‘Windpotentiescan’ op de site van de gemeente: 20 locaties zijn uitgekozen!

‘Windpotentiescan’ op de site van de gemeente: 20 locaties zijn uitgekozen!

20 gebieden sowieso aangewezen voor turbines

Op 23 April 2021 publiceert adviesbureau het rapport ‘Windpotentiescan Bronckhorst’. Hierop worden 20 (!) gebieden aangewezen als mogelijkheden voor megaturbines. Waaronder ook ‘t Zand, waaraan toegevoegd ‘zonder enige belemmeringen …’. Deze gebieden staan sinds enkele dagen op de website van Gemeente Bronckhorst.

Enerzijds een voorstel tot uitsluiting van gebieden, anderzijds een lijst met 20 mogelijke gebieden … Op dezelfde dag!

Het is raar dat de Gemeente enkele dagen geleden een persbericht uit doet gaan, met het voorstel van het College van B&W om, met uitzondering van Eldrik, alle andere gebieden uit te sluiten. Terwijl zij op dezelfde dag op haar eigen website een kaart voor initiatiefnemers publiceert (zie kaart 4.2. via onderstaande link) waarop 20 gebieden staan die ‘geschikt geacht worden’ voor turbines. Ook natuurgebieden vallen hier onder!

Kwade opzet?

Vanuit onze achterban krijgen we angstwekkende signalen. Men vermoedt een slimme, tactische opzet. Het wantrouwen naar de Gemeente is immers heel groot. ‘Met deze kaart kunnen initiatiefnemers naar de Provincie, en een vergunning afdwingen. Zolang Bronckhorst zelf vast blijft houden om in 2030 volledig energieneutraal te zijn, dan zijn de turbines bij Eldrik bij lange na niet genoeg. Dan kunnen er meer turbines afgedwongen worden, door initiatiefnemers. De Gemeenteraad staat dan buitenspel. De Gemeente kan schijnheilig blijven zeggen ‘wij wilden het niet hoor …’. Maar ondertussen heeft men het zo geregeld dat ze er gewoon komen. Linksom, of rechtsom’.

Dit kan toch niet waar zijn? Gaan we dan echt voor gaas?

Terug naar de RES Achterhoek, trek die grote broek maar uit

De enige oplossing lijkt vooralsnog dat de Achterhoekse Gemeenten hun royale aanbod uit 2009 (!) herroepen. ‘De rest van Nederland moet in 2050 energieneutraal zijn, maar wij, als Achterhoek, doen het voor 2030’. Applaus voor de Achterhoek. Twaalf jaar later kunnen de schuurdaken nog niet eens aangesloten worden. Wat een verrassing … Alles laten versloffen, en ja, dan moeten de mega turbines er maar komen … Het is tijd om de RES Achterhoek stevig te laten weten dat we helaas terug moeten komen op de eerdere toezegging. Gewoon, net als de rest van Nederland.

Zie voor het document onderstaande link, Bijlage 3: Windpotentiescan

https://www.bronckhorst.nl/home/windenergie_47055

Afbeelding: Pexels