Stille Tocht tegen plaatsing mega turbines in Bronckhorst. Nee = Nee

Stille Tocht tegen plaatsing mega turbines in Bronckhorst. Nee = Nee

Op 25 Mei laat de burger zich krachtig horen, en zien. Een stille tocht, georganiseerd door alle belangengroepen en actiecomités in Bronckhorst. De tocht voert van het oude Raadhuis naar het Gemeentehuis. Stromende regen. Paarden en wagens, trekkers, kettingzagen, bladblazers, spandoeken. Ca. 500 deelnemers aan de tocht, onder de paraplu.

Een geweldige opkomst. Het zit de burger echt heel hoog. Het hele proces om de turbines er op de valreep nog even door te drukken zit heel veel inwoners enorm dwars. Het proces is immers niet transparant, niet zorgvuldig, en niet eerlijk.

Bizar: gebieden uitsluiten en tegelijkertijd gebieden aanwijzen

Enkele dagen voorafgaand aan de demonstratie, heeft het College van B&W haastig een persbericht uit doen gaan. Met het voorstel aan de gemeenteraad om, met uitzondering van Eldrik, alle andere gebieden uit te sluiten van plaatsing van mega turbines. Is dit bedoeld om de demonstratie in de kiem te smoren? Terwijl de gemeente op dezelfde dag op haar eigen website een kaart voor initiatiefnemers publiceert waarop 20 gebieden staan die ‘geschikt geacht worden’ voor turbines. Ook natuurgebieden zoals ‘t Zand vallen hier onder! Er heerst inmiddels een gigantisch wantrouwen naar de gemeente. Dat wordt op deze manier niet minder. Wat gebeurt hier?

Een impressie van de Stille Tocht en de demonstratie bij het Gemeentehuis. Fotografie: Pieter Plass

De nieuwe Achterhoekse vlag?

De voor het gemeentehuis geplaatste windturbine wordt onder luid gejuich omver getrokken. Spectaculaire beelden:

Nee = Nee. 75% van de respondenten op de enquête zegt NEE
Rad van Bedrog … hoe de wethouder het traject manipuleert.

Alle toespraken in een video

Erich Taubert. Medisch specialist die waarschuwt voor gezondheidseffecten
Han Pelgrom. Fractievoorzitter GBB; geen turbines in Bronckhorst
Een enkele boer wordt miljonair? Of gewoon zonnepanelen op alle schuurdaken?
De windturbines: ze kunnen hier niet, we willen ze niet. Bronckhorst LEEFT!
Mega turbines opnemen in de Achterhoekse vlag? Dat lijkt ons van niet.