De opbrengst van een mega windturbine

Als het waait levert een turbine van 250 meter hoogte enorm veel elektriciteit op. De opbrengst stijgt exponentieel met de hoogte.

NOS 16-8-2019: De Haliade X is het nieuwe paradepaardje van de industriële multinational General Electric (GE). De molen is 260 meter hoog en heeft daarmee bijna de hoogte van de Eiffeltoren (die is 300 meter). De wieken hebben elk een lengte van 107 meter en daarmee kan, als het hard genoeg waait, energie worden opgewekt voor zo’n 16.000 woningen.

Tot zover de voordelen. Maar wat levert zo’n turbine nog meer op?

 • Het afvloeien van elektriciteit. Ervaringsgegevens wijzen uit dat 30 tot 40% van de opgewekte stroom, bij gebrek aan opslagmogelijkheden, afgevoerd moet worden wegens overcapaciteit.
 • Bijstoken van gas of kolen. Als het niet waait, en de zon niet schijnt, zal er bijgestookt moeten worden. Ervaringsgegevens (Duitsland) leveren op dat er ca. 40% van de energiebehoefte moet worden bijgestookt, om aan de vraag te kunnen voldoen.
 • Ruzie in de buurt. De zogenaamde ‘Drentse Toestanden’. Landeigenaren worden slapend rijk van een turbine op hun grond. De bedragen variëren van €20.000 tot €75.000 per jaar! De omwonenden ervaren echter de hinder, en betalen de prijs.
 • Projectontwikkelaars lopen binnen door enorme subsidies.
 • Het landschap wordt dramatisch verminkt. De turbines zijn tot op 30, soms 40 kilometer zichtbaar.
 • Waardedaling woning, of de woning wordt onverkoopbaar. Geluidshinder, drukgolven en slagschaduw maken een woning binnen 3 tot 5 kilometer uiterst onaantrekkelijk. Daar wil niemand meer wonen.
 • Recreatie bestemmingen worden onaantrekkelijk. Niemand gaat voor zijn/haar ontspanning onder een windturbine zitten. Slapen met de ramen dicht, tegen het geluid. Of slapen in de kelder, omdat de pulserende drukgolven niet te harden zijn.
 • Slagschaduw. Zeker bij laagstaande zon, flitst de schaduw over het terras, en moeten de rolluiken dicht tegen de knipperingen.
 • Het geluid (woesj woesj) is tot ca. 4 kilometer duidelijk waarneembaar. Zeker ‘s nachts, als het op de grond windstil is, maar het op honderden meter hoogte toch stevig waait. De officiële norm voor geluidshinder is een gemiddelde op jaarbasis. De praktijk leert dat ca. 25% van de tijd de algemene geluidsnorm ruim overschreden wordt. Dat mag, omdat het soms niet zo hard waait, dat compenseert dan mooi …
 • De stroomopbrengst van de turbine neemt exponentieel toe met de hoogte. Dit geldt echter ook voor de overlast. De enorme turbines waar Bronckhorst voor opteert, zorgen behalve voor hoorbaar geluid, ook voor onhoorbaar ‘geluid’, in de vorm van pulserende drukgolven. Zoals in de disco, waar je de dreunende bas in je lichaam kunt voelen. Mensen worden hier ziek van.
 • Gezondheidsklachten. Depressiviteit, tinitus, slapeloosheid, hoge bloeddruk, concentratiestoornissen, zie hiervoor ook bij ‘Overlast’.
 • Nog wat kleine dingetjes. De fietsknooppunt-routes zullen verlegd worden, of opgeheven worden. De woningmarkt zal stilvallen. De grondprijs daalt, en vanwege de onleefbaarheid kan de deur ver open voor vervuilende grootschalige industrie. Als van landschap en leefbaarheid niets meer over is, en er energie genoeg is, wordt Bronckhorst zeer aantrekkelijk als industriegebied. Zie afbeelding: De Stentor, 26 november 2019