Adviseur geeft opdracht terug …

Adviseur geeft opdracht terug …

Ons Actiecomité is eind juni benaderd door mw. Veuger, zij is een adviseur.

Zij gaf aan ‘ingehuurd’ te zijn door de gemeente Bronckhorst, om met de actiecomités in gesprek te gaan. Als onderwerp gaf zij aan: ‘hoe kan de gemeente beter met ons communiceren?’.

We zijn met goede zin het interview ingegaan. Mevrouw Veuger benadrukte meermaals dat ze haar eigen bevindingen op zal schrijven in een rapport, op een eerlijke manier. Dus dat zij zich niet ‘voor het karretje van de gemeente laat spannen’. Zij gaf aan ‘onafhankelijk en neutraal’ te zijn. Dit waardeerden wij.

We hebben ons standpunt helder kunnen maken. Wij gaan voor een transparant, zorgvuldig en eerlijk proces. Dat betekent voor ons actiecomité:

  1. Houd de berekeningen voor de energieopwekking niet langer geheim, geef ons inzicht hierin. Het lijkt er sterk op dat de gemeente veel meer wil opwekken dan alleen voor haar eigen gebruik.
  2. Als je 12 windturbines van 250 meter hoog neer wilt zetten, kijk dan naar de planologische inpasbaarheid. Waar kunnen ze geplaatst worden? Met in acht name van een redelijke afstandsnorm. Dus geen 400 meter tot een woonhuis, dat is bewezen onleefbaar. En verreweg de laagste afstandsnorm in Europa!
  3. Geef als gemeente inzicht in de voorgenomen locaties. Welke locaties heeft men op het oog?
  4. Ga vervolgens met de omwonenden (huishoudens, ondernemers) in gesprek, en bepaal het draagvlak.

Aan geen van bovenstaande punten wil de gemeente voldoen. Een inmiddels beproefde methode in Nederland: houd de locaties zo lang mogelijk geheim, en confronteer de omwonenden plotsklaps met de plaatsing van de turbines. Dus vooral na de besluitvorming. In andere gemeenten zijn inmiddels meer dan 80 rechtszaken gevoerd om de plaatsing alsnog ongedaan te krijgen. Alle rechtszaken zijn verloren … ineens stonden ze daar.

Het was een open gesprek, en mevrouw Veuger gaf blijk van een groot begrip voor onze standpunten. Blijkbaar begrijpt zij als adviseur heel goed dat de door de gemeente gekozen aanpak onlogisch is, en misleidend.

Op 24 juli heeft mevrouw Veuger meegedeeld dat ze haar opdracht aan de gemeente Bronckhorst heeft teruggegeven. Als reden geeft zij op dat haar neutraliteit en daarmee ook integriteit in twijfel wordt getrokken. Echter niet door ons! We hadden vertrouwen in haar, en verheugden ons op een krachtig advies van haar, aan de gemeente.

Wel weten we dat het lastig voor een adviseur is om een advies te geven dat haaks staat op de denkbeelden en werkwijze van de opdrachtgever. Zou dat de werkelijke reden kunnen zijn? We weten het niet. Jammer is het wel.