Infrasoon geluid, onhoorbaar lage drukgolven

Actiegroep Windturbines Blerick legt uit wat infrasoon geluid is. En wat het doet.

Klik hier voor het oorspronkelijke artikel

INFRASOON GELUID
Bij windturbines gáát het juist om laagfrequent en infrasoon geluid.
Terwijl je zou kunnen zeggen dat het “gewone geluid” (wettelijke normen) hinderlijk is, wordt bij het infrasoon geluid van windturbines geconcludeerd dat het schadelijk is voor de gezondheid. En wel zo schadelijk dat uit diverse rapporten blijkt, dat zo’n 30% van de omwonenden binnen een cirkel van 2 km (blijvende) gezondheidsschade oploopt.
Het niet hoorbare infrasoon geluid wordt vaak gevoeld als druk op de oren, druk op het hoofd of trillingen in het lichaam. Effecten die in de literatuur worden beschreven zijn onder andere slaapverstoring, psychische problemen, vermoeidheid, pijn, stijfheid, diabetes, hoge bloeddruk, oorsuizen, gehoorschade, hart- en vaatziekten en hoofdpijn/migraine. Infrasoon geluid kan men niet tegenhouden door middel van isolatie; het gaat overal doorheen en zorgt juist binnenshuis (klankbord) voor problemen. Tot zo’n 25 km kan het infrasoon geluid van moderne windturbines worden waargenomen.
Door de continue belasting (de windturbines draaien in principe 24 uur per dag) treedt ook al bij lagere geluidssterkten (blijvende) gezondheidsschade op.
Duidelijk mag dus zijn, dat er voldoende afstand moet zijn tussen windturbines en woonbebouwing.
Gezegd kan worden, hoe hoger de windturbines, hoe meer infrasoon geluid, hoe groter de gezondheidsproblemen.