Oproep aan Wiebes: stop subsidies

Oproep aan Wiebes: stop subsidies

Afbeelding: Wikipedia

54 Organisaties, waaronder ons Actiecomité, dringen er bij Minister Wiebes op aan om de subsidies op windturbines te stoppen. Waarom: omdat vergunningen niet getoetst zijn aan milieu- en veiligheidsaspecten. Verleen je desondanks wel een vergunning, dan moet je aan de projectontwikkelaar een enorme schadevergoeding betalen als het toch niet doorgaat.

Onderstaand de brief zoals verstuurd.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
t.a.v. dhr. ir. E.D. Wiebes
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Betreft: dringend verzoek tot gesloten houden loket SDE++ voor wind op land vanaf 24 november a.s. Datum: 19 november 2020

Geachte heer Wiebes,

Op 24 november bent u voornemens het SDE++ subsidieloket te openen voor een volgende ronde. Onderdeel van deze subsidieronde zijn subsidies voor windenergie op land.

Vergunningen windturbines mogen niet worden gebruikt
In een arrest inzake windturbines in het Waals Gewest heeft het Europees Hof bepaald dat algemene milieu- en veiligheidsregels, die van toepassing zijn op windturbines, niet mogen worden gebruikt voordat deze wetenschappelijk zijn getoetst. (bron ECLI:EU:C:2016:816, uitspraak 27-10-2016, ook wel genoemd “de zaak d’ Oultremont”, zie ook deze link:
https://www.commissiemer.nl/jurisprudentie/C-290.15).


In een arrest inzake windturbines in het Vlaams Gewest heeft het Europees Hof bovengenoemd arrest bevestigd. Tevens heeft het Europees Hof in dit arrest uitdrukkelijk bepaald, dat regionale of nationale overheden hiervan niet mogen afwijken. (bron ECLI:EU:C:2020:503), uitspraak 25-6-2020, zie ook deze link: https://www.commissiemer.nl/jurisprudentie/C+24.19).


Vergunningen voor windturbines in Nederland worden getoetst aan het Activiteitenbesluit. De normen in dit besluit zijn niet getoetst. Derhalve mogen vergunningen voor windturbines in Nederland op dit moment niet worden gebruikt volgens Europese wetgeving.


Claims van honderden miljoenen
Als het SDE++ loket wordt geopend voor windenergie op land, dan zal dit leiden tot toezeggingen van subsidie door de Nederlandse Staat aan de initiatiefnemers van windturbineparken. Naar verwachting zal de Nederlandse Staat zich hiermee binden voor honderden miljoenen euro’s aan subsidie.

Gezien de uitspraken van het Europees Hof moet ervan worden uitgegaan, dat de vergunningen om de subsidies te realiseren niet zullen mogen worden gebruikt. Initiatiefnemers zullen dan een grond hebben om de Nederlandse Staat aansprakelijk te stellen voor de schade. Deze claims kunnen mogelijk oplopen tot bedragen in dezelfde orde van grootte als de misgelopen subsidies.


Onbehoorlijk bestuur
Het verlenen van toezeggingen tot subsidies, in de wetenschap dat deze niet kunnen worden uitgekeerd omdat de te verlenen vergunningen niet mogen worden gebruikt, is financieel roekeloos en moet derhalve worden bestempeld als onbehoorlijk bestuur.


Dringend verzoek
Op grond van het bovenstaande verzoeken wij u dringend om het SDE++ loket voor wind op land op 24 november a.s. en daarna gesloten te houden.

