U kunt iets doen

U kunt iets doen

U kunt iets doen.

Wanneer u lid bent van een politieke partij, kan het wellicht geen kwaad om uw partij aan te spreken op haar standpunt met betrekking tot de plaatsing van mega turbines in ons landschap. Groen Links en D66 zijn vanzelfsprekend de echte aanjagers voor Bronckhorst als ‘de derde Maasvlakte’. Met name Gemeente Belangen en het CDA in Bronckhorst hebben er voor gezorgd dat de besluitvorming twee jaar uitgesteld zal worden. Maar zal dit baten, nu aan de Provincie is aangegeven dat Bronckhorst gaat voor een gigantische opwekking? De VVD houdt zich opvallend stil (coalitiepartner…) en de PvdA doet stilletjes mee met de plannen.

Schrijft u een brief naar uw partij? Vraagt u naar haar standpunt, en hoe ze omgaat met landschap, ondernemers en bewoners?

Wat kunt u verder doen? U kunt nadenken over de schadevergoeding die u redelijk vindt, mocht uw huis binnen een straal van vijf kilometer liggen van de windturbines. Ervaring elders leert dat men (de projectontwikkelaar) graag met u onderhandelt, in dat geval. Hierbij wordt wel vaak geheimhouding gevraagd, dus u mag uw buren niet vertellen welke vergoeding u krijgt. (Achteraf, op buurtborrels, blijkt nogal eens dat mensen zich achteraf belazerd voelen, als ze horen wat de buren krijgen!). Denk al vast na over een redelijk jaarlijks bedrag. Wat is de financiële compensatie voor slapen met de ramen dicht, niet meer buiten eten, geen bezoek meer op het terras, geen zin meer in de tuin?

En wellicht kunt u aansluiten bij onze acties, wanneer dat nodig is.

Wat kunt u niet doen? U kunt niet deze website lezen, het naast u neerleggen, wachten tot de turbines er staan, en dan klagen dat u niet het idee had dat het zo’n vaart zal lopen. Nee, dat kan niet meer.