Wethouder met de billen bloot. Pijnlijk? Waarom geen antwoord?

Wethouder met de billen bloot. Pijnlijk? Waarom geen antwoord?

Bij de overlast, aantasting van de leefbaarheid, en de gezondheidsrisico’s zijn twee dingen van wezenlijk belang: de hoogte van de geplande turbines, en de afstand tot woningen en natuurgebieden. De twee belangrijkste zaken, waar het meest schimmig over wordt gedaan. Ook in de enquête onder de inwoners.

In onze brief van 21 januari 2021 aan de Wethouder vragen wij hem helderheid te geven. Door het beantwoorden van onderstaande vragen.

In de enquête wordt gesproken over ‘hoge’ en ‘lage’ windmolens.

Vraag 5a: Wat verstaat u zelf onder ‘hoog’? En ‘laag’? (Bij benadering, in tiphoogte).

We spreken over de tiphoogte.

Vraag 5b: Vanaf een tiphoogte van ca. … meter spreek ik niet meer over een ‘lage’ windmolen.

Vraag 5c: Als de tiphoogte minder is dan ca. … meter, spreek ik niet meer over een ‘hoge’ windmolen.

Vraag 5d: Een ‘hoge’ windmolen heeft toch minstens een tiphoogte van ca. … meter.

Vraag 5e: Een ‘lage’ windmolen komt met zijn tiphoogte toch echt niet boven de … meter.

Vraag 5f: Indien  u niet weet wat u bovenstaand in moet vullen, hoe kunt u dan van de inwoners een betrouwbaar antwoord verwachten?

Vraag 5g: Indien u wel bovenstaand in kunt vullen, waarom maakt u dit dan niet duidelijk in de enquête?

De afstand tot windturbines

U heeft buurgemeente Doetinchem met klem gevraagd alle inwoners van Bronckhorst, die binnen een straal van 2,3 kilometer van het geplande turbinepark wonen, actief te informeren over de plannen. U koos 2,3 kilometer, vanwege ’10 keer de tiphoogte’. Uw letterlijke tekst (per mail, 30 november 2020): ‘Het plan van de gemeente Doetinchem betreft een ingediend windinitiatief van windturbines van 230 meter. De 2,3 kilometer is 10x de tiphoogte van de beoogde turbines’. Hiermee zegt u dat tot die afstand, de impact op de omwonenden (leefbaarheid, overlast, gezondheid) in ieder geval duidelijk aanwezig is.

Vraag 8: Bent u van mening dat het wonen binnen een afstand van 10x de tiphoogte tot een windturbine een wezenlijke impact heeft, of kan hebben, op de leefomgeving van de omwonenden?

Vraag 9: Wanneer u het voor het project in Doetinchem belangrijk vindt dat de inwoners van Bronckhorst tot op 2,3 kilometer afstand betrokken worden, waarom geeft u dan niet in de enquête aan dat binnen een afstand van ‘10x de tiphoogte’, sprake is van wezenlijke impact op de leefbaarheid?

Doetinchem voorziet turbines van 230 meter hoogte.

Vraag 10: vindt u dit ook voor Bronckhorst een niet uit te sluiten optie?

U geeft aan dat een hoogte van 250 meter een ‘overdreven karikatuur’ is.

Vraag 11: Wat is in uw ogen dan wel een realistische maximale hoogte in Bronckhorst?

Afbeelding: pexels