Hoogachtend,
ir. Kees Pieters – NederWind
Dit dringende verzoek wordt mede aan u gericht namens de volgende organisaties:

 1. Nationaal Kritisch Platform Windenergie (landelijk) – Dr. J H F Jansen
 2. Stichting Laagfrequent Geluid (landelijk)
 3. Stichting Windmolenklachten (Landelijk)
 4. Stichting Leven met de Aarde (landelijk)
 5. Tegenwind Veenkoloniën (Drenthe/Groningen)
 6. Stichting WindNEE (Veenkoloniën, Drenthe/Groningen)
 7. Stichting Platform Storm (Veenkoloniën, Drenthe)
 8. Vereniging Tegenwind Weijerswold (Coevorden, Drenthe)
 9. Stichting de Woudreus (Dwingeloo, Drenthe)
 10. Stichting Windbrekers Swifterbant (Flevoland)
 11. Realistisch Duurzaam Bergentheim (Overijssel)
 12. Stichting Ekos (Kloosterhaar, Overijssel)
 13. Stichting De Twickelrand (Borne, Overijssel)
 14. Actiegroep BurenTegenWindmolens (Ambt Delden, Overijssel)
 15. Bewonersgroep Noaberschap Buren (Ambt Delden, Overijssel)
 16. Actiegroep Geen Windmolens in de Hof van Twente (Overijssel)
 17. Stichting Landschapsbelangen Harculo – Herxen – Windesheim (Overijssel)
  Pagina 3 van 3
 18. Stichting behoud Twents Landschap (SBTL) (Twente, Overijssel)
 19. Stichting Eefde Tegen-wind (Gelderland)
 20. Actiecomité Op en Um ‘t Hengels Zand (Bronckhorst – Gelderland)
 21. Stichting Natuurlijk Achterhoek (Gelderland)
 22. Bomenstichting Achterhoek (Gelderland)
 23. Behoud Buitengebied Klarenbeek (Gelderland)
 24. Natuurlijk Landschap Heidenhoek | Actiecomité voor bescherming van natuur en
  leefbaarheid (Bronckhorst, Gelderland)
 25. GeenWindmolensHier (Doetinchem, Gelderland) – Coen Heveling
 26. Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water (Etten, Gelderland)
 27. Stichting Omwonenden Versus Windturbines (Berkelland, Gelderland)
 28. Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik (Achterhoek, Gelderland)
 29. Stichting tot Behoud van het Woud (Gelderland)
 30. Bewonersplatform Voor de Wind West-Brabant (Noord-Brabant)
 31. Behoud Lithsepolder (Oss, Noord-Brabant)
 32. Behoud de Polder – Geffen (Noord-Brabant)
 33. Sylvia van Manen, Huisartsenpraktijk (Engelen, Noord-Brabant)
 34. Actiecomité Windpark Rietvelden NEE (’s-Hertogenbosch, Noord-Brabant)
 35. Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe (Noord-Holland Noord)
 36. Natuurlijk Krabbendam (Noord-Holland Noord)
 37. Werkgroep Polder F. (Schagen, Noord-Holland)
 38. Lotgenotengroep LFG Amsterdam e.o. o.l.v. Maya Bisessar (Noord-Holland)
 39. Amsterdamse lotgenotengroep laagfrequent geluid o.l.v. Mirjam Niemans (NoordHolland)
 40. Vereniging Vrij Polderland (Soest, Utrecht)
 41. Stichting Gigawiek (Houten, Utrecht) – Maurice Bakker BSc MBA
 42. Bewonersgroep Zuidzijderpolder (Lopik – Utrecht)
 43. Buren van Rijnenburg en Reijersop (Utrecht)
 44. Stichting Wind van Voren (Barendrecht, Zuid-Holland)
 45. Politieke vereniging “Echt voor Barendrecht” (Barendrecht, Zuid-Holland)
 46. Dorpsvereniging Filopopers (Piershil – Zuid-Holland)
 47. Stichting Bewonerscomité LindtWind (Zwijndrecht, Zuid-Holland)
 48. Stichting Mallemolens (Oude Tonge, Zuid-Holland)
 49. Stichting Vaanplein Windturbinevrij (Rotterdam, Zuid-Holland)
 50. Stichting ICIP duurzame transities (Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, ZuidHolland)
 51. Bewonersgroep Compensatie Plan Groep (CPG) (Hoeksche Waard, Nissewaard, ZuidHolland)
 52. Hoeksche Waards Behoud (Zuid-Holland)
 53. Vereniging Dorp Mijnsheerenland (Zuid-Holland) – mr. E. Harinck
 54. een groep Windturbinevluchtelingen, die Piershil (Zuid-Holland) zijn ontvlucht