Onthutsend: reacties van de inwoners op de commissievergadering 15 oktober

Onthutsend: reacties van de inwoners op de commissievergadering 15 oktober

Reacties vanuit de achterban

Via social media, face to face en telefonisch hebben we vanuit onze achterban veel reacties gekregen op de commissievergadering van 15 oktober. Een selectie van de reacties plaatsen we op de site. Dat doen we anoniem, de namen zijn bij ons actiecomité bekend.

De titel van de reacties heeft het actiecomité bedacht. Een aantal reacties hebben we wat ingekort. Soms hebben we ook enige spellingcorrecties gedaan. En in een enkel geval wat zinnen weggelaten met (in onze ogen) iets te pittig taalgebruik. Mondelinge reacties hebben we treffend geprobeerd samen te vatten. Het actiecomité is het niet met alle reacties eens, maar dat hoeft ook niet. De bewoners spreken! Lees en huiver.

2030

Nederland heeft een ambitie voor 2050. Dat is al ingewikkeld genoeg. En dan zeggen wij dat we in 2030 de klus geklaard hebben. Welke dwaas heeft dit toegezegd? Wij moeten ook gewoon gaan voor 2050. Zij we helemaal gek geworden? Wie heeft dat gezegd, van 2030. Die moet gewoon op het matje geroepen worden. Terugdraaien, dat 2030!

Lid van Groen Links

Ik heb jullie acties en website goed gevolgd. Af en toe vond ik het wat tendentieus en ‘over de top’. Maar nu niet meer. Ik ben echt voor duurzaamheid, en actief lid van Groen Links. Maar ik zeg mijn lidmaatschap op. Ik erger me aan het ingewikkelde taalgebruik van mijn Groen Links wethouder, en kan me totaal niet identificeren met de fractievoorzitter. Dat hij drie lokaties noemt om Bronckhorst onder druk te zetten, vind ik ook niet zo sjiek.

Onze afdeling heeft in haar program staan: Een koers voor een zelfbewuste en toekomstgerichte plattelandsgemeente, waarbij mens en dier centraal staat. … die oog heeft voor de samenleving en de kwaliteiten van de Achterhoek, én die zich inzet voor duurzaamheid en het milieu. 

Mens en dier staan niet meer centraal, merk ik. De samenleving ook niet. De grote windmolens vind ik net als jullie een onzinnig idee.

Berekeningen

Jullie zeggen letterlijk in de vergadering dat de berekeningen van de gemeente door jullie doorgerekend zijn, en dat zon al genoeg oplevert. Hij zei letterlijk dat die turbines helemaal niet nodig zijn.

Waar hebben we het dan nog over. Die berekeningen moeten door een onafhankelijk persoon doorgerekend worden. Ongelooflijk dat de politiek daar niet op aandringt. En de inspreker van Varssel zei het ook. Gewoon naar die berekeningen kijken, en dan is het hele verhaal over! Of bluffen jullie? Dat kan ik me niet voorstellen. Doorrekenen die hap, gewoon naar de feiten kijken. (Of hebben ze de datacenters er al bij inzitten …?)

Lubach

Als je Lubach zondag bekeken hebt, weet je precies hoe het gaat. Wij hebben ook een kleine gemeente, en wat reisjes naar de US zal hun ego strelen, ben je toch belangrijk! Na Lubach kun je dit toch niet meer serieus nemen?

Het schoolreisje en met de bus terug. Of niet?

Ik heb met de buren op ons grote tv scherm de vergadering gevolgd. Wel op veilige afstand van elkaar en met mondkapjes op!

Mijn buurman zei dat het net een schoolreisje is. Voor de kinderen is het echt spannend. Voor het eerst naar het buitenland. Maar dan zegt het hoofd van de school aan het begin van de reis: het wordt best ingewikkeld. We hebben veel dilemma’s. En op de terugweg mogen 6 kinderen niet met de bus mee terug naar huis. Dat zal best pijn doen, hoor. Maar ik zeg nu nog niet welke 6 kinderen.

