Nadelige effecten windturbines op een rijtje

Gezondheid.be, juni 2020, https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=30259

Volgens andere bronnen is de productie van de onderdelen van windturbines en de installatie ervan helemaal niet milieuvriendelijk. Haar afhankelijkheid van zeldzame aardmetalen uit China zou wel een serieuze impact en ecologische voetafdruk hebben. Uit onderzoek van Bulletin of Atomic Sciences blijkt dat een windturbine (de magneten) van 2 MW gemiddeld 370 kg neodymium en 60 kg dysprosium bevat, wat milieuverontreinigende metalen zouden zijn. Het Institute for the Analysis of Global Security heeft berekend dat de productie van 1 ton zeldzame aardmetalen leidt tot het ontstaan van 1 ton radioactief afval.

Windenergie kost meer dan energie uit fossiele brandstoffen. Windmolens draaien trouwens meer op de miljarden aan subsidiegelden dan op wind…Volgens sommige bronnen is de bouw van windmolenparken in bepaalde gevallen inderdaad meer geïnspireerd op het incasseren van groene stroomcertificaten en vergoeding voor opstalrecht dan op milieubewustzijn.

Een vergunbare locatie van pakweg 250 vierkante meter is al gauw een 20.000 à 30.000 euro per jaar waard voor de eigenaar: lees ook https://www.vilt.be/grote-windmolen-is-win-for-life-voor-de-grondbezitter. Zij voegen eraan toe dat het rendement van zonnepanelen (die quasi geen hinder en last veroorzaken) stukken hoger ligt, maar dat het een minder interessante optie is voor de industrie, de energiebedrijven en de intercommunales omdat de financiële bonus niet zo groot is.

Windturbines leveren betrekkelijk weinig energie en rendement. Hun outcome weegt niet op tegen de last en hinder die ze veroorzaken. Van de opgewekte stroom blijft er netto 31% over. Gemiddeld 70% van de opbrengst gaat verloren.

Ze vormen geen constante omdat het niet altijd waait. Bovendien zouden windturbines ook storingen kunnen veroorzaken op radarbeelden. Om die reden mogen ze niet in de buurt van militaire sites geïnstalleerd worden.

Windturbines zijn een bedreiging voor de vogels en de vleermuizen. Er wordt geschat dat er jaarlijks 20.000 vogels sterven door de turbulentie van de wieken.

Er zijn ook een aantal veiligheidsrisico’s aan verbonden zoals de kans op blikseminslag, bladbreuk, mastbreuk en ijsvorming (die naar beneden kan vallen).

Windmolens veroorzaken geluidshinder en visuele vervuiling. Vaak rijzen ze op in mooie, groene natuurgebieden waar ze een smet vormen op het landschap.

En last but not least: volgens bepaalde bronnen zijn ze ook schadelijk voor de gezondheid van de omwonenden vanwege de slagschaduwen, hinderlijke lichtflikkeringen, trillingen en geluiden die ze produceren.