Zo werkt dat, Bronckhorst wordt Maasvlakte 3! Platteland offert zich graag op.

Zo werkt dat, Bronckhorst wordt Maasvlakte 3! Platteland offert zich graag op.

De politiek koerst uiterst behendig naar de haar gewenste uitkomst. Windturbineparken in ons landschap. Minstens 12 energiecentrales voor grootschalige opwekking. Hoe doe je dat?

Maak tientallen jaren, in halve paniek en te laat, ineens een plan. De ‘Routekaart’. Onder aanvoering van een ambitieuze Groen Links wethouder.

Je weet dat je ergens moet schrijven dat ‘er draagvlak onder de bevolking is’. Dus je organiseert her en der wat bijeenkomsten, en geeft er minimale publiciteit aan. Je vraagt de 9 aanwezigen of ze voor duurzaamheid zijn. Dat zijn ze. Draagvlak geregeld

Dan lekt het uit. De bevolking wordt wakker! Het wordt toch veel te veel? Alleen de mega windturbines leveren al genoeg voor minstens 160.000 huishoudens! (Bronckhorst heeft 16.000 huishoudens). De rekenmodellen houd je dan natuurlijk geheim.

Maar zijn die mega windturbines wel inpasbaar in de gemeente? 250 meter hoog, geluidshinder tot op 4 kilometer, drukgolven … op de rand van natuurgebieden? Op 30 tot 40 kilometer zichtbaar in ons landschap? Op 400 meter van woningen? Internationale afstandsnormen zijn 1500 meter, 2500 meter (Zuid Duitsland), of ‘niet op land, alleen in zee (Denemarken). Naar inpasbaarheid kijken we niet, dat laten we over aan het vrije spel der krachten …

Hoe kun je nu spreken over draagvlak, als je niet met de omwonenden hebt gesproken? Gezondheidseffecten, waardedaling/onverkoopbaarheid huis, slagschaduw, slapen met de ramen dicht tegen het geluid, of slapen in de kelder tegen de drukgolven (ultrasoon, laag geluid, 3 tot 6 Hz.). Met de omwonenden kunnen we gelukkig niet praten, want we wijzen immers geen voorgenomen locaties aan voor de windparken!

Grote acties bij het gemeentehuis. De besluitvorming wordt een half jaar uitgesteld. Een nieuwe Routekaart wordt gemaakt. Je verandert niets, en levert gewoon de oude routekaart weer in.

Opnieuw besluitvorming in de raad. Weer grote acties bij het gemeentehuis. En drie actiegroepen die zich roeren. Er wordt gestemd tegen het voorstel. Ook door de coalitie. Met dien verstande dat wel het ‘laaghangend fruit zal worden geplukt’, maar de besluitvorming over de turbines twee jaar wordt uitgesteld. Zogenaamd … Gek genoeg stemt D66 als enige ongewijzigd in met de 12 turbines. Geen uitstel. Neerzetten.

Medio 2020 leveren de acht Achterhoekse gemeenten hun bijdrage aan de energietransitie in bij de provincie. Daar wordt je dan natuurlijk wel door de provincie aan gehouden. De achterdeur! Dus gewoon zonder voorbehoud de getallen inleveren met de windturbines-er-bij-in. Dan zitten we er aan vast. Deze tactiek werd ons in mei met enige opwinding door Groen Links mede gedeeld. Zou het echt …?

We zitten met hinderlijke laagvliegroutes van Defensie over de Achterhoek (75 meter). Dat gaat niet goed met die windturbines (250 meter). Maar we hebben toevallig geluk: Staatssecretaris Visser schrijft nu aan de Tweede Kamer dat de Linkroute-10A definitief wordt geschrapt.  Dit heeft als voordeel dat er hoogbouw, zoals windmolens, kan plaatsvinden in het gebied onder de route.

Afbeelding: Wethouder Paul Hofman in het door hem gewenste landschap