Dan heeft toch helemaal niemand meer een leuk reisje? Iedereen is bang. Ik vond dat zelf wel een mooie vergelijking, zet dat maar op jullie website!

Landgoed Keppel

Het zal toch niet waar zijn … ik hoor Groen Links, Herman van Rooijen, zeggen dat er ‘vergaande plannen zijn van Doetinchem op landgoed Keppel turbines te plaatsen. Dit zei hij letterlijk, ik heb het nog opgezocht, vanaf minuut 46 van de vergadering. Waarom weten wij dit niet!

Ik sta stijf van de stress, we voelen ons bedreigd, van links en rechts gaan ze dus komen. Wat een poppenkast, vergaande plannen zijn er dus al. Ze regelen het gewoon achter onze rug om. Om te janken.

Acties bij het gemeentehuis

We moeten net als vorig jaar weer met trekkers naar het gemeentehuis als de vergadering er is. We nemen dan ook nog beregeningspompen mee, voor grote fonteinen. Mooi voor Omroep Gelderland, mooie beelden. Ik hoor verder niks over acties. Ik bun dr bie!

Naschrift Actiecomité

Dank u wel voor uw actiebereidheid. Vanwege Corona organiseren we geen actie bij het gemeentehuis. De vergadering zal daar ook niet plaatsvinden, maar iedereen neemt deel vanuit huis, met een afstandsverbinding.

Wantrouwen

Ik ben inwoner van de Achterhoek, niet van Bronckhorst, en volg het hele gebeuren met interesse. Schokkend om te horen van Groen Links dat er turbines komen op onze gemeentegrenzen. Hij geeft aan dat Zutphen op de grens met Vierakker, Doetinchem bij het landgoed Keppel, en Doesburg bij Achterdrempt al ver zijn met hun plannen om ze daar te plaatsen. Waarom  moet ik dat van hem horen! De wethouder vindt het belangrijk dat er regie vanuit Bronckhorst is op die lokaties. Maar de eigen voorgenomen lokaties van Bronckhorst, dat wil hij niet vertellen. Bij jullie in Bronckhorst wordt gewoon een spelletje gespeeld.

Vrouwen

Ik heb met verbazing de hele commissievergadering gevolgd via internet. Wat meteen opvalt, het zijn alleen maar mannen die het er over hebben. Op de ene mevrouw die insprak na. Maar voor de rest alleen maar mannen. Ulrike van GL had ik nog verwacht, die zegt best verstandige dingen, en weet ook veel meer van de effecten op de gezondheid. Maar de fractievoorzitter (oude witte man) heeft het helaas voor zijn rekening genomen. GL had hun vrouw naar voren moeten schuiven. Als er meer vrouwen bij waren geweest, was het vast veel beter gegaan. Die hebben gewoon minder ego, en durven wel hun mening bij te stellen, als er nieuwe inzichten zijn. Ze zijn ook veel gevoeliger voor de emotie bij de inwoners, ze snappen dat gewoon beter. En voelen die emoties beter aan. Deze mannen … meer vrouwen in de politiek! En stoppen met die turbineplannen, mannen, toon je hart!

Woedend

Groen links noemt dus gewoon drie locaties waar turbineparken komen aan onze gemeentegrens. En daarna gaat hij er om heen draaien. Ze weten dus gewoon nu al waar de turbines komen, maar willen de mensen niet wakker maken. Moet ik me nu op Doetinchem gaan richten? Want daar woon ik vlak bij. Dit is echt niet in de haak, ze weten veel meer dan ze zeggen. In ieder geval Groen Links.

Schadevergoeding

We hebben een brief in de bus gekregen om al vast na te denken over een schadevergoeding. Ik woon in Halle. Dus dan zullen ze wel bij Halle komen, denk ik dan. Kunnen jullie de meneer van Groen Links vragen of hij ook weet van plannen bij Halle?

