciale Staten Gelderland

Zoals op deze site vermeld, heeft ons actiecomité in juli 2020 de politieke partijen benaderd die deel uitmaken van de Provinciale Staten Gelderland. Met de vraag om kritisch te kijken naar de plannen van de gemeente Bronckhorst. Onderaan deze pagina wordt de kern van onze brief weergegeven.

Op 7 september 2020 mogen we het volgende constateren:

VVD: (Nog) geen reactie

Forum voor Democratie: Een bemoedigende reactie, zij volgt het proces kritisch en houdt graag contact. Mooi.

CDA: heeft het ‘Team Energietransitie’ van de Provincie gevraagd om met ons Actiecomité in gesprek te gaan. Het CDA zit er boven op. Klasse.

Groen Links: (Nog) geen reactie

PvdA: (Nog) geen Reactie

D66: (Nog) geen reactie

Christen Unie: (Nog) geen reactie

PVV: (Nog) geen reactie

SP: (Nog) geen reactie

SGP: (Nog) geen reactie

Partij voor de Dieren: een bemoedigende reactie, met enige goede suggesties, waarvoor dank

50PLUS: een bemoedigende reactie, zij neemt het zeer serieus

De kern van onze brief aan de politieke partijen van de Provinciale Staten:

GroenLinks deelt ons mee dat de gemeente Bronckhorst aan de Provincie Gelderland inmiddels heeft aangegeven hoeveel energie zij zal gaan opwekken. ‘Daarin nemen we de mega windturbines ook mee. Wat de bewoners of de gemeenteraad (in 2021) er ook van vinden, maakt dan niet meer uit. De Provincie zal het dan gewoon kunnen afdwingen’.

Zoals het nu gaat, kan echt niet.

  • Een geheim rekenmodel
  • Geen onderzoek naar de planologische inpasbaarheid van minstens 12 mega windturbines (250 meter hoog)
  • Geen openbaarheid van de voorgenomen locaties
  • Geen gesprek met omwonenden en ondernemers (locaties worden immers niet meegedeeld)
  • Een afstandsnorm (400 meter) die absurd is, ook naar internationale normen
  • Geen aandacht voor de gezondheidseffecten
  • Geen draagvlak
  • Het passeren van de gemeenteraad

Wij doen een beroep op de politieke partijen van de Provinciale Staten om kritisch te zijn op dit proces binnen de gemeente Bronckhorst.