Internationaal is de nodige ervaring opgedaan met grote windturbines. Uit de buurt blijven …

Actiegroep Windturbines Blerick zet op een rij wat de normen zijn in het buitenland. En dan in Nederland op 400 meter afstand?

INTERNATIONAAL
Internationaal wordt gepleit voor voldoende afstand tussen windturbines en woonbebouwing. Hier enkele voorbeelden (er zijn er veel meer):

Bayern
De Landesregierung van Bayern heeft in november 2014 bepaald dat de afstand tot woonbebouwing minimaal 10x de hoogte van de windturbine moet zijn (dit dus in afwijking van de Duitse norm). Dus bij een windturbine van 200 meter, 2 kilometer.

Polen
Polen heeft in juli 2016 ook bepaald dat de afstand tot woonbebouwing minimaal 10x de hoogte van de windturbine moet zijn:

Nordrhein-Westfalen
De nieuwe Landesregierung van Nordrhein-Westfalen heeft in september 2017 besloten dat de afstand tot woonbebouwing minimaal 1500 meter moet zijn.

Engeland
Bij het parlement ligt het voorstel (bill) de afstand tot woonbebouwing voor
windturbines vanaf 150 m hoogte vast te stellen op 3 kilometer.

Denemarken
Mega windturbines niet (meer) op land, alleen nog op zee.