Regie vanuit de provincie

Laat de provincie de regie maar overnemen! Die zijn vast eerlijker naar de inwoners toe. En professioneler. Bronckhorst kan zo’n traject helemaal niet aan, we bungelen nu al 1,5 jaar in onzekerheid, waarom doen ze dit de mensen aan!

Berekening

Jullie zeggen dat zon alleen al genoeg oplevert. Waarom worden die berekeningen niet goed nagekeken? Koster zei dat het volgens de getallen in de energiemix ook zonder turbines kan. En inspreker Hulsman van de belangenvereniging Varssel zei ook dat het veel te veel was.

Zijn deze twee mensen dan gek? Ze komen op mij best normaal en redelijk over. Waarom wordt er niet op nieuw naar die berekeningen gekeken? Misschien is dan het hele probleem wel opgelost.

Regie

De wethouder dreigt dat we nu door moeten gaan, omdat anders de provincie de regie overneemt, en ook initiatiefnemers het af gaan dwingen. Dus we hebben blijkbaar regie gevoerd om de regie kwijt te raken. Dat krijg je er van, als de wethouder de RES toezegt dat Bronckhorst energie uit windmolens gaat opwekken, terwijl de raad 2 jaar uitstel van besluitvorming heeft afgesproken. We moeten het er nodig over hebben, over die turbines. Maar ik heb ze al vast wel toegezegd …

Belachelijk. Ondemocratisch. Wegwezen. Mama, mag ik een snoepje? Papa heeft al JA gezegd. Als je NEE zegt, krijg ik het toch, van papa.

Compliment en wat tips

Compliment voor jullie inspreken op de vergadering. Koster spreekt (wel) uit zijn hart, en geeft aan dat het hier ook nog om mensen gaat. Zo is het!

De belachelijke afstandsnorm van 400 meter had hij wel veel beter moeten benadrukken, dat vond ik een misser. En wat kan die wethouder er omheen draaien, niet te volgen. Verder vertelt Koster wel erg veel in korte tijd, soms denk je nog na over wat hij zegt, terwijl hij al weer met een volgend punt bezig is. Kunnen jullie zijn verhaal op de site zetten? Soms ging het gewoon te snel. Maar hij heeft wel echt een punt.

Dilemma en creatief zijn

Iedereen heeft het over dilemma’s. Je bent in een keer uit alle dilemma’s als je gewoon de hoge molens schrapt uit de plannen. De uitdaging ligt er gewoon in om zonder turbines de doelstellingen te halen. Nu vinden ze het ‘ingewikkeld’ om tegen de zin van heel Bronckhorst in een proces te bedenken waarmee er toch hoge windmolens komen, de bevolking (zogenaamd) gehoord wordt, niemand het wil, en het toch doorgaat. Dat is ook heel ingewikkeld. NIET DOEN.

Doesburg

Bronckhorst zegt in een commissievergadering dat er hier windturbines geplaatst gaan worden, bij Achter Drempt op het Landgoed Keppel. Waarom hoor ik dit niet van mijn eigen gemeente? Ik vind dit echt belachelijk. Hier wordt een heel eng spelletje gespeeld.

Geen cent

Als er hier turbines komen, en ze vragen of ik financieel wil participeren, doe ik dat niet. We hebben het in de buurt er over gehad. Veel mensen kunnen geen geld neerleggen voor zoiets. Ik kan dat wel, maar ik doe het niet. Ik ga niet investeren en verdienen aan de ellende van mijn buurtgenoten. Mijn buurt is mij lief. Geen turbines doen, dat is toch duidelijk?

Landelijk actie voeren

Hoi, waarom gaan jullie het niet hogerop zoeken? Praat met de provincie, of met de landelijke politici, dan kunnen hun het hier stoppen, want niemand wil dit toch.

Naschrift actiecomité

Dank je voor je reactie. Met de projectleider van de Provincie hebben we al een gesprek gehad. Hij vindt het ook een heel gek verhaal, in Bronckhorst. Verder hebben we contact met een aantal partijen van Provinciale Staten Gelderland. Waaronder CDA, Partij van de Dieren, 50+ en FvD.

