Natuur en landschap worden vergeten in de regionale energiestrategieën

Natuur en landschap worden vergeten in de regionale energiestrategieën

Volgens De vereniging Natuur en Milieu Gelderland wordt vaak geen goede afweging gemaakt op het gebied van natuur en landschap.

Ons Actiecomité meent dat dit in Bronckhorst zeker ook het geval is. Waarbij naast natuur en landschap ook de gezondheid van de inwoners en de leefbaarheid onvoldoende worden meegenomen.

Volgens de vereniging Natuur en Milieu Gelderland:

Natuur en landschap verdienen een volwaardige plek in de regionale energiestrategieën. Maar nu de dertig concept-regionale energiestrategieën (RES) zijn opgeleverd, wordt duidelijk dat ecologische en landschappelijke belangen in veel regio’s vooruit worden geschoven of dat een degelijke onderbouwing ontbreekt. Uit een inventarisatie van de Natuur en Milieufederaties blijkt dat er in ruim twintig RES-regio’s nog geen heldere afweging gemaakt is op het gebied van natuur en landschap. In enkele regio’s spelen natuur en landschap überhaupt nog bijna geen rol. Dit vergroot het risico dat de energieplannen onnodig tot schade leiden aan natuur en landschap, terwijl er volop kansen zijn voor wederzijdse winst. Er zijn voldoende mogelijkheden om schone energie op te wekken en tegelijk de natuur en het landschap te ontzien of – liever zelfs – te versterken’.

Het gehele artikel is te lezen op:

Afbeelding: pexels