Daarnaast hebben we op landelijk niveau via ons netwerk een lijntje met D66 en de VVD.

Te uwer geruststelling: we bewegen ons breder dan Bronckhorst alleen. En krijgen bemoedigende signalen en van sommige partijen ook tips.

Volgend debacle

Miljarden subsidie voor biomassacentrales. Wordt teruggedraaid, de centrales zijn te vervuilend, en belasten het milieu door kap van bossen en transport van hout overzee. Aardgasvrije wijken: Purmerend is zojuist, als laatste, ook gestopt. Totale mislukking. Het voordeel van deze missers is dan nog dat ze terug te draaien zijn. Je zit er niet 20 of 30 jaar aan vast. Voor deze mislukte projecten is ruimschoots gewaarschuwd. Nee, niet luisteren. Doordrukken en falen. En Bronckhorst wil nu mega turbines plaatsen! De hoogste in Nederland. Een ramp voor de mensen, de natuur, de subsidiegever, het naoberschap, het landschap, de gezondheid, de leefbaarheid. Maar die dingen breek je niet zomaar weer af. NIET DOEN. ECHT NIET DOEN.

CDA zit er boven op

Iedereen heeft het over de ‘politiek’. We mogen niet alle partijen over 1 kam scheren. Het CDA is toevallig mijn clubje, en Pelgrom stelt hele goeie vragen. Heel goed dat hij mee wil kijken met die enquête. En van te voren afspreken wat er met de resultaten gebeurt! Maar het beste is gewoon: schrappen die molens. Er moet toch 1 gemeente op durven te staan tegen de grote verwoesting?

Gezichtsverlies

Dat was een goed punt van jullie, er is helemaal geen gezichtsverlies wanneer je naar de bewoners luistert, en op basis van nieuwe inzichten een nieuw standpunt inneemt. Gewoon terug naar de RES Achterhoek, zeggen dat we het niet gaan doen met die turbines, dat we spijt hebben dat we tegen het raadsbesluit in toch al gerekend hebben met het doorgaan van de turbines. En dat de bewoners inmiddels helemaal pissed off zijn. Sterke argumenten, toch? Dan moet de wethouder maar even in het stof bijten.

Helemaal gepakt

Gisteravond heb ik de hele commissievergadering gezien. Ik heb verder niets met politiek. Mijn vrouw kon het allemaal niet aanzien, die is alvast naar bed gegaan. Maar het was toch boeiend.

Ik heb daarna alles nog een keer bekeken. Het is toch duidelijk dat niemand dit zo wil? Gewoon tegen de RES zeggen dat we geen turbines gaan doen, en de energie op een andere manier op gaan wekken, als het nodig is. Jullie actiecomité gaf aan dat de zon genoeg oplevert voor de doelstelling.

Ik zit helemaal in het onderwerp, ben er door gepakt, en ben bang dat ze bij mij op de rand van het veld gaan komen. Ik wil na 1,5 jaar mijn leven wel weer eens terug.

Ga door met jullie acties. En jullie inspreker zei: we worden nooit moe, we stoppen nooit, we gaan altijd door. Wat mooi, en hij meent het ook, dat zie je zo. Als ik jullie kan helpen, heel graag.

De RES dwingt het af?

Ik hoor de wethouder zeggen dat we gehouden worden aan de door ons afgegeven getallen, door de RES. Maar daar zitten die windmolens gewoon bij in! De Gemeenteraad heeft besloten dat de komende twee jaar geen beslissing zou vallen. Dan mag de wethouder die turbine-getallen toch niet gewoon toezeggen? Hij deed dat dit voorjaar. Eerst getallen aanleveren, willens en wetens, en dan zeggen dat je er aan gehouden zult worden. Hoe rommel je de turbines er door? Zo dus. Wat een flauw gedoe. Zero respect.

Ervaringen elders

We moeten rustig blijven. Laat andere gemeenten die enorme gevaartes van 250 meter maar neerzetten. Dan komen wij wel kijken hoe groot ze in het echt zijn, en hoeveel last men er van heeft. Dan weet ik zeker dat we ze niet willen.

Politieke fout

Hofman had nooit de RES mogen toezeggen dat er hier molens komen. De besluitvorming zou toch met 2 jaar uitgesteld worden? En dan nu janken dat ze er moeten komen omdat ze toegezegd zijn! Omgekeerde wereld.

Rutte en Hofman

Rutte geeft bijna wekelijks toe dat hij inschattingsfouten heeft gemaakt. Rutte durft dat wel, Hofman niet. Die gaat gewoon dom door, tegen beter weten in.

De locaties

De man van PvdA wil ook dat er gezegd wordt wat de mogelijke locaties zijn. Hij heeft groot gelijk. Wij zijn het hele verhaal spuugzat. Je bent er toch de hele dag mee bezig, het laat je niet meer los. Zeg dan in ieder geval waar ze Niet zullen komen. Ik wil rust, daarom woon ik hier.

Zutphen

Ik woon in Zutphen, op de grens met Bronckhorst. Ik krijg berichten dat op een commissievergadering bij jullie gezegd zou zijn dat er turbines komen in Zutphen bij Vierakker. Ik woon daar,  en weet helemaal van niks, en kan dat niet geloven. Is dat echt gezegd?

Naschrift Actiecomité

Niet helemaal. Er is door Groen Links gezegd dat er vergaande plannen zijn om ze daar neer te zetten. Hij heeft niet gezegd dat het al zeker is.

Datacenters

Bedankt voor jullie inspreken op de vergadering. Wat jullie actiecomité nog miste, was dat punt van die datacenters. Te veel gaan opwekken, dan datacenters neerzetten, dan nog meer windparken, en nog meer datacenters. Meneer Hulsman van Varssels Belang benoemde dit punt gelukkig wel heel goed. Jullie actiecomité moet dit ook veel meer benadrukken. Hulsman zei dat als er eenmaal turbines staan, dat het dan een kleine stap is om er nog meer bij te zetten. Jullie moeten dit met het actiecomité echt meer benadrukken. We worden gewoon het nieuwe Ruhrgebied. Ga daar meer bovenop zitten.

Verder goed werk, hoor. Maar het mag best wat harder, het gaat om ons voortbestaan!

Financiële participatie mislukt altijd

Er zijn nu 4 projecten in Nederland uitgevoerd met het principe financiële participatie door omwonenden. 4 tot 7% van de mensen doet hier maar aan mee. Werkt dus niet. Laat de gemeente gewoon met een schadevergoeding komen.

Trechteren naar een gewenste uitkomst

Ik heb het verhaal van jullie inspreker goed kunnen volgen, en waar jullie groot gelijk in hebben: dat hele procesvoorstel is trechteren naar een gewenste uitkomst, zoals jullie dat noemden.

Trechteren naar een gewenste uitkomst, dat is het precies. We worden er gewoon ingerommeld, met clubjes met ‘experts’.

Inwoners en omwonenden

Spijker op zijn kop. Praat met de omwonenden, niet met ‘de inwoners’. De omwonenden zal het hard treffen, als je er niet in de buurt woont, zal het je roesten. Die omwonenden hebben straks alle lasten. Om die mensen, daar gaat het om. Dan heb je wel de lasten, en als je geen geld hebt om financieel te participeren, geen enkele lust. Misschien hoor ik daar ook bij. De gemeente moet nu met een plan komen voor de omwonenden, en anders het hele traject met turbines vergeten.

En dan met die omwonenden in gesprek gaan. Voordat er een besluit is. Alle steun voor jullie.

Kernenergie

Frankrijk heeft geen uitstoot, want 58 kerncentrales. Zweden heeft er acht, en vernieuwt ze. En wij willen zo nodig voorop lopen, met die mega grote windtorens. Alle berekeningen laten zien dat we het met zon en wind niet gaan redden. En sowieso veel fossiel bij moeten stoken om de dips op te vangen. Gewoon kernenergie doen. Als het klimaat echt zo belangrijk is, moet je dit ook bespreekbaar maken. Ik wil best zo’n kerncentrale in mijn achtertuin, die zorgen niet voor die nare drukgolven, toch?

Naschrift Actiecomité

We hebben jouw reactie wel meegenomen voor op onze site. Echter wij nemen geen standpunt in over kernenergie. Wij gaan voor een eerlijk, zorgvuldig en transparant proces. Daar knokken we voor.

Blij, en het hart vasthouden

Ik was blij met de commissievergadering, en blijf vertrouwen houden in de politiek. De RES kent de nodige rek, zegt de wethouder. En we kunnen afwijken van eerdere ideeën, maar dan moeten we wel met goede argumenten komen. Die hebben we toch?

Ik zag vooral dat alle partijen, behalve Groen Links, ons als inwoners serieus nemen. Ze vinden allemaal dat het beter moet. Ze zeggen allemaal dat we best meer tijd kunnen nemen om het goed te doen. Maar laten ze gewoon dat hele windmolenproces opschorten tot volgende zomer. Dan kunnen ze zich voorbereiden en in oktober met beslissingen komen. Zeg nu NEE tegen de turbines. Ook naar de RES Achterhoek. Misschien lopen we dan voorop met realisme, en zullen andere gemeenten ons volgen!

Echt belachelijk dat Groen Links drie locaties noemt op onze gemeentegrenzen. Achteraf, door Pelgroms vragen, trekt hij weer zijn keutel in. Maar hij noemt het wel! Heeft die man dan geen enkele empathie, je weet toch wat dit met mensen doet?

De wethouder

Ik ben het helemaal met jullie eens. Laat de inwoners niet bungelen, geef duidelijkheid waar ze wel en niet komen. EN bepaal de spelregels vooraf.

Wel heb ik te doen met de wethouder. Je zag dat hij hele ingewikkelde zinnen ging gebruiken, en steeds overbodig ging uitleggen wat de RES betekent. Ook zei hij twee keer dat  ‘er aan hem gevraagd is een opdracht uit te voeren’.’ Dan merk je dat hij niet meer gelooft in zijn eigen leiderschap. Hij ontweek handig eenvoudige vragen, zoals: wat gaat er mis als we het komende half jaar niets doen? Eerst had ik dat niet, maar nu krijg ik toch wat medelijden met hem. Ik vind hem toch heel kwetsbaar en vermoeid overkomen. En hij geeft leiding aan een nu al mislukt proces, anderhalf jaar onrust en angst bij de inwoners, en dat nu weer aanwakkeren met een procesvoorstel. Hij had het ook al over een mislukt project in Zevenaar, waar hij bij betrokken was. Het hele procesvoorstel nu een jaar opschorten kan hij voor zichzelf ook niet maken. Ik heb met de man te doen.

Jullie actiecomité zegt terecht ‘het gaat hier ook om mensen’. Weet dat wethouder Hofman ook een mens is, ook een beetje lief voor hem zijn, hoor! (Maar die turbines moeten niet doorgaan).

De WOB

Op de site lees ik jullie WOB-verzoek over mogelijke lokaties voor windparken. Daarin antwoordt de gemeente dat zij echt geen lokaties op het oog heeft, en ook geen gesprekken voert. Maar gisteravond hoorde ik in de commissievergadering dat wethouder Hofman wel gesprekken heeft gevoerd, over Landgoed Keppel. Dat klopt dan toch niet? Moeten jullie daar geen werk van maken? Als het echt zo is, dan moet hij gewoon opstappen.

Donaties

Hebben jullie een rekeningnummer voor me, waarop ik een bijdrage kan storten? Jullie doen tof werk, en als er kosten zijn, wil ik daar graag aan bijdragen. Heb je een nummer?

Reactie Actiecomité,

Dank u wel voor het aanbod. Een bijdrage is niet nodig. Natuurlijk maken we kosten, voor advertenties bijvoorbeeld. Dat is niet erg, we betalen dat graag uit eigen zak.

Voor juridisch advies, beoordelen van plannen van de gemeente, doorrekenen van het rekenmodel, het maken en onderhouden van de website, de redactie op artikelen voor de website, de social media, en nog andere dingen, worden we enorm geholpen door deskundigen, die dit gratis doen. Voor de leefbaarheid, het landschap en de (gezondheid) van de inwoners. Zoals een aan ons verbonden ervaren bestuursjurist het laatst noemde: ‘ik doe dit gratis, goed en graag. Voor het behoud van Bronckhorst’.

Het huis en de makelaar

Ons huis staat te koop, en we hebben wel kijkers. Maar onze makelaar zegt tegen die mensen dat er misschien grote windmolens bij ons komen. Dan haken de mensen meteen af. Misschien moeten we een andere makelaar nemen, maar die zal dat ook wel zeggen, van die windmolens. Volgens mij moeten ze dat ook zeggen, toch?

PvdA

Het was best een goede commissievergadering, vond ik. En goed van die meneer van PvdA. Hij twijfelt bij de voortgang van verduurzaming. Dat is terecht, mijn buren kunnen met hun volle schuurdaken ook niet terug leveren. Laat de gemeente vaart maken met het netwerk!

Hij vindt het ook raar om nu allerlei processtappen te zetten, we hebben het hele traject immers uitgesteld!

Wat ik echt sterk vind, hij wil wel dat mogelijke lokaties aangegeven worden. Hij wil de feiten weten, ook over de gezondheidseffecten met dat lage geluid en trillingen. En hij zegt dat dingen als participatie en draagvlak van te voren goed beschreven moeten worden, en wat dit doet met de besluitvorming. Dit gaat de wethouder echt niet doen, want dan hangt hij.

Over de verkiezingen heen tillen

Iemand van een politieke partij zei dat het goed zou zijn om de hele kwestie over de verkiezingen heen te tillen. Doen! We zien nu allemaal hoe de politiek opereert. Ik durf te wedden dat CDA, VVD en Gemeentebelang Bronckhorst enorm zullen winnen, en dat Groen Links dik verliest. Hoe durft zo’n Groen Links man te vertellen dat er vergevorderde plannen zijn rondom onze gemeentegrenzen, om dit als argument te gebruiken dat wij het dan ook moeten doen. Maar als er gevraagd wordt hoe concreet dit is, weet hij het ook niet meer, en gaat het daar niet om. Lekker is dat. We moeten meedoen omdat anderen het ook doen, terwijl hij niet weet of de anderen het ook doen. Schokkend voor de inwoners op de grens, ongehoord. Sterkte, grensbewoners …

Slimme tactiek

Die man van Groen Links zei dat er al vergaande plannen zijn op drie plekken aan onze gemeentegrens. Zutphen, Doesburg, Doetinchem. Natuurlijk komen ze aan de gemeentegrenzen. Dan kan de andere gemeente daar ook neer zetten, en heb je ineens een dubbel zo groot turbinepark. En dan hoeft Liander maar 1 kabel te graven, voor dat hele park. Lekker goedkoop. Dit is hun tactiek. Als actiecomité moet je dat echt benadrukken, want zo zal het gaan. Ik zou nu echt geen huis kopen dat grenst aan een andere gemeente.

Slim

Natuurlijk zetten ze die vreselijke turbines op de gemeentegrens. Dat doen ze expres, want dan heeft maar de helft van de eigen inwoners er last van. Onbegrijpelijk dat hier geen regie op is, de gemeenten spreken toch wel met elkaar? Want Hofman zei zelf dat hij wel over landgoed Keppel praat met Doetinchem.

TV-serie

Je moet de omroep bellen om te vragen of ze over Bronckhorst een documentaire willen maken. Dan kan iedereen zien hoe het proces loopt, en waar het toe leidt. Zou best interessant zijn voor Lubach?

RES Achterhoek

Ik was deelnemer aan het RES Achterhoek-overleg. Of overleg, we konden alleen maar luisteren en een vraag chatten. Belachelijk. Inderdaad plaatjes met windmolens van 30 meter hoog, in plaats van 250 meter. En de grote projectleider vond het allemaal wel ingewikkeld. Tuurlijk, iets doen wat de mensen niet willen, en dan toch zeggen dat ze het wel willen, dat is ook ingewikkeld. Geen enkel vertrouwen in de mensen die achter de RES zitten.

Subsidies

Zondag op Lubach zei dat de Wieringermeer turbines heeft laten plaatsen met 660 miljoen subsidie voor een Zweedse fabrikant. Die de stroom dan doorverkoopt aan multinationals. Niet doen, hier in Bronckhorst. Geef de subsidie aan Liander, voor onze eigen infrastructuur.

Niet meer te redden

Heeft dan niemand door, wat de weeffout is? Naar de bewoners willen luisteren (het antwoord is nee) en dan toch energiecentrales plaatsen in de vorm van waanzinnige turbines. Dit is zeer schadelijk. Helemaal mee eens: zeg van tevoren waar je het wel en niet over wilt hebben. En waar je het wel over wilt hebben, durf dan ook de mening van de bevolking mee te nemen. En de consequenties te accepteren. Je mag wel meepraten, maar we doen er niets mee werkt gewoon niet. Schadelijk voor de politiek. Doodziek word je er van.

Boter op het hoofd

Nu komen ze aan met, ‘ja, we zijn ook dun bekabeld, het terug leveren is ook moeilijk, het gaat veel te langzaam, daardoor’. Maar dit is toch al tientallen jaren bekend? Eerst besluiten om het laaghangende fruit te plukken, en er dan toch niet bij kunnen. Dan valt het tegen, en moeten we straks toch energiecentrales bouwen, in de vorm van extreme windmolens. Is het niet kunnen plukken van het laaghangende fruit straks een argument voor molens? De democratie wordt gesaboteerd, op deze manier.

Wantrouwen

Grote klasse, wat jullie actiecomité doet. Maar het heeft helemaal geen zin. Er is al lang besloten dat die dingen er komen, en ze weten ook al waar. Kijk maar naar Groen Links, die man weet er alles van, die noemt ook plekken in andere gemeentes en zo. Maar ze willen ons gewoon niet vertellen, want dan komt er onrust. En dan weten ze best wat er gebeurt, want dan is iedereen tegen. En dan moeten ze zeggen, ja, maar het gaat toch door. En dan zeggen die mensen die er om heen wonen, ja, maar waarom bespreek je het dan met ons. Zo gaat dat gewoon. Nu doen die politieke mensen goede vragen, maar als er straks gestemd wordt, zijn ze dat vergeten. Stop maar gewoon, ze hebben het al lang onder tafel geregeld met elkaar, kijk maar naar andere gemeentes. Daar is dat ook gebeurd.

Kopen?

Hoi axiekommittee,

Wij wonen in de Randstad, en zoeken een huis, in de Achterhoek. Want daar komen we allebei vandaan. Maar omdat alle gemeentes bij jullie  met turbineparken bezig zijn, wachten we de ontwikkelingen af. Het zal nog wel even duren, de uitkomst, en ik lees op jullie website het artikel ‘ineens staan ze daar’. We willen niet dat dit ons overkomt.

Positief

Ik vond het een mooie vergadering, de politieke mensen worden eindelijk wakker. Ik weet zeker dat het hele turbineverhaal voor minstens een jaar van tafel gaat. Laat ze maar eens creatief worden zonder turbines, en Liander dikke kabels laten graven. Dan hebben we wat aan zon.

Afbeelding: pexels